Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/091E/02

PÖYTÄKIRJA
Tiistai, 2. syyskuuta 2003

OJ C 91E , 15.4.2004, p. 21–128 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

15.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 91/21


PÖYTÄKIRJA

(2004/C 91 E/02)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti

puhemies Pat COX

1.   Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.10.

2.   Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.

GEORGIA

Anne André-Léonard ELDR-ryhmän puolesta: Georgia: presidentin vaalit ja parlamenttivaalit (B5-0547/2003),

Demetrio Volcic ja Margrietus J. van den Berg PSE-ryhmän puolesta: Georgia: presidentin vaalit ja parlamenttivaalit (B5-0550/2003),

Bastiaan Belder EDD-ryhmän puolesta: Georgia: presidentin vaalit ja parlamenttivaalit (B5-0554/2003),

Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta: Georgia (B5-0556/2003),

Per Gahrton, Marie Anne Isler Béguin ja Miquel Mayol i Raynal Verts/ALE-ryhmän puolesta: Georgia (B5-0560/2003),

Marielle De Sarnez, Bernd Posselt ja Ursula Schleicher PPE-DE-ryhmän puolesta: Georgia: presidentin vaalit ja parlamenttivaalit (B5-0566/2003).

II.

FILIPPIINIT: KUOLEMANTUOMIOIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANON LYKKÄÄMISEN PÄÄTTYMINEN

Bob van den Bos ELDR-ryhmän puolesta: Kuolemantuomioiden täytäntöönpanon lykkäämisen päättyminen Filippiineillä (B5-0545/2003),

Margrietus J. van den Berg PSE-ryhmän puolesta: Kuolemantuomioiden täytäntöönpanon lykkäämisen päättyminen Filippiineillä (B5-0551/2003),

Giuseppe Di Lello Finuoli ja Lucio Manisco GUE/NGL-ryhmän puolesta: Kuolemantuomioiden täytäntöönpanon lykkäämisen päättyminen Filippiineillä (B5-0557/2003),

Patricia McKenna ja Matti Wuori Verts/ALE-ryhmän puolesta: Kuolemantuomioiden täytäntöönpanon lykkäämisen päättyminen Filippiineillä (B5-0562/2003),

Bernd Posselt ja Ilkka Suominen PPE-DE-ryhmän puolesta: Kuolemantuomioiden täytäntöönpanon lykkäämisen päättyminen Filippiineillä (B5-0567/2003),

Cristiana Muscardini ja Luís Queiró UEN-ryhmän puolesta: Kuolemantuomioiden täytäntöönpanon lykkäämisen päättyminen Filippiineillä (B5-0569/2003).

III.

MOLDOVA

Ole Andreasen, Anne André-Léonard ja Bob van den Bos ELDR-ryhmän puolesta: Moldova (B5-0546/2003),

Bastiaan Belder EDD-ryhmän puolesta: Moldova (B5-0555/2003),

Giuseppe Di Lello Finuoli ja Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta: Moldova (B5-0558/2003),

Jan Marinus Wiersma PSE-ryhmän puolesta: Moldovan poliittinen tilanne (B5-0559/2003),

Marie Anne Isler Béguin ja Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta: Moldovan poliittinen tilanne (B5-0561/2003),

Michael Gahler, Bernd Posselt, Lennart Sacrédeus ja Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta: Moldova (B5-0568/2003).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti.

3.   Eurooppa-neuvoston kokous/HVK:n tulokset/Italian puheenjohtajakausi (julkilausumat ja keskustelu)

Eurooppa-neuvoston selonteko ja komission julkilausuma: Eurooppa-neuvoston kokous

Neuvoston ja komission julkilausumat: Valtioiden ja hallitusten päämiesten huippukokous HVK:sta (Bryssel, 12. ja 13. joulukuuta 2003)

Neuvoston puheenjohtajavaltion julkilausuma: Toiminta Italian puheenjohtajakaudella

Parlamentin puhemies antoi lyhyen selonteon kysymyksistä, jotka hän oli ottanut parlamentin puolesta esille Eurooppa-neuvostossa ja hallitustenvälisessä konferenssissa.

Silvio Berlusconi (neuvoston puheenjohtaja) ja Romano Prodi (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Enrique Barón Crespo PSE-ryhmän puolesta, Graham R. Watson ELDR-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini UEN-ryhmän puolesta, William Abitbol EDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marco Pannella, Jonathan Evans, Giorgio Napolitano, Andrew Nicholas Duff, Fausto Bertinotti, Johannes Voggenhuber, Charles Pasqua, Jens-Peter Bonde, Francesco Enrico Speroni, Elmar Brok, Klaus Hänsch, Francesco Rutelli, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Josu Ortuondo Larrea, Georges Berthu, Gerardo Galeote Quecedo, Richard Corbett, Giorgio Calò, Camilo Nogueira Román, Íñigo Méndez de Vigo, Martin Schulz, Francesco Fiori, Pervenche Berès, Ilkka Suominen, Johannes (Hannes) Swoboda, Othmar Karas, Carlos Carnero González, Markus Ferber, Carlos Lage, Philippe Morillon, Giorgos Katiforis, Antonio Tajani, Pasqualina Napoletano, Silvio Berlusconi, Monica Frassoni, joka esitti komissiolle kysymyksen, ja Romano Prodi, joka muun muassa vastasi kysymykseen.

Työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

a)

HVK:

Jonathan Evans, Robert Atkins, Richard A. Balfe, Christopher J.P. Beazley, John Bowis, Philip Charles Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Martin Callanan, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Den Dover, James E.M. Elles, Jacqueline Foster, Robert Goodwill, Daniel J. Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Caroline F. Jackson, Bashir Khanbhai, Timothy Kirkhope, Edward H.C. McMillan-Scott, James Nicholson, Neil Parish, James L.C. Provan, Struan Stevenson, Stockton, Robert William Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Theresa Villiersvaltion- ja/tai hallitusten päämiesten kokouksesta hallitustenvälisestä konferenssista (Bryssel, 12.-13. joulukuuta 2003) (B5-0535/2003),

Enrique Barón Crespo, Klaus Hänsch, Giorgio Napolitano ja Richard Corbett PSE-ryhmän puolesta HVK:n tuloksista (B5-0573/2003),

Hans-Gert Poettering, Francesco Fiori, Elmar Brok ja Íñigo Méndez de Vigo PPE-DE-ryhmän puolesta HVK:n tuloksista (B5-0574/2003),

Andrew Nicholas Duff ELDR-ryhmän puolesta Brysselissä 12.-13. joulukuuta 2003 pidetystä hallitustenvälisen konferenssin (HVK) kokouksesta (B5-0575/2003),

Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni ja Neil MacCormick Verts/ALE-ryhmän puolesta HVK:n tuloksista (B5-0576/2003),

Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta HVK:n tuloksista (B5-0579/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini ja Luís Queiró UEN-ryhmän puolestavaltion- ja hallitusten päämiesten kokouksesta ja hallitustenvälisestä konferenssista (B5-0581/2003).

b)

Eurooppa-neuvosto:

Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni ja Nelly Maes Verts/ALE-ryhmän puolesta Brysselissä 12.-13. joulukuuta 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista (B5-0570/2003),

Enrique Barón Crespo PSE-ryhmän puolesta Brysselissä 12.-13. joulukuuta 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista (B5-0577/2003),

Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta 12. ja 13. joulukuuta 2003 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmistä (B5-0578/2003),

Andrew Nicholas Duff ja Cecilia Malmström ELDR-ryhmän puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksen tuloksista (Bryssel, 12.-13. joulukuuta 2003) (B5-0580/2003),

Charles Pasqua, Cristiana Muscardini, Gerard Collins ja Luís Queiró UEN-ryhmän puolesta Brysselissä 12. ja 13. joulukuuta 2003 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B5-0582/2003),

Hans-Gert Poettering, Ilkka Suominen, Othmar Karas, Philippe Morillon, Arie M. Oostlander ja Hubert Pirker PPE-DE-ryhmän puolesta Brysselissä 12.-13. joulukuuta 2003 pidetyn Eurooppaneuvoston kokouksen tuloksista (B5-0583/2003).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2003, kohdat 15 ja 20.

4.   Tietosuoja (tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittäminen)

Puhemies ilmoitti, että 11. joulukuuta 2003 kokoontunut puheenjohtajakokous on EY:n perustamissopimuksen 286 artiklan ja 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti ja LIBE-valiokunnan käsiteltyä asiaa hyväksynyt parlamentin ja neuvoston yhteisen sopimuksen nimittää Peter Johan Hustinx Euroopan tietosuojavaltuutetuksi ja Joaquin Bayo Delgado apulaistietosuojavaltuutetuksi.

5.   Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen allekirjoittaminen

Puhemies antoi lyhyen lausuman, jossa hän käsitteli toimielinten välisen sopimuksen syntyyn johtaneita neuvotteluja ja sopimuksen tavoitteita.

*

* *

Puhemies Pat Cox, Franco Frattini (neuvoston puheenjohtaja) ja Romano Prodi (komission puheenjohtaja) allekirjoittivat sopimuksen Johannes (Hannes) Swobodan, Giuseppe Garganin, Monica Frassonin ja Nicholas Cleggin, jotka olivat osallistuneet työskentelyyn parlamentin puolesta, sekä Loyola de Palacion (komission varapuheenjohtaja) ja Silvio Berlusconin (neuvosto) läsnäollessa.

Caroline F. Jackson käytti puheenvuoron pyytääkseen puhemiestä kertomaan, mitkä ovat tämän ehdotukset sopimuksen täytäntöönpanon osalta (puhemies vastasi, että menettelyt otetaan käyttöön vaiheittain).

Puhetta johti

varapuhemies James L.C. PROVAN

ÄÄNESTYKSET

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta -äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä 1.

6.   Pyyntö Garganin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamiseksi (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Giuseppe Garganin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2003/2182(IMM)] - Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0421/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0553)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Bruno Gollnisch katsoi, että jäsenten, jotka ovat esittäneet parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista koskevan pyynnön, on saatava käyttää puheenvuoro täysistunnossa. Hän ilmoitti aikovansa tehdä ehdotuksen työjärjestyksen muuttamiseksi vastaavasti.

7.   Pyyntö Dupuis'n parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamiseksi (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Olivier Dupuis'n parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskeva pyyntö [2003/2059(IMM)] - Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0450/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0554)

8.   Koheesiorahasto *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (kodifioitu toisinto) [KOM(2003) 352 - C5-0291/2003 - 2003/0129(AVC)] - Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0454/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0555)

9.   Siemenala (2004-2005) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi siemenalalla markkinointivuodeksi 2004/05 myönnettävien tukien määrien vahvistamisesta [KOM(2003) 552 - C5-0459/2003 - 2003/0212(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: (A5-0416/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0556)

10.   Maito ja maitotuotteet Azoreilla (lisämaksu) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1600/92 kumoamisesta (POSEIMA) annetun asetuksen (EY) N:o 1453/2001 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee maito- ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista Azoreilla [KOM(2003) 617 - C5-0500/2003 - 2003/0244(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: (A5-0415/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0557)

11.   Kesantovelvoite 2004/2005 * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksesta (EY) N:o 1251/1999 poikkeamisesta markkinointivuotta 2004/2005 koskevan kesantovelvoitteen osalta [KOM(2003) 691 - C5-0559/2003 - 2003/0271(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: (A5-0460/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0558)

12.   Raakatupakka-alan YMJ * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta [KOM(2003) 633 - C5-0517/2003 - 2003/0251(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: (A5-0462/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0559)

13.   Tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen (EY/USA) * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus [KOM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS)] - Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: (A5-0436/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0560)

14.   N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaaminen ***II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta [5997/1/2003 - C5-0491/2003 - 2001/0255(COD)] - Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta. Esittelijä: (A5-0432/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Julistettiin hyväksytyksi (P5_TA(2003)0561)

15.   Huumausaineiden lähtöaineet ***II (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi huumausaineiden lähtöaineista [9732/1/2003 - C5-0462/2003 - 2002/0217(COD)] - Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0430/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Julistettiin hyväksytyksi (P5_TA(2003)0562)

16.   Kulttuuri 2000 ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta [KOM(2003) 187 - C5-0178/2003 - 2003/0076(COD)] - Kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunta. Esittelijä: (A5-0417/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0563)

17.   Tavarakaupan tilastot ***I (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista [KOM(2003) 364 - C5-0285/2003 - 2003/0126(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0426/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Astrid Lulling (esittelijä) käytti työjärjestyksen 110 a artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0564)

18.   Vastuuvapaus 2002: valmistelukunta *** (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Suositus: Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös vastuuvapauden myöntämisestä valmistelukunnan pääsihteerille valmistelukunnan talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002 [C5-0406/2003 - 2003/0903(AVC)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: (A5-0414/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0565)

19.   Alv-järjestelmän poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettely ja täytäntöönpanotoimivalta * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettelyn ja täytäntöönpanotoimivallan siirtämisen osalta [KOM(2003) 335 - C5-0281/2003 - 2003/0120(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0427/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta14)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä P5_TA(2003)0566)

20.   Emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamisesta [KOM(2003) 462 - C5-0427/2003 - 2003/0179(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0472/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta15)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0567)

21.   Kalastustoimintaan sovellettavat valvontatoimenpiteet Etelämantereella * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella [KOM(2003) 384 - C5-0430/2003 - 2002/0137(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: (A5-0440/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 16)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0568)

22.   Kalastustoiminta Etelämantereella * (työjärjestyksen 110 a artikla) (äänestys)

Mietintö: Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella tapahtuvaan kalastustoimintaan sovellettavista teknisistä toimenpiteistä [KOM(2003) 384 - C5-0431/2003 - 2002/0138(CNS)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: (A5-0437/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P5_TA(2003)0569)

23.   Ihmiskudokset ja -solut ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimuksen vahvistamisesta [10133/3/2003 - C5-0416/2003 - 2002/0128(COD)] - Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta. Esittelijä: (A5-0387/2003).

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 18)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P5_TA(2003)0570)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Peter Liese (esittelijä) tarkistuksista 38 ja 58.

24.   Julkiset ostotarjoukset ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista ostotarjouksista [KOM(2002) 534 - C5-0481/2002 - 2002/0240(COD)] - Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0469/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P5_TA(20003)0571)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P5_TA(20003)0571)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

RoccoButtiglione (neuvoston puheenjohtaja) ilmaisi tyytyväisyytensä äänestyksen tulokseen.

25.   Postialalla suoritettavien palveluiden arvonlisävero * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta postialalla suoritettavien palveluiden arvonlisäveron osalta [KOM(2003) 234 - C5-0227/2003 - 2003/0091(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: (A5-0467/2003).

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

António Vitorino (komission jäsen) ilmoitti merkinneensä muistiin äänestyksen tuloksen ja ottavansa asian esille komissiossa, joka tämän jälkeen ilmoittaa kantansa parlamentille. Puhemies totesi tämän lausuman tarkoittavan, että komissio ei peruuta ehdotustaan, ja palautti näin ollen asian työjärjestyksen 68 artiklan 3 kohdan mukaisesti asiasta vastaavaan valiokuntaan.

26.   Vapaita ammatteja koskevat markkina- ja kilpailusäännökset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B5-0430, 0431 ja 0432/2003

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: liite 1, kohta 22)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B5-0430/2003

(korvaa päätöslauselmaesitykset B5-0430, 0431 ja 0432/2003):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Klaus-Heiner Lehne, Othmar Karas, Giuseppe Gargani, Marianne L.P. Thyssen, Stefano Zappalà PPEDE-ryhmän puolesta,

Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta,

Willy C.E.H. De Clercq ELDR-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P5_TA(2003)0572)

27.   Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 137 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Lehne - A5-0469/2003

Carlo Fatuzzo

Mietintö: Olle Schmidt - A5-0467/2003

Carlo Fatuzzo

28.   Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Mietintö: Liese - A5-0387/2003

tarkistus 38

puolesta: Caroline Lucas, Christopher J.P. Beazley

vastaan: Michel Rocard, Thierry Cornillet

tyhjää: Efstratios Korakas

tarkistus 58

puolesta: Charlotte Cederschiöld, Hans-Gert Poettering

Mietintö: Lehne - A5-0469/2003

muutettu ehdotus

puolesta: Helle Thorning-Schmidt

tyhjää: Hans-Peter Martin

lainsäädäntöpäätöslauselma

puolesta: Helle Thorning-Schmidt

Arlette Laguiller, Armonia Bordes ja Chantal Cauquil olivat läsnä, mutta he eivät osallistuneet Lehnen mietintöön (A5-0469/2003) esitetyistä tarkistuksista 34, 36, 43, 37, 44, 39, 45 ja 38 toimitettuihin äänestyksiin.

ÄÄNESTYKSET PÄÄTTYIVÄT

(Istunto keskeytettiin klo 13.05 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti

varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

29.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Emma Bonino on ilmoittanut olleensa läsnä, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Ioannis Patakis ilmoitti halunneensa eilen käyttää työjärjestyksen 121 a artiklan mukaisen minuutin puheenvuoron ja pyysi saada käyttää sen nyt (puhemies vastasi, että tämä ei ole työjärjestyksen mukaan sallittua, ja ilmoitti välittävänsä kysymyksen parlamentin puhemiehelle).

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

30.   Esitys yleiseksi talousarvioksi 2004 (neuvoston muuttama) (kaikki pääluokat)/Oikaisukirjelmät nro 1, 2 ja 3/2004 (keskustelu)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004 (kaikki pääluokat)

(11357/2003 - C5-0600/2003 - 2003/2001(BUD) - 2003/2002(BUD))

ja oikaisukirjelmät nro 1/2004

(14837/2003 - C5-0570/2003), 2/2004 (14838/2003 - C5-0571/2003) ja 3/2004 (14839/2003 - C5-0572/2003)

esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2004

Pääluokka I - Parlamentti

Pääluokka II - Neuvosto

Pääluokka III - Komissio

Pääluokka IV - Tuomioistuin

Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin

Pääluokka VI - Talous- ja sosiaalikomitea

Pääluokka VII - Alueiden komitea

Pääluokka VIII (A) - Oikeusasiamies

Pääluokka VIII (B) - Euroopan tietosuojavaltuutettu - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Mulder ja Neena Gill (A5-0473/2003).

Jan Mulder ja Neena Gill esittelivät mietintönsä.

Michaele Schreyer (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Salvador Garriga Polledo PPE-DE-ryhmän puolesta, Terence Wynn PSE-ryhmän puolesta, Kyösti Tapio Virrankoski ELDR-ryhmän puolesta, Esko Olavi Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Franz Turchi UEN-ryhmän puolesta, Rijk van Dam EDD-ryhmän puolesta, James E.M. Elles ja Ralf Walter.

Puhetta johti

varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Anne Elisabet Jensen, Liam Hyland, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Johan Van Hecke, Markus Ferber, Catherine Guy-Quint, Juan Andrés Naranjo Escobar, Göran Färm, Gianfranco Dell'Alba, Bartho Pronk, Giovanni Pittella, John Joseph McCartin, Edward H.C. McMillan-Scott, Armin Laschet ja Jan Mulder (talousarvion yleisesittelijä).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.12.2003, kohta 10.

(Istunto keskeytettiin klo 16.55 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 17.30.)

Puhetta johti

varapuhemies Alonso José PUERTA

31.   Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Parlamentti käsitteli neuvostolle osoitettuja kysymyksiä (B5-0416/2003).

Kysymys 1 - Camilo Nogueira Román: Euroopan unionin Irakia koskevat sitoumukset.

Roberto Antonione (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Josu Ortuondo Larrea.

Puheenvuorot: Josu Ortuondo Larrea ja Camilo Nogueira Román.

Kysymys 2 - Alexandros Alavanos: Kreikkalaisten merimiesten pidättäminen Pakistanissa.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Alexandros Alavanos käytti puheenvuoron.

Kysymykset 3 ja 4 - Bernd Posselt ja Dana Rosemary Scallon: Lisääntymisterveys.

Roberto Antonione vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt ja Dana Rosemary Scallon.

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron huomauttaakseen, että työjärjestyksen 43 artiklan mukaan tämän kohdan nimi on ”Neuvoston ja komission kyselytunti”, ja pahoitteli, että komission edustaja ei ollut paikalla (puhemies merkitsi asian muistiin).

Kysymys 5 - Miguel Angel Martínez Martínez: EU:n Kiinan- ja Kuuban-politiikan välisten erojen syyt.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Miguel Angel Martínez Martínez.

Kysymys 6 - Philip Bushill-Matthews: Kuljettajien ajoaika.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Philip Bushill-Matthews käytti puheenvuoron esittääkseen lisäkysymyksen, jonka Roberto Antonione lupasi välittää neuvostolle.

Kysymys 7 - Marco Cappato: Kreikan kansallisen radio- ja televisioalan neuvoston homofobinen päätös.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Maurizio Turco (laatijan sijainen).

Kysymys 8 - María Luisa Bergaz Conesa: Ihmisoikeusrikkomukset Yhdysvalloissa.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Pedro Marset Campos (laatijan sijainen) käytti puheenvuoron esittääkseen lisäkysymyksen, johon Roberto Antonione lupasi toimittaa yksityiskohtaisen vastauksen myöhemmin.

Puheenvuorot: Konstantinos Alyssandrakis ja Miguel Angel Martínez Martínez esittääkseen lisäkysymyksiä, joihin Roberto Antonione vastasi.

Kysymys 9 - María Izquierdo Rojo: Maahanmuuttopolitiikka ja tilapäinen maahanmuutto.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti María Izquierdo Rojo.

Kysymys 10 - Christos Zacharakis: Demokratian turvaamistoimet Albaniassa.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Christos Zacharakis käytti puheenvuoron.

Kysymys 11 - Manuel Medina Ortega: Maahanmuuton valvontaa koskevat sopimukset kolmansien maiden kanssa.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Manuel Medina Ortega.

Kysymys 12 - Bill Newton Dunn: Unionin rikostilastot.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Bill Newton Dunn käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: John Hume ja Paul Rübig esittivät lisäkysymyksiä, joihin Roberto Antonione vastasi.

Kysymys 13 - Esko Olavi Seppänen: Elintarviketurvallisuusvirasto.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Esko Olavi Seppänen käytti puheenvuoron.

Kysymys 14 - Paulo Casaca: Maidontuotannon viitekiintiöiden ylittämisestä annettujen sakkojen mitätöinti.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Paulo Casaca käytti puheenvuoron esittääkseen lisäkysymyksen, johon Roberto Antonione lupasi toimittaa yksityiskohtaisen vastauksen myöhemmin.

Kysymys 15 - Olivier Dupuis: Georgia.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Olivier Dupuis.

Kysymys 16 - Niels Busk: Italian maidontuottajien valtiontuet.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Ole Andreasen (laatijan sijainen).

Kysymys 17 - Ioannis Souladakis: Euroopan unionin suhteet Kaukasuksen maihin.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Ioannis Souladakis käytti puheenvuoron.

Kysymys 18 - Proinsias De Rossa: Kidutusvälineitä koskeva asetus.

Roberto Antonione vastasi kysymykseen.

Proinsias De Rossa käytti puheenvuoron esittääkseen lisäkysymyksen, johon Roberto Antonione lupasi toimittaa yksityiskohtaisen vastauksen myöhemmin.Ioannis Souladakis käytti puheenvuoron.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti.

Neuvostolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 19.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti

varapuhemies Giorgos DIMITRAKOPOULOS

32.   Euroopan lääkevirasto ***II - Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat yhteisön säännöt ***II - Eläinlääkkeitä koskevat yhteisön säännöt ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta [10949/2/2003 - C5-0463/2003 - 2001/0252(COD)] - Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta. Esittelijä: (A5-0425/2003).

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta [10950/3/2003 - C5-0464/2003 - 2001/0253(COD)] - Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta. Esittelijä: (A5-0446/2003)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/82/EY muuttamisesta [10951/3/2003 - C5-0465/2003 - 2001/0254(COD)] - Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta. Esittelijä: (A5-0444/2003)

Rosemarie Müller esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn (A5-0425/2003).

Françoise Grossetête esitteli suositukset toiseen käsittelyyn (A5-0446/2003 ja A5-0444/2003).

Erkki Liikanen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Giuseppe Nisticò PPE-DE-ryhmän puolesta, Phillip Whitehead PSE-ryhmän puolesta, Frédérique Ries ELDR-ryhmän puolesta, Didier Rod Verts/ALE-ryhmän puolesta, Johannes (Hans) Blokland EDDryhmän puolesta, Caroline F. Jackson, Saïd El Khadraoui, Alexander de Roo, Peter Liese, Dorette Corbey, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Véronique De Keyser, Avril Doyle, Catherine Stihler, Robert William Sturdy, Rosemarie Müller, James Nicholson, Neil Parish, Françoise Grossetête, Erkki Liikanen, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten, Dorette Corbey, Avril Doyle, nämä kolme viimeksimainittua pyytääkseen komissiolta vastausta esittämiinsä kysymyksiin, ja Erkki Liikanen, joka vastasi heille.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2003, kohdat 8, 9 ja 10.

33.   Perinteiset kasvirohdosvalmisteet ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta perinteisten kasvirohdosvalmisteiden osalta [12754/1/2003 - C5-0519/2003 - 2002/0008(COD)] - Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta. Esittelijä: Giuseppe Nisticò (A5-0452/2003).

Giuseppe Nisticò esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Erkki Liikanen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Avril Doyle PPE-DE-ryhmän puolesta, Catherine Stihler PSE-ryhmän puolesta, Patricia McKenna Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bent Hindrup Andersen EDD-ryhmän puolesta, Graham H. Booth ja Nuala Ahern.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2003, kohta 11

34.   Mittauslaitteet ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi mittauslaitteista [9681/4/2003 - C5-0417/2003 - 2000/0233(COD)] - Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Giles Bryan Chichester (A5-0458/2003).

Giles Bryan Chichester esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Erkki Liikanen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Norbert Glante PSE-ryhmän puolesta, Eryl Margaret McNally, Hans-Peter Martin ja Erkki Liikanen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2003, kohta 12

35.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 338.624/OJME).

36.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Julian Priestley

pääsihteeri

Joan Colom i Naval

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Aaltonen, Abitbol, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Alavanos, Almeida Garrett, Alyssandrakis, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Booth, Bordes, Borghezio, van den Bos, Boselli, Boudjenah, Boumediene-Thiery, Bourlanges, Bouwman, Bowe, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cappato, Cardoso, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cashman, Caudron, Caullery, Cauquil, Cederschiöld, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Ceyhun, Chichester, Claeys, Clegg, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Corbett, Corbey, Cornillet, Corrie, Paolo Costa, Cox, Crowley, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Decourrière, Dehousse, De Keyser, Dell'Alba, Della Vedova, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Pietro, Doorn, Dover, Doyle, Dührkop Dührkop, Duff, Duhamel, Duin, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Echerer, El Khadraoui, Elles, Eriksson, Esclopé, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferrández Lezaun, Ferrer, Ferri, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Fitzsimons, Flautre, Flesch, Florenz, Folias, Ford, Formentini, Foster, Fourtou, Frahm, Fraisse, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Garaud, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hager, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Herzog, Hieronymi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Huhne, van Hulten, Hume, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Junker, Karamanou, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Keßler, Khanbhai, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laguiller, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, de La Perriere, Laschet, Lavarra, Lechner, Lehne, Leinen, Liese, Linkohr, Lipietz, Lisi, Lombardo, Lucas, Lulling, Lund, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, McNally, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marini, Marinos, Markov, Marques, Marset Campos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Hugues Martin, Martinez, Martínez Martínez, Mastorakis, Mathieu, Matikainen-Kallström, Mauro, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Mennitti, Menrad, Messner, Miller, Miranda de Lage, Modrow, Mombaur, Monsonís Domingo, Montfort, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mussa, Musumeci, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Nisticò, Nobilia, Nogueira Román, Nordmann, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Ortuondo Larrea, O'Toole, Paasilinna, Pacheco Pereira, Pack, Paisley, Pannella, Papayannakis, Parish, Pasqua, Pastorelli, Patakis, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pittella, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Poos, Posselt, Prets, Procacci, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rocard, Rod, de Roo, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Rutelli, Sacconi, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Sbarbati, Scallon, Scapagnini, Scarbonchi, Schaffner, Scheele, Schierhuber, Schleicher, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schörling, Ilka Schröder, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sjöstedt, Skinner, Smet, Soares, Sörensen, Sommer, Sornosa Martínez, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stirbois, Stockmann, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tajani, Tannock, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thors, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Tsatsos, Turchi, Turco, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Valenciano Martínez-Orozco, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, Veltroni, van Velzen, Vermeer, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Vlasto, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Watts, Weiler, Wenzel-Perillo, Whitehead, Wiersma, von Wogau, Wuermeling, Wuori, Wurtz, Wyn, Wynn, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Tarkkailijat

Bagó Zoltán, Balsai István, Bastys Mindaugas, Bekasovs Martijans, Biela Adam, Bielan Adam, Bonnici Josef, Chronowski Andrzej, Chrzanowski Zbigniew, Cilevičs Boriss, Cybulski Zygmunt, Demetriou Panayiotis, Didžiokas Gintaras, Drzęźla Bernard, Fazakas Szabolcs, Filipek Krzysztof, Ilves Toomas Hendrik, Iwiński Tadeusz, Jakič Roman, Kelemen András, Kiršteins Aleksandrs, Klich Bogdan, Kłopotek Eugeniusz, Klukowski Wacław, Kriščiūnas Kęstutis, Kroupa Daniel, Kuzmickas Kęstutis, Kvietkauskas Vytautas, Lachnit Petr, Laštůvka Vladimír, Lepper Andrzej, Libicki Marcin, Litwiniec Bogusław, Lydeka Arminas, Łyżwiński Stanisław, Maldeikis Eugenijus, Mallotová Helena, Manninger Jenő, Matsakis Marios, Őry Csaba, Peterle Alojz, Pieniążek Jerzy, Plokšto Artur, Podgórski Bogdan, Pospíšil Jiří, Protasiewicz Jacek, Reiljan Janno, Rutkowski Krzysztof, Savi Toomas, Siekierski Czesław, Smorawiński Jerzy, Surján László, Szabó Zoltán, Szájer József, Szczygło Aleksander, Tabajdi Csaba, Tomczak Witold, Vaculík Josef, Valys Antanas, Vareikis Egidijus, Vastagh Pál, Vella George, Vėsaitė Birutė, Veteška Viliam, Wiśniowska Genowefa, Wittbrodt Edmund, Zahradil Jan, Żenkiewicz Marian, Žiak Rudolf.


LIITE 1

ÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

+

hyväksytty

-

hylätty

rauennut

per.

peruutettu

NHÄ (..., ..., ...)

nimenhuutoäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

KÄ (..., ..., ...)

koneäänestys (puolesta, vastaan, tyhjää)

osat

kohta kohdalta -äänestys

erillinen äänestys

tark.

tarkistus

KT

kompromissitarkistus

vo

vastaava osa

P

tekstiä poistava tarkistus

=

identtiset tarkistukset

§

kohta

art.

artikla

kappale

johdanto-osan kappale

PR

päätöslauselmaesitys

PRC

yhteinen päätöslauselmaesitys

SEC

salainen äänestys

1.   Pyyntö Garganin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamiseksi

Mietintö: MACCORMICK (A5-0421/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

2.   Pyyntö Dupuis'n parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamiseksi

Mietintö: MACCORMICK (A5-0450/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

3.   Koheesiorahasto ***

Recommandation: GARGANI (A5-0454/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

4.   Siemenala (2004-2005) *

Mietintö: DAUL (A5-0416/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

NHÄ

+

515, 12, 23

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt:

PPE-DE: kertaäänestys

5.   Maito ja maitotuotteet Azoreilla (lisämaksu) *

Mietintö: DAUL (A5-0415/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

6.   Kesantovelvoite 2004/2005 *

Mietintö: DAUL (A5-0460/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

7.   Raakatupakka-alan YMJ *

Mietintö: DAUL (A5-0462/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

8.   Tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen (EY/USA) *

Mietintö: BERENGUER FUSTER (A5-0436/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

9.   N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaaminen ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: GOODWILL (A5-0432/2003)

Kohde

 

hyväksyminen ilman äänestystä

julistettiin hyväksytyksi

10.   Huumausaineiden lähtöaineet ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: PIRKER (A5-0430/2003)

Kohde

 

hyväksyminen ilman äänestystä

julistettiin hyväksytyksi

11.   Kulttuuri 2000 ***I

Mietintö: ROCARD (A5-0417/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

12.   Tavarakaupan tilastot ***I

Mietintö: LULLING (A5-0426/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

13.   Vastuuvapaus 2002: valmistelukunta ***

Suositus: KUHNE (A5-0414/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

14.   Alv-järjestelmän poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettely ja täytäntöönpanotoimivalta *

Mietintö: BLOKLAND (A5-0427/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

15.   Emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä *

Mietintö: KARAS (A5-0472/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

16.   Kalastustoimintaan sovellettavat valvontatoimenpiteet Etelämantereella *

Mietintö: STEVENSON (A5-0440/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

17.   Kalastustoiminta Etelämantereella *

Mietintö: STEVENSON (A5-0437/2003)

Kohde

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

kertaäänestys

 

+

 

18.   Ihmiskudokset ja -solut ***II

Suositus toiseen käsittelyyn: LIESE (A5-0387/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

teksti kokonaisuudessaan

Ryhmä1

valiokunta

 

+

 

Ryhmä2

PPE-DE, ELDR, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL

 

+

 

Ryhmä3

valiokunta

 

 

art. 15 ja kappale 11

38

valiokunta

NHÄ

-

88, 446, 19

58

PPE-DE, ELDR, UEN, GUE/NGL

NHÄ

+

503, 42, 12

loppuosa

Ryhmä4

valiokunta

 

-

 

Ryhmä 1 = kompromissi ”osa A” (tarkistukset 4, 6, 12, 23, 25, 27, 37 ja 45)

Ryhmä 2 = kompromissi ”osa B” (tarkistukset 57 ja 59 - 77)

Ryhmä 3 = ympäristövaliokunta (tarkistukset 1, 3, 10, 11, 13, 16, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 48 ja 52)

Ryhmä 4 = ympäristövaliokunta (tarkistukset 2, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 35, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 53, 54, 55 ja 56)

Muuta

Verts/ALE-ryhmä ei ole allekirjoittanut tarkistusta 58.

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

Verts/ALE: tark. 58, 38

19.   Julkiset ostotarjoukset ***I

Mietintö: LEHNE (A5-0469/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset - yhtenä ryhmänä

1-5

7

8

10-26

28-30

valiokunta

 

+

 

art 4, § 2, alakohta e

33

GUE/NGL

 

-

 

art. 6, jälkeen kohdan 1

34 =

36 =

43 =

GUE/NGL

PSE

Verts/ALE

NHÄ

-

260, 288, 3

art 9, § 5

31 =

37 =

44 =

GUE/NGL

PSE

Verts/ALE

NHÄ

-

268, 281, 2

art. 18

39

PPE-DE + ELDR

NHÄ

+

486, 58, 9

27

valiokunta

 

 

kappale 20

35

PSE

 

-

 

45

Verts/ALE

NHÄ

-

265, 290, 1

6

valiokunta

 

+

 

32

GUE/NGL

 

-

 

kappale 26

38

PPE-DE + ELDR

NHÄ

+

358, 197, 1

9

valiokunta

 

 

äänestys: muutettu ehdotus

NHÄ

+

325, 221, 7

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

NHÄ

+

321, 219, 9

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: tark. 39, 38, muutettu ehdotus ja lopullinen äänestys

ELDR: lopullinen äänestys

Verts/ALE: tark. 43, 44, 45

Muuta

Tarkistukset 40, 41 ja 42 on peruutettu.

20.   Postialalla suoritettavien palveluiden arvonlisävero *

Mietintö: OLLE SCHMIDT (A5-0467/2003)

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

teksti kokonaisuudessaan

1-13

ELDR + PPE-DE

-

253, 278, 12

äänestys: ehdotus

 

-

 

äänestys: lainsäädäntöpäätöslauselma

 

 

palautettiin valiokuntaan (työjärjestyksen 68 artikla)

21.   Vapaita ammatteja koskevat markkina- ja kilpailusäännökset

Päätöslauselmaesitykset: B5-0430, 0431, 0432/2003

Kohde

Tark. nro

Laatija

NHÄ jne.

Äänestys

NHÄ/KÄ - huomautukset

yhteinen päätöslauselmaesitys RC5-0430/2003 (PPE-DE, PSE, ELDR)

§ 3

 

alkuper. teksti

osat

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 4

 

alkuper. teksti

+

 

äänestys: päätöslauselma (kokonaisuudessaan)

NHÄ

+

457, 60, 18

poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset

B5-0430/2003

 

ELDR

 

 

B5-0431/2003

 

PSE

 

 

B5-0432/2003

 

PPE-DE

 

 

Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt

ELDR

§ 3

1. osa:”huomauttaa, että ... tarkasteltuaan erikseen”

2. osa:”jotta kilpailusääntöjä ... etujen mukaisesti”

Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt

PPE-DE: päätöslauselma (yhteinen päätöslauselma)

Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt

ELDR: § 4


LIITE II

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

Mietintö: Daul A5-0416/2003

Päätöslauselma

Puolesta: 515

EDD: Abitbol, Belder, Bernié, Blokland, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Sturdy, Sudre, Suominen, Tajani, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Collins, Crowley, Hyland, Marchiani, Muscardini, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Vastaan: 12

EDD: Andersen, Bonde, Booth, Farage, Sandbæk, Titford

PSE: Andersson, van den Berg, Corbey, van Hulten, Thorning-Schmidt, Wiersma

Tyhjää: 23

ELDR: Paulsen, Schmidt

NI: Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Kronberger, Pannella, Speroni, Turco

PPE-DE: Callanan, Foster, Heaton-Harris, Helmer, Nicholson, Parish, Stockton, Sumberg, Tannock, Twinn, Van Orden

Suositus: Liese A5-0387/2003

Tarkistus 38

Puolesta: 88

EDD: Abitbol, Belder, Blokland, van Dam

NI: Berthu, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Lang, de La Perriere, Martinez, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Cornillet, De Mita, Deva, Dover, Evans Jonathan, Florenz, Heaton-Harris, Hermange, Karas, Kirkhope, Korhola, Marques, Pirker, Posselt, Rack, Rübig, Sacrédeus, Scallon, Schierhuber, Stenzel, Stockton, Twinn

PSE: Kuckelkorn, Martin Hans-Peter

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, McKenna, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Schörling, Turmes, Wuori, Wyn

Vastaan: 446

EDD: Mathieu

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Beysen, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Pannella, Sichrovsky, Turco

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Doyle, Ebner, Elles, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scapagnini, Schaffner, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stevenson, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Camre, Pasqua

Verts/ALE: Aaltonen, Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, Messner, de Roo, Schroedter, Sörensen, Staes, Voggenhuber

Tyhjää: 19

EDD: Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Alyssandrakis, Patakis

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn

PSE: Rocard

UEN: Collins

Verts/ALE: Dhaene, Echerer, Ferrández Lezaun, Lucas, Rühle

Suositus: Liese A5-0387/2003

Tarkistus 58

Puolesta: 503

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Andreasen, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Beysen, Borghezio, Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gobbo, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Hager, Lang, de La Perriere, Martinez, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Stirbois, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bremmer, Brok, Brunetta, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Florenz, Folias, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stockton, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Breyer, Celli, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Flautre, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, Rühle, Schörling, Schroedter, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Vastaan: 42

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Bordes, Cauquil, Laguiller

NI: Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Pannella, Turco

PPE-DE: Arvidsson, Atkins, Balfe, Bushill-Matthews, Chichester, Cushnahan, Fiori, Foster, Grönfeldt Bergman, Hannan, Heaton-Harris, Helmer, Inglewood, Jackson, Khanbhai, Matikainen-Kallström, Purvis, Stevenson, Sturdy, Van Orden, Villiers

PSE: Dehousse, Goebbels, Medina Ortega, Poos

Verts/ALE: Bouwman, Buitenweg, Lagendijk, MacCormick, de Roo, Sörensen, Staes

Tyhjää: 12

EDD: Booth, Farage, Titford

NI: Kronberger

PPE-DE: Bradbourn, Nicholson, Podestà

PSE: McNally, Wynn

Verts/ALE: Cohn-Bendit, Ferrández Lezaun, Frassoni

Mietintö: Lehne A5-0469/2003

Tarkistus 34+36+43

Puolesta: 260

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Vastaan: 288

EDD: Abitbol, Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer

Tyhjää: 3

PPE-DE: De Mita, Schleicher

PSE: Carraro

Mietintö: Lehne A5-0469/2003

Tarkistus 31+37+44

Puolesta: 268

EDD: Abitbol, Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci, Rutelli

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo, Cushnahan, Marques, Menrad, Sacrédeus

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Berlato

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Vastaan: 281

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Andrews, Angelilli, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Tyhjää: 2

GUE/NGL: Korakas

NI: Garaud

Mietintö: Lehne A5-0469/2003

Tarkistus 39

Puolesta: 486

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Gobbo, Hager, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Doorn, Dover, Doyle, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Vastaan: 58

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Gorostiaga Atxalandabaso

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hermange, Mennitti

Tyhjää: 9

NI: Claeys, Dillen, Garaud, de Gaulle, Gollnisch, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

Mietintö: Lehne A5-0469/2003

Tarkistus 45

Puolesta: 265

EDD: Andersen, Belder, Bernié, Blokland, Bonde, van Dam, Esclopé, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Bodrato, Valdivielso de Cué

PSE: Adam, Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Keßler, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

UEN: Andrews

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Vastaan: 290

EDD: Booth, Farage, Titford

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak

NI: Berthu, Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Souchet, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

UEN: Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Tyhjää: 1

EDD: Abitbol

Mietintö: Lehne A5-0469/2003

Tarkistus 38

Puolesta: 358

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, de La Perriere, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Bullmann, van den Burg, Dehousse, Duin, Ettl, Färm, Gebhardt, Hedkvist Petersen, Karlsson, Keßler, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Martin Hans-Peter, Müller, Piecyk, Pittella, Sandberg-Fries, Sornosa Martínez, Theorin

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Camre, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Breyer, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Echerer, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, Piétrasanta, Rod, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Vastaan: 197

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Blak, Boudjenah, Brie, Caudron, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Berthu, Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Souchet, Stirbois

PPE-DE: Suominen

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, El Khadraoui, Evans Robert J.E., Fava, Ford, Fruteau, Garot, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Koukiadis, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zorba, Zrihen

Tyhjää: 1

PSE: Rothley

Mietintö: Lehne A5-0469/2003

Komission ehdotus

Puolesta: 325

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herranz García, Hortefeux, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Miller, Moraes, Morgan, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Ahern, Breyer, Echerer, Ferrández Lezaun, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Vastaan: 221

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Inglewood, Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Napolitano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

UEN: Camre

Verts/ALE: Aaltonen, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori, Wyn

Tyhjää: 7

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato, Cocilovo

PSE: Rothley, Schulz

Mietintö: Lehne A5-0469/2003

Päätöslauselma

Puolesta: 321

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Blak, Frahm

NI: Beysen, Bonino, Borghezio, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Garaud, Gobbo, Hager, Kronberger, Pannella, Sichrovsky, Speroni, Turco, Varaut

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Callanan, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Naranjo Escobar, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Piscarreta, Pisicchio, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Adam, Andersson, Corbett, Färm, Ford, Gill, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Karlsson, Kinnock, Linkohr, McAvan, McCarthy, Mann Erika, Martin David W., Miller, Moraes, Murphy, O'Toole, Sandberg-Fries, Skinner, Stihler, Theorin, Thorning-Schmidt, Watts, Whitehead, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Bigliardo, Caullery, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Marchiani, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Pasqua, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Segni, Thomas-Mauro, Turchi

Verts/ALE: Breyer, Echerer, MacCormick, Mayol i Raynal, Nogueira Román, Ortuondo Larrea, Rühle

Vastaan: 219

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

ELDR: Calò, Di Pietro, Procacci

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Bertinotti, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Dary, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Fraisse, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krarup, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Naïr, Papayannakis, Patakis, Puerta, Scarbonchi, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Sacrédeus

PSE: Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carraro, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbey, Darras, Dehousse, De Keyser, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Fava, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hughes, van Hulten, Hume, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Keßler, Kindermann, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, McNally, Malliori, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miranda de Lage, Müller, Napoletano, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Simpson, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Torres Marques, Tsatsos, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Weiler, Wiersma, Zorba, Zrihen

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Buitenweg, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lagendijk, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, McKenna, Messner, Onesta, Piétrasanta, Rod, de Roo, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Voggenhuber, Wuori

Tyhjää: 9

NI: Berthu, de La Perriere, Souchet

PPE-DE: Bodrato

PSE: Martin Hans-Peter, Morgan, Rothley, Schulz

UEN: Camre

Yhteinen päätöslauselma B5-0430/2003 - Vapaita ammatteja koskevat markkina- ja kilpailusäännökset

Päätöslauselma

Puolesta: 457

EDD: Belder, Blokland, van Dam

ELDR: Andreasen, André-Léonard, Attwooll, Boogerd-Quaak, van den Bos, Calò, Clegg, Costa Paolo, Davies, De Clercq, Di Pietro, Duff, Dybkjær, Flesch, Formentini, Huhne, Jensen, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Monsonís Domingo, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Nordmann, Paulsen, Pesälä, Pohjamo, Procacci, Ries, Riis-Jørgensen, Rutelli, Sbarbati, Schmidt, Sterckx, Sørensen, Thors, Väyrynen, Vallvé, Van Hecke, Vermeer, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Beysen, Borghezio, Garaud, Gobbo, Speroni

PPE-DE: Almeida Garrett, Andria, Arvidsson, Atkins, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Balfe, Banotti, Bartolozzi, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Berend, Bodrato, Böge, von Boetticher, Bourlanges, Bowis, Bradbourn, Bremmer, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Camisón Asensio, Cardoso, Cederschiöld, Chichester, Cocilovo, Coelho, Cornillet, Cushnahan, Daul, Decourrière, Dell'Utri, De Mita, Deprez, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Doyle, Ebner, Elles, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Fiori, Florenz, Folias, Foster, Fourtou, Friedrich, Gahler, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García-Orcoyen Tormo, Gargani, Garriga Polledo, Gawronski, Gil-Robles Gil-Delgado, Glase, Goepel, Gomolka, Goodwill, Gouveia, Graça Moura, Grönfeldt Bergman, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Hannan, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Helmer, Hermange, Herranz García, Hortefeux, Inglewood, Jackson, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kastler, Keppelhoff-Wiechert, Khanbhai, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korhola, Lamassoure, Langenhagen, Laschet, Lehne, Liese, Lisi, Lulling, Maat, McCartin, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marini, Marinos, Marques, Martens, Martin Hugues, Matikainen-Kallström, Mauro, Mayer Hans-Peter, Mayer Xaver, Méndez de Vigo, Mennitti, Menrad, Mombaur, Morillon, Nassauer, Nicholson, Niebler, Nisticò, Ojeda Sanz, Oomen-Ruijten, Oreja Arburúa, Pacheco Pereira, Pack, Parish, Pastorelli, Pérez Álvarez, Perry, Pex, Pirker, Piscarreta, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Pronk, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Redondo Jiménez, Ripoll y Martínez de Bedoya, Rovsing, Rübig, Sacrédeus, Salafranca Sánchez-Neyra, Santer, Santini, Scallon, Scapagnini, Schaffner, Schierhuber, Schleicher, Schmitt, Schnellhardt, Schröder Jürgen, Schwaiger, Smet, Sommer, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Tajani, Tannock, Theato, Thyssen, Trakatellis, Twinn, Valdivielso de Cué, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, van Velzen, de Veyrinas, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vlasto, Wachtmeister, Wenzel-Perillo, von Wogau, Wuermeling, Xarchakos, Zabell, Zacharakis, Zappalà, Zimmerling, Zissener

PSE: Andersson, Aparicio Sánchez, Baltas, Barón Crespo, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Boselli, Bowe, Bullmann, van den Burg, Campos, Carlotti, Carnero González, Carrilho, Casaca, Cercas, Ceyhun, Corbett, Corbey, Darras, De Rossa, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, El Khadraoui, Ettl, Evans Robert J.E., Färm, Fava, Ford, Fruteau, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Gill, Gillig, Glante, Goebbels, Görlach, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, van Hulten, Hume, Iivari, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Karlsson, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Koukiadis, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuckelkorn, Kuhne, Lage, Lalumière, Lange, Lavarra, Leinen, Linkohr, McAvan, McCarthy, McNally, Malliori, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Mastorakis, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Miller, Miranda de Lage, Moraes, Morgan, Müller, Murphy, Myller, Napoletano, Napolitano, O'Toole, Paasilinna, Pérez Royo, Piecyk, Pittella, Poignant, Poos, Prets, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rocard, Rodríguez Ramos, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roure, Ruffolo, Sacconi, Sakellariou, Sandberg-Fries, dos Santos, Sauquillo Pérez del Arco, Savary, Scheele, Schulz, Simpson, Skinner, Soares, Sornosa Martínez, Souladakis, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swiebel, Swoboda, Theorin, Thorning-Schmidt, Torres Marques, Trentin, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vattimo, Veltroni, Volcic, Walter, Watts, Weiler, Whitehead, Wiersma, Wynn

UEN: Andrews, Angelilli, Berlato, Collins, Crowley, Fitzsimons, Hyland, Muscardini, Musumeci, Nobilia, Ó Neachtain, Poli Bortone, Queiró, Ribeiro e Castro, Turchi

Verts/ALE: Aaltonen, Ahern, Auroi, Boumediene-Thiery, Bouwman, Celli, Cohn-Bendit, Dhaene, Evans Jillian, Ferrández Lezaun, Flautre, Frassoni, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Lambert, Lannoye, Lipietz, Lucas, MacCormick, McKenna, Mayol i Raynal, Messner, Nogueira Román, Onesta, Ortuondo Larrea, de Roo, Rühle, Schörling, Schroedter, Sörensen, Staes, Turmes, Wuori, Wyn

Vastaan: 60

EDD: Abitbol, Andersen, Bernié, Bonde, Booth, Esclopé, Farage, Mathieu, Saint-Josse, Sandbæk, Titford

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Alyssandrakis, Bakopoulos, Bergaz Conesa, Blak, Bordes, Boudjenah, Brie, Caudron, Cauquil, Di Lello Finuoli, Eriksson, Fiebiger, Figueiredo, Frahm, Herzog, Jové Peres, Kaufmann, Korakas, Koulourianos, Krivine, Laguiller, Manisco, Markov, Marset Campos, Meijer, Modrow, Patakis, Puerta, Schmid Herman, Schröder Ilka, Seppänen, Sjöstedt, Uca, Vachetta, Vinci, Wurtz

NI: Claeys, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Gorostiaga Atxalandabaso, Kronberger, Lang, Martinez, Stirbois

PPE-DE: Podestà

PSE: De Keyser

Tyhjää: 18

NI: Berthu, Bonino, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, de La Perriere, Pannella, Souchet, Turco, Varaut

PSE: Dehousse, Zrihen

UEN: Camre, Caullery, Pasqua, Thomas-Mauro

Verts/ALE: Rod


HYVÄKSYTYT TEKSTIT

 

P5_TA(2003)0553

Pyyntö Garganin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamiseksi

Euroopan parlamentin päätös Giuseppe Garganin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnnöstä (2003/2182(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

on vastaanottanut Giuseppe Garganin lähettämän pyynnön, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista Milanon tuomioistuimessa (jaosto I, tutkintatuomari Rossa) vireillä olevan menettelyn yhteydessä, ja saanut siitä tiedon täysistunnossa 25. syyskuuta 2003,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan sekä edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 4 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 ja 6 a artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietinnön (A5-0421/2003),

A.

ottaa huomioon, että Giuseppe Gargani valittiin 10.-13. kesäkuuta 1999 pidetyillä Euroopan parlamentin viidensillä vaaleilla Euroopan parlamentin jäseneksi ja että Euroopan parlamentti tarkasti hänen valtakirjansa 15. joulukuuta 1999 (2),

B.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella (3),

C.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenen lainkäytöllinen koskemattomuus pätee myös kanteen nostamiseen siviilioikeudessa,

D.

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenellä on velvollisuus osallistua poliittiseen toimintaan omassa vaalipiirissään, ja tämän vuoksi kun he julkaisevat kiistanalaisia aiheita käsitteleviä artikkeleita aikakaus- ja sanomalehdissä, heidän katsotaan hoitavan Euroopan parlamentin jäsenen toimeen kuuluvia tehtäviä,

1.

päättää puolustaa Giuseppe Garganin koskemattomuutta ja erioikeuksia;

2.

esittää kantanaan edellä mainitun pöytäkirjan 9 artiklan perusteella ja asianomaisessa jäsenvaltiossa noudatettavat menettelyt huomioon ottaen, että menettelyä ei kyseisessä tapauksessa voida käynnistää, ja kehottaa tuomioistuinta tekemään tarvittavat johtopäätökset;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja valiokunnan mietinnön viipymättä Milanon tuomioistuimen jaostolle I.


(1)  Ks. yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma, asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, suomenkielinen erityispainos I, s. 203 ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

(2)  Euroopan parlamentin päätös Euroopan parlamentin viidensien suorien vaalien (10.-13. kesäkuuta 1999) valtakirjojen tarkastuksesta (EYVL C 296, 18.10.2000, s. 93).

(3)  Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 9 artikla.

P5_TA(2003)0554

Pyyntö Dupuis'n parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamiseksi

Euroopan parlamentin päätös Olivier Dupuis'n parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2003/2059(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

on vastaanottanut Olivier Dupuis'n lähettämän 7. maaliskuuta 2003 päivätyn pyynnön, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista italialaisessa tuomioistuimessa vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin yhteydessä, ja saanut siitä tiedon täysistunnossa 26. maaliskuuta 2003,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8. huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan 9 ja 10 artiklan sekä edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 4 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964 ja 10. heinäkuuta 1986 antamat tuomiot (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 6 ja 6 a artiklan,

ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A5-0450/2003),

A.

ottaa huomioon, että pöytäkirjan 10 a artiklassa Euroopan parlamentin jäsenille annetaan oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus,

B.

ottaa huomioon, että Olivier Dupuis valittiin parlamentin jäseneksi Italiasta, vaikka onkin Belgian kansalainen,

C.

ottaa huomioon, että Italiassa Olivier Dupuis'ta vastaan on käynnistetty oikeustoimet kiellettyjen huumausaineiden käyttöä koskevista julkisista toimista,

D.

ottaa huomioon, että kyseiset toimet kuuluivat selvästi osana vilpittömässä mielessä harjoitettuun poliittiseen toimintaan, johon sisältyi yhteisesti toteutettua symbolista lainrikkomista,

E.

ottaa kuitenkin huomioon, että Italian parlamentin jäsenet eivät tällaisissa olosuhteissa vaikuttaisi nauttivan parlamentaarista koskemattomuutta oikeudenkäynnin yhteydessä,

F.

ottaa huomioon, että esitettyjen todisteiden valossa Olivier Dupuis ei nauti parlamentaarista koskemattomuutta Euroopan parlamentin puhemiehen tietoon tulleen oikeudenkäynnin yhteydessä,

1.

katsoo, ettei ole aiheellista nostaa esille kysymyksiä Olivier Dupuis'n poliittisesta toiminnasta Italian viranomaisten kanssa.


(1)  Ks. yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapauskokoelma, asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, suomenkielinen erityispainos I, s. 203 ja asia 149/85, Wybot v. Faure ym., suomenkielinen erityispainos VIII, s. 729.

P5_TA(2003)0555

Koheesiorahasto ***

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (kodifioitu toisinto) (KOM(2003) 352 - C5-0291/2003 - 2003/0129(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2003) 352) (1),

ottaa huomioon neuvoston EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 161 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön puoltavasta lausunnosta (C5-0291/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 86 artiklan 1 kohdan ja 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan suosituksen (A5-0454/2003),

1.

antaa puoltavan lausunnon ehdotuksesta neuvoston asetukseksi;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0556

Siemenala (2004-2005) *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siemenalalla markkinointivuodeksi 2004/05 myönnettävien tukien määrien vahvistamisesta (KOM(2003) 552 - C5-0459/2003 - 2003/0212(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 552) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0459/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan ja 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A5-0416/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0557

Maito ja maitotuotteet Azoreilla (lisämaksu) *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityistoimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi ja asetuksen (ETY) N:o 1600/92 kumoamisesta (POSEIMA) annetun asetuksen (EY) N:o 1453/2001 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee maito- ja maitotuotealan lisämaksun soveltamista Azoreilla (KOM(2003) 617 - C5-0500/2003 - 2003/0244(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 617) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0500/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan ja 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A5-0415/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0558

Kesantovelvoite *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksesta (EY) N:o 1251/1999 poikkeamisesta markkinointivuotta 2004/2005 koskevan kesantovelvoitteen osalta (KOM(2003) 691 - C5-0559/2003 - 2003/0271(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 691) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 36 ja 37 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0559/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan ja 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A5-0460/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0559

Raakatupakka-alan YMJ *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta (KOM(2003) 633 - C5-0517/2003 - 2003/0251(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 633) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0517/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan ja 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A5-0462/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen;

2.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0560

Tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen uusiminen (EY/USA) *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus (KOM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2003) 569) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 170 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0503/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan ja 97 artiklan 7 kohdan sekä 158 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A5-0436/2003),

1.

hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksille ja parlamenteille.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0561

N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaaminen ***II

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi neuvoston direktiivien 70/156/ETY ja 80/1268/ETY muuttamisesta N1-luokan ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen mittaamisen osalta (5997/1/2003 - C5-0491/2003 - 2001/0255(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (5997/1/2003 - C5-0491/2003) (1),

ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan (2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2001) 543) (3),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 78 artiklan,

ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A5-0432/2003),

1.

hyväksyy yhteisen kannan;

2.

toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.

kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.

kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen asianmukaisesti ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EUVL C 273 E, 14.11.2003, s. 74.

(3)  EYVL C 51, 26.2.2002, s. 317.

P5_TA(2003)0562

Huumausaineiden lähtöaineet ***II

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi huumausaineiden lähtöaineista (9732/1/2003 - C5-0462/2003 - 2002/0217(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (9732/1/2003 - C5-0462/2003) (1),

ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan (2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002) 494) (3),

ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2003) 304) (4),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 78 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A5-0430/2003),

1.

hyväksyy yhteisen kannan;

2.

toteaa, että säädös annetaan yhteisen kannan mukaisesti;

3.

kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.

kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen asianmukaisesti ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL C 277 E, 18.11.2003, s. 31.

(2)  Hyväksytyt tekstit, 11.3.2003, P5_TA(2003)0069.

(3)  EYVL C 20 E, 28.1.2003, s. 160.

(4)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0563

Kulttuuri 2000 ***I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta (KOM(2003) 187 - C5-0178/2003 - 2003/0076(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 187) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 151 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0178/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-, tiedonvälitys- ja urheiluvaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan lausunnon (A5-0417/2003),

1.

hyväksyy komission muutetun ehdotuksen;

2.

katsoo, että komission ehdotuksen rahoitusselvitys on yhteensopiva rahoitusnäkymien otsakkeen 3 enimmäismäärän kanssa eikä rajoita muiden toimintalinjojen toteuttamista;

3.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TC1-COD(2003)0076

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2004/EY tekemiseksi Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen N:o 508/2000/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 151 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti (2),

sekä katsovat seuraavaa:

1)

Kulttuuri 2000 -ohjelman perustamisesta 14 päivänä helmikuuta 2000 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 508/2000/EY (3) perustettiin kulttuurialan yhteistyön rahoittamista ja ohjelmointia koskeva yhtenäinen ohjelma ajanjaksoksi 1.1.2000-31.12.2004.

2)

On varmistettava yhteisön kulttuurialan toiminnan jatkuvuus perustamissopimuksen 151 artiklan nojalla yhteisölle kuuluvien tehtävien mukaisesti.

3)

Tämän vuoksi on syytä jatkaa Kulttuuri 2000 -ohjelmaa kahdella vuodella vuoteen 2006 saakka.

4)

Rahoitusnäkymien tarkistaminen laajentumista silmällä pitäen sisältää otsakkeen 3 enimmäismäärän korottamisen. Lainsäädäntövallan käyttäjän on noudatettava tätä enimmäismäärää nykyisiä ohjelmia jatkaessaan.

5)

On tärkeää, että komissio toimittaa kattavan ja yksityiskohtaisen arviointikertomuksen Kulttuuri 2000 -ohjelmasta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005, jotta Euroopan parlamentti ja komissio voivat käsitellä ehdotusta yhteisön kulttuurialan uudeksi puiteohjelmaksi, jota on tarkoitus esittää vuonna 2004 ja jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna 2007,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 508/2000/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 alakohdassa päivämäärä ”31 päivänä joulukuuta 2004” päivämäärällä ”31 päivänä joulukuuta 2006”.

2)

Korvataan 3 artiklan 1 alakohdassa ilmaisu ”167 miljoonaksi euroksi” ilmaisulla ”236,5 miljoonaksi euroksi”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Päätöstä sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2005 lähtien.

Tehty ... ssa/ssä ... päivänä ... kuuta ...

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL C ..., ..., s. ...

(2)  Euroopan parlamentin kanta 16. joulukuuta 2003.

(3)  EYVL L 63, 10.3.2000, s. 1.

P5_TA(2003)0564

Tavarakaupan tilastot ***I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista (KOM(2003) 364 - C5-0285/2003 - 2003/0126(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003) 364) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0285/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A5-0426/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TC1-COD(2003)0126

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2004 antamiseksi jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista

EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastoista 7 päivänä marraskuuta 1991 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3330/91 (3) otettiin käyttöön täysin uusi tiedonkeruujärjestelmä, jota on yksinkertaistettu kahdesti. Järjestelmän avoimuuden lisäämiseksi ja sen ymmärtämisen helpottamiseksi on syytä korvata asetus (ETY) N:o 3330/91 tällä asetuksella.

(2)

Tätä järjestelmää on pidettävä yllä, koska sisämarkkinoiden kehitykseen liittyvät yhteisön politiikat ja markkinoitaan analysoivat eurooppalaiset yritykset edellyttävät riittävän yksityiskohtaisten tilastotietojen tuottamista. Myös talous- ja rahaliiton kehityksen tarkastelu edellyttää aggregoitujen tietojen nopeaa saatavuutta. Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa voitava kerätä erityistarpeitaan vastaavia tietoja.

(3)

On kuitenkin aiheellista parantaa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastojen laatimista koskevien sääntöjen muotoilua, jotta tietojen toimittamisesta vastaavat yritykset, niiden keruusta vastaavat kansalliset viranomaiset ja tietojen käyttäjät ymmärtävät ne paremmin.

(4)

Kynnysarvoihin perustuva järjestelmä on säilytettävä mutta yksinkertaistetussa muodossa, jotta käyttäjien tarpeisiin vastataan tyydyttävästi ja samalla tilastotietojen toimittajille aiheutetaan mahdollisimman vähän rasitteita erityisesti kun on kyse pienistä ja keskisuurista yrityksistä.

(5)

Tiedonkeruujärjestelmän ja veromuodollisuuksien nykyinen tiivis yhteys jäsenvaltioiden välisessä tavarakaupassa on säilytettävä. Yhteyden ansiosta voidaan etenkin tarkistaa kerätyn tiedon laatu.

(6)

Korkealaatuisten tilastotietojen tuottaminen, niiden arviointi yhteisten indikaattorien perusteella ja avoimuus ovat tärkeitä tavoitteita, jotka edellyttävät yhteisön tason sääntöjä.

(7)

Tavoitetta, joka on yhteisten oikeudellisten puitteiden laatiminen jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastojen järjestelmälliseen tuottamiseen ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan paremmin toteuttaa yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(8)

Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 322/97 (4) on luotu viitekehys tämän asetuksen säännöksille. Tavarakaupan tilastotiedot ovat kuitenkin hyvin yksityiskohtaisia, mikä edellyttää salassapitoa koskevia erityissääntöjä.

(9)

On tärkeää varmistaa tämän asetuksen yhtenäinen soveltaminen ja säätää tätä varten yhteisön menettelystä, jonka mukaisesti voidaan asianmukaisen ajan kuluessa vahvistaa soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja toteuttaa tarvittavia teknisiä muutoksia.

(10)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella annetaan yhteiset puitteet jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

”tavaroilla” kaikkea irtainta omaisuutta, sähkövirta mukaan luettuna;

b)

”tietyillä tavaroilla tai tietyllä tavaroiden liikkumisella” erityissäännöksiä edellyttäviä tiettyjä tavaroita tai tiettyä tavaroiden liikkumista, erityisesti teollisuuslaitoksia; aluksia ja ilma-aluksia; merestä saatavia tuotteita; aluksiin ja ilma-aluksiin toimitettuja tavaroita; porrastettuja toimituksia; sotavarusteita; merellä oleviin laitoksiin tarkoitettuja tai niistä peräisin olevia tavaroita; avaruusaluksia; ajoneuvojen ja ilmaalusten osia; jätteitä;

c)

”kansallisilla viranomaisilla” kansallisia tilastolaitoksia ja muita elimiä, jotka ovat kussakin jäsenvaltiossa vastuussa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan yhteisön tilastojen tuottamisesta;

d)

”yhteisötavaroilla”:

i)

kokonaan yhteisön tullialueella tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, joihin ei ole lisätty tavaroita yhteisön ulkopuolisista maista tai alueilta, jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen,

ii)

tavaroita, jotka on tuotu maista tai alueilta, jotka eivät ole osa yhteisön tullialuetta, ja jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen jäsenvaltiossa,

iii)

tavaroita, jotka on tuotettu tai valmistettu yhteisön tullialueella joko pelkästään ii alakohdassa tarkoitetuista tavaroista tai i ja ii alakohdassa tarkoitetuista tavaroista;

e)

”lähtöjäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, joka on määritelty sen tilastollisen alueen mukaisesti, josta tavarat lähtevät määränpäähän toisessa jäsenvaltiossa;

f)

”määräjäsenvaltiolla” jäsenvaltiota, joka on määritelty sen tilastollisen alueen mukaisesti, johon tavarat saapuvat toisesta jäsenvaltiosta;

g)

”jäsenvaltioiden välisessä yksinkertaisessa liikkeessä olevilla tavaroilla” yhteisötavaroita, jotka lähetetään yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ja jotka matkalla määräjäsenvaltioon kulkevat toisen jäsenvaltion läpi suoraan tai pysähtyvät pelkästään tavaroiden kuljetukseen liittyvistä syistä.

3 artikla

Soveltamisala

1.   Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastot kattavat lähtevät ja saapuvat tavarat.

2.   Lähtevät tavarat kattavat seuraavat lähtöjäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon lähtevät tavarat:

a)

yhteisötavarat lukuun ottamatta jäsenvaltioiden välisessä yksinkertaisessa liikkeessä olevia tavaroita;

b)

sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn lähtöjäsenvaltiossa asetetut tavarat.

3.   Saapuvat tavarat kattavat seuraavat määräjäsenvaltioon saapuvat tavarat, jotka on alunperin lähetetty toisesta jäsenvaltiosta:

a)

yhteisötavarat lukuun ottamatta jäsenvaltioiden välisessä yksinkertaisessa liikkeessä olevia tavaroita;

b)

tavarat, jotka on aikaisemmin lähtöjäsenvaltiossa asetettu sisäiseen jalostusmenettelyyn tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn ja jotka pidetään sisäisessä jalostusmenettelyssä tai tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyssä tai lasketaan vapaaseen liikkeeseen määräjäsenvaltiossa.

4.   Tiettyjä tavaroita tai tiettyä tavaroiden liikkumista voivat koskea eri säännöt tai erityissäännöt, jotka komissio vahvistaa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.   Tilastojen ulkopuolelle jää metodologisista syistä joitakin tavaroita, joita koskevasta luettelosta komissio päättää 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

Tilastollinen alue

1.   Jäsenvaltioiden tilastollinen alue on sama kuin niiden tullialue sellaisena kuin se määritellään yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) 3 artiklassa.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, Saksan tilastolliseen alueeseen sisältyy Helgoland.

5 artikla

Tietolähteet

1.   Erityinen tiedonkeruujärjestelmä, jäljempänä ”Intrastat”, koskee tilastotietojen toimittamista lähtevistä ja saapuvista yhteisötavaroista, joihin ei sovelleta yhtenäistä hallinnollista asiakirjaa tullin tai verotuksen tarpeisiin.

2.   Tullin on toimitettava lähteviä ja saapuvia muita tavaroita koskevat tilastotiedot suoraan kansallisille viranomaisille vähintään kerran kuussa.

3.   Tiettyjen tavaroiden tai tietyn tavaroiden liikkumisen osalta voidaan käyttää muita tietolähteitä kuin Intrastat-järjestelmää tai tulli-ilmoituksia.

4.   Jokaisen jäsenvaltion on huolehdittava järjestelyistä, joiden mukaisesti tilastotietojen toimittajat toimittavat Intrastat-tietoja. Näiden tilastotietojen toimittajien tehtävän helpottamiseksi komissio (Eurostat) ja jäsenvaltiot edistävät mahdollisuuksia automaattisen tietojenkäsittelyn ja sähköisen tiedonsiirron laajempaan käyttöön.

6 artikla

Viitejakso

Edellä 5 artiklan mukaisesti toimitettavia tietoja koskeva viitejakso on kalenterikuukausi, jona tavarat lähtevät tai saapuvat.

Viitejaksoa voidaan mukauttaa vero(alv)- ja tullivaatimusten välisen yhteyden huomioon ottamiseksi säännöksillä, jotka komissio antaa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

7 artikla

Tilastotietojen toimittajat Intrastat-järjestelmässä

1.   Intrastat-tietojen toimittajia ovat

a)

luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity lähtöjäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi ja

i)

joka on tehnyt tavaroiden lähetykseen johtavan sopimuksen, lukuun ottamatta kuljetussopimusta, tai jos näin ei ole,

ii)

joka lähettää tavarat tai huolehtii niiden lähettämisestä, tai jos näin ei ole,

iii)

jonka hallussa lähetetyt tavarat ovat.

b)

luonnollinen tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity määräjäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi ja

i)

joka on tehnyt tavaroiden toimittamiseen johtavan sopimuksen, lukuun ottamatta kuljetussopimusta, tai jos näin ei ole,

ii)

joka ottaa vastaan tavarantoimituksen tai huolehtii tavarantoimituksen vastaanottamisesta, tai jos näin ei ole,

iii)

jonka hallussa toimitetut tavarat ovat.

2.   Tilastotietojen toimittaja voi siirtää tehtävän kolmannelle, mutta tällainen siirto ei vähennä ensiksi mainitun vastuuta.

3.   Jos tilastotietojen toimittaja ei täytä tämän asetuksen mukaisia velvoitteita, jäsenvaltio voi määrätä sille seuraamuksia.

8 artikla

Rekisterit

1.   Kansalliset viranomaiset perustavat yhteisön sisäisten toimijoiden rekisterin, joka sisältää vähintään lähettäjät lähtevien tavaroiden yhteydessä ja vastaanottajat saapuvien tavaroiden yhteydessä, ja hallinnoivat tätä rekisteriä.

2.   Edellä 7 artiklassa tarkoitettujen tilastotietojen toimittajien tunnistamiseksi ja toimitettujen tietojen tarkastamiseksi kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen verohallinnon on toimitettava kansalliselle viranomaiselle

a)

vähintään kerran kuussa luettelo luonnollisista ja oikeushenkilöistä, jotka ovat ilmoittaneet toimittaneensa tavaroita muihin jäsenvaltioihin tai tehneensä hankintoja muista jäsenvaltioista kyseisenä ajanjaksona. Luettelosta on käytävä ilmi kunkin luonnollisen ja oikeushenkilön verotustarkoituksiin ilmoittama näiden tavaroiden kokonaisarvo;

b)

joko omasta aloitteestaan tai kansallisen viranomaisen pyynnöstä muita verotusta koskevien velvoitteiden noudattamista osoittavia tietoja, joiden avulla tilastotietojen laatua voidaan parantaa.

Komissio täsmentää näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Kansalliset viranomaiset käsittelevät tietoja verohallinnon soveltamien määräysten mukaisesti.

3.   Toimivaltaisen verohallinnon on toimitettava alv-velvollisiksi rekisteröityjen kauppiaiden tietoon velvoitteet, joita niille voi aiheutua Intrastat-järjestelmän edellyttämien tilastotietojen toimittajina.

9 artikla

Intrastat-järjestelmässä kerättävät tiedot

1.   Kansallisten viranomaisten on kerättävä seuraavat tiedot:

a)

tilastotietojen toimittajalle neuvoston direktiivin 77/388/ETY (7) 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan, sellaisena kuin se on 28 h artiklassa, mukaisesti annettu tunnistenumero;

b)

viitejakso;

c)

virta (saapuva, lähtevä);

d)

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (8) määritellyn yhdistetyn nimikkeistön kahdeksannumeroisen alanimikkeen mukaisesti jaotellut tavarat;

e)

kauppakumppanina oleva jäsenvaltio;

f)

tavaroiden arvo;

g)

tavaroiden määrä;

h)

liiketoimen luonne.

Edellä e-h alakohdan tiedot määritellään liitteessä. Komissio täsmentää tarvittaessa näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, ja erityisesti käytettävät nimikkeet, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Jäsenvaltiot voivat kerätä myös lisätietoja, esimerkiksi:

a)

tavaroiden tunnistetiedot yhdistettyä nimikkeistöä yksityiskohtaisemman tason mukaisesti;

b)

saapuvan tavaran alkuperämaa;

c)

lähtevän tavaran alkuperäalue ja saapuvan tavaran määräalue;

d)

toimitusehdot;

e)

kuljetusmuoto;

f)

tilastointimenettely.

Edellä b-f alakohdan tiedot määritellään liitteessä. Komissio täsmentää tarvittaessa näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, ja erityisesti käytettävät nimikkeet, 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Intrastat-järjestelmän yksinkertaistaminen

1.   Täyttääkseen käyttäjien tilastotietotarpeet aiheuttamatta kuitenkaan liiaksi rasitteita talouden toimijoille on jäsenvaltioiden vuosittain vahvistettava yhteisön sisäisen kaupan vuosittaisina arvoina ilmaistavat kynnysarvot, joiden alittamista voidaan käyttää perusteena Intrastat-tietojen toimittamisesta vapauttamiseen tai yksinkertaistettujen tietojen toimittamiseen kyseisen tilastotietojen toimittajan osalta.

2.   Kukin jäsenvaltio vahvistaa kynnysarvot erikseen saapuville ja lähteville tavaroille.

3.   Määritellessään kynnysarvoja, joiden alittaminen johtaa Intrastat-tietojen toimittamisesta vapauttamiseen, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tilastotietojen toimittajat toimittavat 9 artiklan 1 kohdan a-f alakohdassa tarkoitetuista tiedoista vähintään 97 % kyseisten jäsenvaltioiden kokonaiskaupan arvona ilmaistuna.

4.   Jäsenvaltiot voivat määritellä muita kynnysarvoja, joiden alittamista voidaan käyttää perusteena kyseisten tilastotietojen toimittajien osalta yksinkertaisempien tietojen toimittamiseen seuraavasti:

a)

vapautus tavaroiden paljouden ilmoittamisesta,

b)

vapautus liiketoimen luonteen ilmoittamisesta,

c)

mahdollisuus ilmoittaa enintään kymmenen yhdistetyn nimikkeistön yksityiskohtaista alanimikettä, joita arvossa mitattuna käytetään eniten, ja ryhmitellä muut tuotteet komission 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen antamien säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat näitä kynnysarvoja, on varmistettava, että näiden tilastotietojen toimittajien kauppa on enintään 6 % niiden kokonaiskaupasta.

5.   Jäsenvaltiot voivat tietyin , laatuvaatimuksia vastaavin edellytyksin, jotka komissio määrittelee 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, yksinkertaistaa tietoja, jotka on toimitettava yksittäisistä vähämerkityksisistä liiketoimista.

6.   Tiedot jäsenvaltioiden soveltamista kynnysarvoista on toimitettava komissiolle (Eurostatille) viimeistään niiden viitevuotta edeltävän vuoden 31 päivänä lokakuuta.

11 artikla

Luottamuksellisuus

Tilastotietojen toimittajan osoittamasta pyynnöstä kansalliset viranomaiset voivat päättää, että sellaisia tilastotietoja ei levitetä, jotka tekevät mahdolliseksi kyseisen tilastotietojen toimittajan tunnistamisen epäsuorasti, tai että näitä tilastotietoja muutetaan siten, että niiden levittäminen ei vaikuta tilastosalaisuuden säilymiseen.

12 artikla

Tietojen toimittaminen komissiolle

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevien tilastojensa kuukausittaiset tiedot viimeistään:

a)

40 vuorokauden kuluttua viitekuukauden päättymisestä komission määrittelemien aggregoitujen tietojen osalta 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ;

b)

70 vuorokauden kuluttua viitekuukauden päättymisestä yksityiskohtaisten tietojen osalta, jotka vastaavat 9 artiklan 1 kohdan b-h alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

Tavaroiden arvon osalta on tietoihin sisällytettävä vain niiden tilastollinen arvo liitteen mukaisesti määriteltynä.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) luottamukselliset tiedot.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) kuukausittaiset tiedot, jotka kattavat niiden kokonaistavarakaupan, ja käytettävä tarvittaessa estimaatteja.

3.   Jäsenvaltioiden on lähetettävä tiedot komissiolle (Eurostatille) sähköisessä muodossa tiedonsiirtostandardin mukaisesti.

Komissio antaa näiden tietojen toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

13 artikla

Laatu

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet toimitettujen tietojen laadun varmistamiseksi voimassa olevien laatuindikaattoreiden ja -vaatimusten mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostatille) toimitettujen tietojen laatua käsittelevä vuosikertomus.

3.   Komissio vahvistaa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tietojen laadun arvioinnissa käytettävät indikaattorit ja vaatimukset, jäsenvaltioiden laatimien laatuselvitysten rakenteen sekä kaikki tietojen laadun arviointiin ja parantamiseen tähtäävät toimenpiteet.

14 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastokomitea (Intrastat-komitea), jäljempänä ”komitea”.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

15 artikla

Loppusäännökset

Kumotaan asetus (ETY) N:o 3330/91.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetusta sovelletaan [1 päivästä tammikuuta 2005].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ... ssa/ssä ... päivänä ... kuuta ...

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C ...

(2)  Euroopan parlamentin kanta 16. joulukuuta 2003.

(3)  EYVL L 316, 16.11.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1624/2000 (EYVL L 187, 26.7.2000, s. 1).

(4)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(7)  Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/92/EY (EUVL L 260, 11.10.2003, s. 8).

(8)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2205/2003 (EUVL L 330, 18.12.2003, s. 10).

LIITE

TILASTOTIETOJEN MÄÄRITELMIÄ

1.

Kauppakumppanina oleva jäsenvaltio

a)

Kauppakumppanina oleva jäsenvaltio on lähettävä jäsenvaltio saapuvasta tavarasta puhuttaessa. Tämä tarkoittaa oletettua lähtöjäsenvaltiota tapauksissa, joissa tavarat tulevat suoraan toisesta jäsenvaltiosta. Kun tavarat ovat saapuneet yhteen tai useampaan jäsenvaltioon kauttakuljetuksena ennen tulemistaan perille määräjäsenvaltioon ja ne on pysäytetty tai niihin on kohdistunut noissa maissa oikeustoimia, jotka eivät johdu niiden kuljetuksesta (esim. omistajan vaihdos), lähetysjäsenvaltiota pidetään viimeisenä jäsenvaltiona, jossa tällaisia pysäytyksiä tai toimenpiteitä on tapahtunut.

b)

Kauppakumppanina oleva jäsenvaltio on määräjäsenvaltio lähtevästä tavarasta puhuttaessa. Tämä tarkoittaa viimeistä jäsenvaltiota, johon tavarat lähetyshetkellä tiedetään lähetettävän.

2.

Tavaroiden määrä

Tavaroiden määrä voidaan ilmaista kahdella tavalla:

a)

nettomassa, jolla tarkoitetaan tavaroiden tosiasiallista painoa ilman pakkausta;

b)

lisäyksiköt, joilla tarkoitetaan muuta paljoutta kuin nettomassaa mittaavia mahdollisia yksiköitä; näitä ovat yksiköt, jotka on mainittu komission asetuksessa, jolla vuosittain päivitetään yhdistettyä nimikkeistöä.

3.

Tavaroiden arvo

Tavaroiden arvo voidaan ilmaista kahdella tavalla:

a)

verotettava arvo, joka on direktiivin 77/388/ETY mukaisesti vahvistettu verotustarkoituksiin;

b)

tilastollinen arvo, joka on jäsenvaltioiden kansallisella rajalla laskettu arvo. Se sisältää vain lisäkulut (rahti, vakuutus), jotka koskevat sitä matkan osaa, joka viennin osalta tapahtuu vievän jäsenvaltion tilastoalueella ja tuonnin osalta tapahtuu tuovan jäsenvaltion tilastoalueen ulkopuolella. Sen sanotaan olevan FOB-arvo (vapaasti aluksessa) lähtevien tavaroiden osalta ja CIF-arvo (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina) saapuvien tavaroiden osalta.

4.

Liiketoimen luonne

Liiketoimen luonne tarkoittaa eri ominaisuuksia (hankinta/osto, sopimustyö jne.), joita pidetään hyödyllisinä liiketoimien erottamiseksi toisistaan.

5.

Alkuperämaa

Alkuperämaalla tarkoitetaan pelkästään saapuvien tavaroiden kohdalla maata, josta tavarat ovat peräisin.

Jossakin maassa kokonaan tuotetut tai valmistetut tavarat ovat peräisin kyseisestä maasta.

Tavara, jonka valmistukseen on osallistunut vähintään kaksi maata, on peräisin siitä maasta, jossa sille on suoritettu tähän tarkoitukseen varustetussa yrityksessä viimeinen merkittävä ja taloudellisesti perusteltu valmistus tai käsittely, joka on johtanut uuden tuotteen valmistukseen tai edustaa merkittävää valmistusastetta.

6.

Alkuperäalue tai määräalue

a)

Alkuperäalueella tarkoitetaan lähtevän tavaran yhteydessä lähtöjäsenvaltion aluetta, jossa tavarat on tuotettu tai jossa niille on suoritettu asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaus- tai kunnossapitotoimia, tai jos näin ei ole, alkuperäalue on alue, josta tavarat on lähetetty, tai jos näin ei ole, alue, jossa kaupallinen tapahtumasarja on toteutunut.

b)

Määräalueella tarkoitetaan saapuvan tavaran yhteydessä määräjäsenvaltion aluetta, jossa tavarat on tarkoitus kuluttaa tai jossa niille on tarkoitus suorittaa asennus-, kokoonpano-, muutos-, korjaus- tai kunnossapitotoimia, tai jos näin ei ole, määräalue on alue, jonne tavarat on tarkoitus lähettää, tai jos näin ei ole, alue, jossa kaupallisen tapahtumasarjan on tarkoitus toteutua.

7.

Toimitusehdot

Toimitusehdoilla tarkoitetaan myyntisopimuksen ehtoja, joissa määritellään myyjän ja ostajan velvollisuudet kansainvälisen kauppakamarin Incoterms-ehtojen mukaisesti (CIF, FOB jne.).

8.

Kuljetusmuoto

Kuljetusmuodolla tarkoitetaan lähetettäessä kuljetusmuotoa, joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavaroiden oletetaan lähtevän lähtöjäsenvaltion tilastoalueelta, ja vastaanotettaessa kuljetusmuotoa, joka määräytyy sen aktiivisen kuljetusvälineen mukaan, jolla tavaroiden oletetaan saapuneen määräjäsenvaltion tilastoalueelle.

9.

Tilastointimenettely

Tilastointimenettelyllä tarkoitetaan kaikkia niitä ominaisuuksia, joita pidetään hyödyllisinä erityyppisten saapuvien ja lähtevien tavaroiden erottamisessa toisistaan tilastollisia tarkoituksia varten.

P5_TA(2003)0565

Vastuuvapaus 2002: valmistelukunta ***

Euroopan parlamentin päätöslauselma jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksestä vastuuvapauden myöntämisestä valmistelukunnan pääsihteerille valmistelukunnan talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2002 (C5-0406/2003 - 2003/0903(AVC))

(Hyväksyntämenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 21. helmikuuta 2002 tekemän päätöksen rahaston perustamisesta Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamiseksi ja sen varainhoitoa koskevista säännöistä (2002/176/EU) (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon valmistelukunnan varainhoitovuoden 2002 tulostilin ja taseen, joka toimitettiin Euroopan parlamentille 15. toukokuuta 2003 päivätyllä kirjeellä (SN 2802/2003 - I5-0016/2003 - C5-0406/2003),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 10. huhtikuuta 2003 hyväksymän kertomuksen Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan pääsihteerin laatimasta tilinpäätöksestä (21. helmikuuta 2002 alkaneelta ja 31. joulukuuta 2002 päättyneeltä) varainhoitovuodelta 2002, sekä valmistelukunnan pääsihteerin huomautukset (2) (I5-0013/2003),

ottaa huomioon neuvoston kuulemisen (9736/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 86 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan suosituksen (A5-0414/2003),

A.

ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 31. joulukuuta 2002 päättyneen varainhoitovuoden tilinpäätös on luotettava ja että tilien perustana olevat toimet ovat kokonaisuudessaan lailliset ja asianmukaiset,

B.

ottaa huomioon, että valmistelukunnan varainhoitovuoden 2002 tilit eivät anna aihetta kommentteihin,

1.

antaa puoltavan lausuntonsa varainhoitovuoden 2002 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä valmistelukunnan pääsihteerille;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, neuvostossa kokoontuneille jäsenvaltioiden hallitusten edustajille sekä tilintarkastustuomioistuimelle.


(1)  EYVL L 60, 1.3.2002, s. 56.

(2)  EUVL C 122, 22.5.2003.

P5_TA(2003)0566

Alv-järjestelmän poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettely ja täytäntöönpanotoimivalta *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta poikkeustoimenpiteiden toteuttamismenettelyn ja täytäntöönpanotoimivallan siirtämisen osalta (KOM(2003) 335 - C5-0281/2003 - 2003/0120(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 335) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0281/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A5-0427/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2)

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi varmistettava, että neuvosto tekee kaikista direktiivin 77/388/ETY 27 tai 30 artiklan mukaisesti vahvistetuista poikkeuksista nimenomaisen päätöksen komission ehdotuksesta.

(2)

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vuoksi olisi varmistettava, että neuvosto tekee kaikista direktiivin 77/388/ETY 27 tai 30 artiklan mukaisesti vahvistetuista poikkeuksista nimenomaisen päätöksen komission ehdotuksesta ja tiedotettuaan asiasta Euroopan parlamentille .

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE

(13)

Toimenpiteiden rajallinen soveltamisala huomioon ottaen olisi säädettävä, että direktiivin 77/388/ETY soveltamista koskevat toimenpiteet toteuttaa neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta menettelyllä, joka vastaa kyseisessä direktiivissä poikkeustoimenpiteille säädettyä menettelyä.

(13)

Toimenpiteiden rajallinen soveltamisala huomioon ottaen olisi säädettävä, että direktiivin 77/388/ETY soveltamista koskevat toimenpiteet toteuttaa neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta menettelyllä, joka vastaa kyseisessä direktiivissä poikkeustoimenpiteille säädettyä menettelyä. Prosessin avoimuuden takaamiseksi Euroopan parlamentti on kuitenkin pidettävä koko ajan täysin ajan tasalla.

Tarkistus 3

1 ARTIKLAN 1 KOHTA

27 artiklan 4 kohta (direktiivi 77/388/ETY)

4.

Kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia tähän pyyntöön poikkeuksesta, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon.

4.

Kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia tähän pyyntöön poikkeuksesta, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon. Ehdotus tai tiedonanto toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille samalla, kun se lähetetään neuvostolle.

Tarkistus 4

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

29 a artikla (direktiivi 77/388/ETY)

Neuvosto vahvistaa yksimielisesti komission ehdotuksesta tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin soveltamiseksi.

Tiedotettuaan asiasta Euroopan parlamentille neuvosto vahvistaa yksimielisesti komission ehdotuksesta tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin soveltamiseksi.

Tarkistus 5

1 ARTIKLAN 3 KOHTA

30 artiklan 1 kohta (direktiivi 77/388/ETY)

1.

Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jokaiselle jäsenvaltiolle luvan tehdä kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa sopimuksen, joka voi sisältää poikkeuksia tästä direktiivistä.

1.

Tiedotettuaan asiasta Euroopan parlamentille neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta antaa jokaiselle jäsenvaltiolle luvan tehdä kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön kanssa sopimuksen, joka voi sisältää poikkeuksia tästä direktiivistä.

Tarkistus 6

1 ARTIKLAN 3 KOHTA

30 artiklan 3 kohta (direktiivi 77/388/ETY)

3.

Kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia tähän pyyntöön poikkeuksesta, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon.

3.

Kolmen kuukauden kuluessa 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisesta komissio esittää neuvostolle asianmukaisen ehdotuksen tai, jos komissio haluaa esittää huomautuksia tähän pyyntöön poikkeuksesta, kyseiset huomautukset sisältävän tiedonannon. Ehdotus tai tiedonanto toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille samalla, kun se lähetetään neuvostolle.


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0567

Emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 90/435/ETY muuttamisesta (KOM(2003) 462 - C5-0427/2003 - 2003/0179(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2003) 462) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 94 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0427/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten ja sisämarkkinaasioiden valiokunnan lausunnon (A5-0472/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7)

Jotta direktiivin 90/435/ETY tarjoamat etuudet ulottuisivat laajemmalle , olisi osuutta , jonka perusteella yhtiötä voidaan pitää emoyhtiönä ja toista yhtiötä sen tytäryhtiönä, kynnysarvoa laskettava 25 prosentista 10 prosenttiin .

(7)

Useimmissa jäsenvaltioissa yhtiöiden kesken jaettuja osinkoja koskevien veroetuuksien saamiseksi ei vaadita lainkaan kotimaista omistusta tai vaadittava vähimmäisomistuskynnys on hyvin matala. Jotta direktiivin 90/435/ETY soveltamisalaan kuuluvien rajat ylittävien tapausten ja kotimaisten yhtiöiden kohtelu olisi yhdenmukainen , olisi omistusosuuden , jonka perusteella yhtiötä voidaan pitää emoyhtiönä ja toista yhtiötä sen tytäryhtiönä, kynnysarvoa laskettava 25 prosentista 5 prosenttiin .

Tarkistus 2

1 ARTIKLAN 1 KOHTA

1 artiklan 1 kohdan 3 luetelmakohta (direktiivi 90/435/ETY)

-

jaettuihin voittoihin, joita kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien muiden jäsenvaltioiden yritysten pysyvät toimielimet saavat jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevilta tytäryhtiöiltään.

-

jaettuihin voittoihin, joita kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevien muiden jäsenvaltioiden yritysten pysyvät toimielimet saavat jossakin jäsenvaltiossa , joka ei ole sama kuin se, jossa yritysten pysyvät toimielimet sijaitsevat, sijaitsevilta tytäryhtiöiltään.

Tarkistus 3

1 ARTIKLAN 2 KOHTA

3 artiklan 1 kohdan a alakohta (direktiivi 90/435/ETY)

a)

emoyhtiön asema annetaan vähintään jokaiselle jäsenvaltion yhtiölle, joka täyttää 2 artiklan edellytykset ja jolla on vähintään 10 prosentin osuus toisen jäsenvaltion yhtiön, joka täyttää samat edellytykset, pääomasta;

a)

emoyhtiön asema annetaan vähintään jokaiselle jäsenvaltion yhtiölle, joka täyttää 2 artiklan edellytykset ja jolla on vähintään 5 prosentin osuus toisen jäsenvaltion yhtiön, joka täyttää samat edellytykset, pääomasta;

Tarkistus 4

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN A ALAKOHTA

4 artiklan 1 kohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 90/435/ETY)

-

verotettava voittoa ja samalla valtuuttaa emoyhtiö ja pysyvä toimipaikka vähentämään maksettavan veron määrästä osuus, jonka tytäryhtiö tai mikä tahansa alatytäryhtiö on maksanut voittoon liittyvästä yhtiöverosta, mutta kuitenkin enintään vastaavan veromäärän verran.

-

verotettava voittoa ja samalla valtuuttaa emoyhtiö ja pysyvä toimipaikka vähentämään maksettavan veron määrästä osuus, jonka tytäryhtiö tai mikä tahansa samat edellytykset täyttävä alatytäryhtiö on maksanut voittoon liittyvästä yhtiöverosta, mutta kuitenkin enintään vastaavan veromäärän verran.

Tarkistus 5

1 ARTIKLAN 3 KOHDAN C ALAKOHTA

4 artiklan 2 kohta (direktiivi 90/435/ETY)

Emoyhtiön on saatava antaa näyttö toteutuneista todellisista hallintokuluista , joita pidetään vähennyskelvottomina.

Jos emoyhtiö antaa näytön, että toteutuneet todelliset hallintokulut , joita pidetään vähennyskelvottomina , ovat vakiomääräistä summaa pienemmät, vähennyskelvoton summa ei saa olla suurempi kuin toteutuneet todelliset kulut .

Tarkistus 6

1 ARTIKLAN 4 KOHDAN A ALAKOHTA

5 artiklan 1 kohta (direktiivi 90/435/ETY)

1.

Tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on vapautettava ennakonpidätyksestä ainakin, jos emoyhtiöllä on vähintään 10 prosentin osuus tytäryhtiön pääomasta.

1.

Tytäryhtiön emoyhtiölleen jakama voitto on vapautettava ennakonpidätyksestä ainakin, jos emoyhtiöllä on vähintään 5 prosentin osuus tytäryhtiön pääomasta.

Tarkistus 7

LIITE

z a kohta (uusi) (direktiivi 90/435/ETY)

 

z a)

eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1435/2003 (2) ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetun direktiivin 2003/72/EY (3) mukaisesti perustetut osuuskunnat;

(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)   EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1.

(3)   EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25.

P5_TA(2003)0568

Kalastustoimintaan sovellettavat valvontatoimenpiteet Etelämantereella *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella (KOM(2002) 356 - C5-0356/2002 - KOM(2003) 384 - C5-0430/2003 - 2002/0137(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2002) 356) (1) ja komission muutetun ehdotuksen (KOM(2003) 384) (2),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0430/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A5-0440/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

3 artiklan 4 a kohta (uusi)

 

4 a.

Jäsenvaltiot eivät myönnä erityiskalastuslupaa aluksille, jotka aikovat harjoittaa yleissopimuksen alueella pitkäsiimakalastusta ja jotka eivät noudata yleissopimuksen alueella tapahtuvaan kalastustoimintaan sovellettavista teknisistä toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o .../200... 8 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan säännöksiä.

Tarkistus 2

6 artiklan 1 kohta

1.

Uudenlaisen kalastustoiminnan harjoittaminen yleissopimuksen alueella on kielletty, paitsi jos se on sallittu 4 kohdan mukaisesti.

1.

Uudenlaisen kalastustoiminnan harjoittaminen yleissopimuksen alueella on kielletty, paitsi jos se on sallittu 2-5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 3

7 artiklan 1 kohta

1.

Koekalastuksen harjoittaminen yleissopimuksen alueella on kielletty, paitsi jos se on sallittu 2-6 kohdan mukaisesti.

1.

Koekalastuksen harjoittaminen yleissopimuksen alueella on kielletty, paitsi jos se on sallittu 2-7 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 4

24 artiklan 6 kohdan 1 ja 2 alakohta

6.

Jos alus kieltäytyy pysähtymästä tai muulla tavoin helpottamasta tarkkailijan tai tarkastajan siirtymistä alukselle tai jos aluksen päällikkö tai miehistö puuttuu tarkkailijan tai tarkastajan hyväksyttyihin toimiin, asianomaisen tarkkailijan tai tarkastajan on laadittava yksityiskohtainen kertomus, johon sisältyy täydellinen kuvaus kaikista asiaan liittyvistä tekijöistä, ja toimitettava kertomus nimeäjävaltiolle edelleen toimitettavaksi 25 artiklan asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

6.

Jos alus kieltäytyy pysähtymästä tai muulla tavoin helpottamasta tarkastajan siirtymistä alukselle tai jos aluksen päällikkö tai miehistö puuttuu tarkastajan hyväksyttyihin toimiin, asianomaisen tarkastajan on laadittava yksityiskohtainen kertomus, johon sisältyy täydellinen kuvaus kaikista asiaan liittyvistä tekijöistä, ja toimitettava kertomus nimeäjävaltiolle edelleen toimitettavaksi 25 artiklan asiaa koskevien säännösten mukaisesti.

Lippujäsenvaltion on käsiteltävä tarkkailijan tai tarkastajan työhön puuttumista taikka tarkkailijan tai tarkastajan tämän tehtävien suorittamiseen liittyvien kohtuullisten pyyntöjen noudattamatta jättämistä samoin kuin jos tarkkailija tai tarkastaja olisi tämän jäsenvaltion oma tarkkailija tai tarkastaja.

Lippujäsenvaltion on käsiteltävä tarkastajan työhön puuttumista taikka tarkastajan tämän tehtävien suorittamiseen liittyvien kohtuullisten pyyntöjen noudattamatta jättämistä samoin kuin jos tarkastaja olisi tämän jäsenvaltion oma tarkastaja.

Tarkistus 5

28 artiklan 2 kohta

2.

Yhteisön kalastusalusten osalta 1 kohdan viittauksia CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteisiin pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o XXX/2003 asianomaisiin säännöksiin, asetuksen (EY) N:o 1035/2001 säännöksiin tai kunkin vuoden kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta yhteisön vesillä ja yhteisön alusten osalta sellaisilla vesillä, joilla vaaditaan saalisrajoituksia, annettavan tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan asetuksen säännöksiin.

2.

Yhteisön kalastusalusten osalta 1 kohdan viittauksia CCAMLR:n säilyttämistoimenpiteisiin pidetään viittauksina tämän asetuksen säännöksiin, asetuksen (EY) N:o XXX/2003 asianomaisiin säännöksiin, asetuksen (EY) N:o 1035/2001 säännöksiin tai kunkin vuoden kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta tiettyjen kalakantojen ja kalakantaryhmien osalta yhteisön vesillä ja yhteisön alusten osalta sellaisilla vesillä, joilla vaaditaan saalisrajoituksia, annettavan tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa koskevan asetuksen säännöksiin.

Tarkistus 6

30 a artikla (uusi)

 

30 a artikla

Sopimuspuolten kansalaisia koskevat toimenpiteet

1.

Jäsenvaltioiden on toimittava yhteistyössä ja toteutettava kaikki tarpeelliset kansallisen ja yhteisön lainsäädännön mukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että

a)

niiden lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluvat kansalaiset eivät tue tai harjoita laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta, mukaan lukien kalastuksen harjoittaminen aluksilla, jotka ovat 29 artiklassa tarkoitetussa laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskevassa luettelossa;

b)

laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen osallistuvien alusten toimijoita tai siitä hyötyä saavia omistajia olevat kansalaiset tunnistetaan.

2.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan alaisuuteen kuuluviin kansalaisiin sovellettavat rangaistukset laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen harjoittamisesta ovat riittävän ankaria, jotta niillä ehkäistään ja torjutaan tehokkaasti laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta ja poistetaan se ja viedään lainrikkojilta hyödyt, joita heille on kertynyt laittomasta toiminnasta.


(1)  EYVL C 262, 29.10.2002, s. 310.

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0569

Kalastustoiminta Etelämantereella *

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma muutetusta ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella tapahtuvaan kalastustoimintaan sovellettavista teknisistä toimenpiteistä (KOM(2002) 355 - C5-0355/2002 - KOM(2003) 384 - C5-0431/2003 - 2002/0138(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2002) 355) (1) ja komission muutetun ehdotuksen (KOM(2003) 384) (2),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0431/2003),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A5-0437/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.

pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.

pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

KOMISSION TEKSTI

PARLAMENTIN TARKISTUKSET

Tarkistus 1

8 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Jäsenvaltiot eivät saa myöntää erityiskalastuslupia aluksille, joista puuttuu perkeidenkäsittelymahdollisuus tai riittävä perkeidensäilytyskapasiteetti tai mahdollisuus laskea perkeet mereen siimojennostoon nähden vastakkaiselta puolelta.

Alusten on oltava varustettuja siten, että niillä on perkeidenkäsittelymahdollisuus tai riittävä perkeidensäilytyskapasiteetti tai mahdollisuus laskea perkeet mereen siimojennostoon nähden vastakkaiselta puolelta.


(1)  EYVL C 262, 29.10.2002, s. 295.

(2)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TA(2003)0570

Ihmiskudokset ja -solut ***II

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta (10133/3/2003 - C5-0416/2003 - 2002/0128(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (10133/3/2003 - C5-0416/2003) (1),

ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan (2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002) 319) (3),

ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(2003) 340) (4),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon työjärjestyksen 80 artiklan,

ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A5-0387/2003),

1.

tarkistaa yhteistä kantaa seuraavasti;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EUVL C 240 E, 7.10.2003, s. 12.

(2)  Hyväksytyt tekstit 10.4.2003, P5_TA(2003)0182.

(3)  EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 505.

(4)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

P5_TC2-COD(2002)0128

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 16. joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan a alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

1)

Ihmiskudosten ja -solujen siirtäminen on voimakkaasti laajeneva lääketieteen ala, joka tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia toistaiseksi parantumattomien tautien hoitamiseen. Olisi varmistettava näiden materiaalien laatu ja turvallisuus erityisesti tautien leviämisen ehkäisemiseksi.

2)

Terapeuttisiin tarkoituksiin käytettävien ihmiskudosten ja -solujen saatavuus edellyttää, että yhteisössä on niitä luovuttamaan valmiita kansalaisia. Jotta voidaan turvata ihmisten terveys ja estää tartuntatautien leviäminen tällaisten kudosten ja solujen välityksellä, on toteutettava kaikki turvatoimenpiteet niiden luovuttamisen, hankinnan, testauksen, käsittelyn, säilytyksen, säilömisen, jakelun ja käytön aikana.

3)

On tarpeen edistää sekä kansallisella että yhteisön tasolla kudosten, solujen ja elinten luovuttamista koskevia tiedotus- ja valistuskampanjoita, joiden teema on: ”jokainen meistä voi olla luovuttaja”. Kampanjoiden tarkoituksena olisi auttaa yhteisön kansalaisia päättämään luovuttajaksi ryhtymisestä elinaikanaan ja vaikuttaa siihen, että kansalaiset ilmaisisivat tahtonsa omaisilleen tai laillisille edustajilleen. Koska kudosten ja solujen saatavuus lääketieteelliseen hoitoon on varmistettava, jäsenvaltioiden olisi edistettävä laadukkaiden ja turvallisten kudosten ja solujen, myös hematopoeettisten esisolujen, luovuttamista, siten myös lisäten omavaraisuutta yhteisössä.

4)

Tarvitaan kiireesti yhtenäistä järjestelyä, jolla varmistetaan korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset kudosten ja solujen hankinnassa, testauksessa, käsittelyssä, säilytyksessä ja jakelussa eri puolilla yhteisöä ja jolla helpotetaan kudosten ja solujen toimittamista potilaille, jotka saavat vuosittain tällaista hoitoa. Sen vuoksi on välttämätöntä, että yhteisön säännöksillä varmistetaan ihmiskudoksille ja -soluille yhtenäinen laatu- ja turvallisuustaso niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. Tällaisten vaatimusten vahvistaminen auttaa vakuuttamaan kansalaiset siitä, että jossakin muussa jäsenvaltiossa hankituilla ihmiskudoksilla ja -soluilla on aina samat takuut kuin heidän omassa maassaan hankituilla.

5)

Koska kudos- ja soluterapia on ala, jolla tapahtuu intensiivistä kansainvälistä vaihtoa, olisi vahvistettava kansainväliset vaatimukset. Yhteisön olisi sen vuoksi pyrittävä edistämään mahdollisimman korkeatasoista suojelua ihmisten terveyden turvaamiseksi kudosten ja solujen laadun ja turvallisuuden osalta. Komission olisi sisällytettävä kertomukseensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedot tässä asiassa saavutetusta edistyksestä.

6)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava teollisesti valmistettuihin tuotteisiin, lääkinnälliset laitteet mukaan luettuina, tarkoitettuihin kudoksiin ja soluihin vain luovutusten, hankinnan ja testauksen osalta silloin, kun käsittelyä, säilytystä, säilömistä ja jakelua säännellään muussa yhteisön lainsäädännössä. Valmistuksen seuraavat vaiheet kuuluvat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (4) piiriin.

7)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava kudoksiin ja soluihin, kuten ääreisverenkierrosta, napanuorasta (veri) ja luuytimestä saataviin hematopoeettisiin kantasoluihin, sukusoluihin (munasolut, sperma), sikiön kudoksiin ja soluihin, aikuisen kantasoluihin ja alkion kantasoluihin.

8)

Tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät veri ja verivalmisteet (paitsi hematopoeettiset esisolut), ihmisten elimet samoin kuin eläinperäiset elimet, kudokset ja solut. Verta ja verivalmisteita säännellään tätä nykyä direktiivillä 2001/83/EY, direktiivillä 2000/70/EY (5), suosituksella 98/463/EY (6) sekä direktiivillä 2002/98/EY (7). Tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävät myös kudokset ja solut, joita käytetään autologisena siirteenä (irrotettavat kudokset siirretään samaan henkilöön) saman kirurgisen toimenpiteen yhteydessä tallettamatta niitä kudos- tai solupankkiin. Tämän prosessin laatu- ja turvanäkökohdat ovat täysin erilaiset.

9)

Elinten käyttöön liittyy jossain määrin samoja ongelmia kuin kudosten ja solujen käyttöön, vaikka näiden välillä on suuriakin eroja, ja näitä kahta kysymystä ei sen vuoksi pitäisi käsitellä samassa direktiivissä.

10)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat ihmisissä käytettäviksi tarkoitetut kudokset ja solut, mukaan lukien kosmeettisten valmisteiden valmistuksessa käytetyt ihmiskudokset ja -solut. Ottaen kuitenkin huomioon tarttuvien tautien leviämisen riski, ihmisperäisten solujen, kudosten ja valmisteiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kielletty kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä heinäkuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III, VI ja VII mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annetulla komission direktiivillä 95/34/EY (8).

11)

Tätä direktiiviä ei sovelleta ihmiskudoksia ja -soluja käyttävään tutkimukseen, jossa tarkoituksena on jokin muu kuin käyttö ihmisessä, esimerkiksi in vitro -tutkimuksiin tai eläinmallinnuksiin. Ainoastaan niiden solujen ja kudosten, joita kliinisissä kokeissa käytetään ihmisissä, olisi täytettävä tässä direktiivissä asetettavat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

12)

Tällä direktiivillä ei pitäisi olla vaikutusta jäsenvaltioiden päätöksiin sallia tai kieltää ihmisen jonkin solutyypin - itusolut ja alkion kantasolut mukaan luettuina - käyttö. Jos jossakin jäsenvaltiossa kuitenkin hyväksytään jokin tällaisten solujen käyttötapa, on tämän direktiivin mukaan sovellettava kaikkia ihmisten terveyden suojelun, ottaen huomioon näihin soluihin liittyvät erityisriskit, jotka perustuvat tieteelliseen tietoon ja näiden solujen erityisluonteeseen, ja perusoikeuksien kunnioittamisen takaamisen edellyttämiä säännöksiä. Tällä direktiivillä ei myöskään pitäisi olla vaikutusta jäsenvaltioiden säännöksiin, joissa määritellään oikeudelliset käsitteet ”henkilö” tai ”luonnollinen henkilö”.

13)

Ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen luovuttamisessa, hankkimisessa, testauksessa, käsittelyssä, säilömisessä, säilytyksessä ja jakelussa olisi noudatettava korkeita laatu- ja turvallisuusvaatimuksia, jotta varmistetaan terveyden korkeatasoinen suojelu yhteisössä. Tässä direktiivissä olisi vahvistettava vaatimukset kullekin vaiheelle ihmiskudosten ja -solujen käyttöprosessissa.

14)

Ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen rajallinen saatavuus saattaa rajoittaa niiden kliinistä käyttöä. Näin ollen olisi toivottavaa, että perusteet näiden kudosten ja solujen saamiselle määritellään avoimesti lääketieteellisiä tarpeita koskevan puolueettoman arvion perusteella.

15)

Jäsenvaltioissa tunnettua luottamusta luovutettujen kudosten ja solujen laatuun ja turvallisuuteen, elävien luovuttajien terveyden suojeluun ja kuolleiden luovuttajien kunnioittamiseen sekä käyttöprosessin turvallisuuteen on parannettava.

16)

Allogeenisiin terapeuttisiin tarkoituksiin käytettäviä kudoksia ja soluja voidaan hankkia sekä eläviltä että kuolleilta luovuttajilta. Jottei luovutus vaikuttaisi elävän luovuttajan terveydentilaan, tälle olisi ennen luovutusta tehtävä lääkärintarkastus. Kuolleen luovuttajan ihmisarvoa olisi kunnioitettava, erityisesti rekonstruoimalla luovuttajan ruumis mahdollisimman paljon sen alkuperäistä anatomista muotoa vastaavaksi.

17)

Kudosten ja solujen käyttö ihmiskehossa saattaa aiheuttaa sairauksia tai muita ei-toivottuja vaikutuksia. Useimmat niistä voidaan välttää luovuttajan huolellisella arvioimisella ja kunkin luovutteen testauksella parhaan mahdollisen tieteellisen tiedon perusteella vahvistettujen ja ajantasaistettujen sääntöjen mukaisesti.

18)

Periaatteena on, että kudosten ja solujen käyttöohjelmien olisi perustuttava vapaaehtoisiin ja maksutta tapahtuviin luovutuksiin sekä luovuttajan että vastaanottajan nimettömyyssuojaan, luovuttajan pyyteettömyyteen sekä luovuttajan ja vastaanottajan väliseen solidaarisuuteen. Jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään toimiin rohkaistakseen julkista sektoria ja voittoa tavoittelemattomia laitoksia osallistumaan voimakkaasti kudosten ja solujen käyttöpalveluiden tuottamiseen sekä siihen kuuluvaan tutkimus- ja kehittämistyöhön.

19)

Vapaaehtoiset ja maksutta tapahtuvat kudos- ja soluluovutukset voivat edistää kudoksia ja soluja koskevia korkeita turvallisuusvaatimuksia ja siten ihmisten terveyden suojelua.

20)

Kudos- ja solupankeiksi voidaan myös hyväksyä mikä tahansa laitos, joka noudattaa vaatimuksia.

21)

Tämän direktiivin säännösten mukaisesti akkreditoiduilla tai nimetyillä tai luvan tai lisenssin saaneilla kudoslaitoksilla, mukaan lukien ihmiskudoksista ja -soluista tuotteita valmistavat laitokset, olisi oltava, riippumatta siitä, kuuluvatko ne yhteisön muun lainsäädännön soveltamisalaan vai eivät, ja avoimuuden periaate asianmukaisesti huomioon ottaen, mahdollisuus saada käyttöönsä asiaankuuluvia tämän direktiivin säännösten mukaisesti hankittuja kudoksia ja soluja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioissa voimassa olevia säännöksiä kudosten ja solujen käytöstä.

22)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan (9) ilmentämiä perusoikeuksia ja periaatteita sekä otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon yleissopimus ihmisoikeuksien ja yksilön ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla (yleissopimus ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä). Perusoikeuskirjassa ja yleissopimuksessa ei nimenomaisesti määrätä yhdenmukaistamisesta eikä estetä jäsenvaltioita ottamasta lainsäädäntöönsä tiukempia vaatimuksia.

23)

On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta taataan mahdollisille kudosten tai solujen luovuttajille, että heidän laitoksen valtuutetulle henkilökunnalle ilmoittamiansa terveyteen liittyviä tietoja, heidän luovuttamiensa kudosten tai solujen testauksen tuloksia sekä heidän luovuttamiensa kudosten tai solujen mahdollista tulevaa jäljitettävyyttä käsitellään luottamuksellisesti.

24)

Tämän direktiivin soveltamisen yhteydessä käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY  (10). Kyseisen direktiivin 8 artiklassa kielletään periaatteessa terveyteen liittyvien tietojen käsittely. Kieltoperiaatteen soveltamisesta on rajoitettuja poikkeuksia. Direktiivissä 95/46/EY säädetään lisäksi, että rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta sekä kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.

25)

Jäsenvaltioihin olisi perustettava kudoslaitosten akkreditointijärjestelmä sekä järjestelmä ihmiskudosten ja -solujen hankintaan, testaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun liittyvistä vaaratilanteista ja haittavaikutuksista ilmoittamiseksi.

26)

Jäsenvaltioiden olisi järjestettävä tarkastukset ja valvontatoimenpiteet, jotka annetaan toimivaltaista viranomaista edustavien virkamiesten toteutettaviksi ja joilla varmistetaan kudoslaitosten noudattavan tämän direktiivin säännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tarkastuksiin ja valvontatoimenpiteisiin osallistuvilla virkamiehillä on asianmukainen pätevyys ja että he saavat riittävän koulutuksen.

27)

Ihmiskudosten ja -solujen luovutukseen, hankintaan, testaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun suoraan osallistuvalla henkilöstöllä olisi oltava asianmukainen pätevyys, ja sille olisi järjestettävä oikea-aikaista ja asiaankuuluvaa koulutusta. Tämän direktiivin koulutusta koskevien säännösten soveltaminen ei saisi rajoittaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun voimassa olevan yhteisön lainsäädännön soveltamista.

28)

Olisi luotava riittävä järjestelmä ihmiskudosten ja -solujen jäljitettävyyden varmistamiseksi. Näin voitaisiin varmistaa myös laatu- ja turvallisuusvaatimusten noudattaminen. Jäljitettävyyteen olisi päästävä tarkoilla luovutettavan aineen, luovuttajan, vastaanottajan, kudoslaitoksen ja laboratorion tunnistamismenetelmillä, tietojen säilyttämisellä ja asianmukaisella merkintäjärjestelmällä.

29)

Yleisenä periaatteena on, että vastaanottajan (vastaanottajien) henkilöllisyyttä ei saa paljastaa luovuttajalle tai hänen perheelleen eikä päinvastoin, tämän kuitenkaan rajoittamatta tietojen paljastamista koskevista ehdoista annettua jäsenvaltioiden voimassa olevaa lainsäädäntöä, jonka nojalla luovuttajan nimettömyyssuojan poistaminen voitaisiin sallia poikkeustapauksissa, etenkin sukusolujen luovuttamisen yhteydessä.

30)

Tämän direktiivin mukaisesti annettujen säännösten täytäntöönpanon tehostamiseksi on tarpeen säätää seuraamuksista, joiden soveltaminen kuuluu jäsenvaltioille.

31)

Koska tämän direktiivin tavoitetta eli korkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimusten vahvistamista ihmiskudoksille ja -soluille kaikkialla yhteisön alueella ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan se voidaan laajuutensa ja vaikutustensa takia saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

32)

On välttämätöntä, että yhteisö saa käyttöönsä parhaan mahdollisen ihmiskudosten ja -solujen turvallisuuteen liittyvän tieteellisen tiedon. Sitä tarvitaan erityisesti komission avustamiseksi tämän direktiivin säännösten mukauttamisessa tieteen ja tekniikan kehitykseen, kun otetaan etenkin huomioon, että ihmisperäisiin kudoksiin ja soluihin liittyvä biotekninen tieto ja käytännöt kehittyvät nopeasti.

33)

Lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita käsittelevän tiedekomitean sekä luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän lausunnot samoin kuin alan kansainvälinen asiantuntemus on otettu huomioon, ja ne pyritään myös vastaisuudessa saamaan tarvittaessa käyttöön.

34)

Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (11) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Tavoitteet

Tässä direktiivissä säädetään ihmisessä käytettäväksi tarkoitettuja ihmiskudoksia ja -soluja koskevista laatuja turvallisuusvaatimuksista, joiden tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen sekä ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudoksista ja -soluista valmistettujen valmisteiden luovuttamiseen, hankintaan, testaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun.

Sellaisten valmistettujen tuotteiden osalta, jotka kuuluvat muiden direktiivien soveltamisalaan, tätä direktiiviä sovelletaan vain luovuttamiseen, hankintaan ja testaukseen.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta

a)

kudoksiin ja soluihin, joita käytetään autologisina siirteinä saman kirurgisen toimenpiteen yhteydessä;

b)

vereen ja veren komponentteihin sellaisina kuin ne on määritelty direktiivissä 2002/98/EY;

c)

elimiin tai elinten osiin, jos niitä käytetään samaan tarkoitukseen kuin koko elintä ihmiskehossa.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

”soluilla”yksittäisiä ihmissoluja tai -soluryhmiä, joissa soluja ei sido toisiinsa minkäänlainen sidekudos;

b)

”kudoksella”kaikkia soluista muodostuvia ihmiskehon rakenneosia;

c)

”luovuttajalla”jokaista ihmissolujen tai -kudosten elävää tai kuollutta ihmisessä olevaa lähdettä;

d)

”luovutuksella”ihmiskudosten tai -solujen luovuttamista käytettäviksi ihmisessä;

e)

”elimellä”ihmiskehon erilaistunutta ja elintärkeää osaa, joka muodostuu erilaisista kudoksista ja säilyttää rakenteensa, vaskularisaationsa ja kykynsä kehittää huomattavan autonomisia fysiologisia toimintoja;

f)

”hankinnalla”prosessia, jonka kautta luovutetut kudokset tai solut saadaan käytettäviksi;

g)

”käsittelyllä”kaikkia toimenpiteitä, jotka liittyvät siirrettävien kudosten tai solujen valmisteluun, manipulointiin, säilömiseen tai pakkaamiseen;

h)

”säilömisellä”kemiallisten aineiden käyttöä, ympäristöolosuhteiden muuttamista tai muita keinoja, joilla käsittelyn aikana pyritään estämään tai hidastamaan solujen tai kudosten biologista tai fysikaalista heikkenemistä;

i)

”karanteenilla”irrotettujen kudosten tai solujen taikka fyysisesti tai muulla tehokkaalla tavalla eristetyn kudoksen tilaa odotettaessa hyväksyvää tai hylkäävää päätöstä;

j)

”säilytyksellä”tuotteen pitämistä asianmukaisissa valvotuissa olosuhteissa sen jakeluun saakka;

k)

”jakelulla”kudosten tai solujen kuljettamista ja toimittamista käytettäviksi ihmisessä;

l)

”käytöllä ihmisessä”kudosten tai solujen käyttöä niitä vastaanottavassa ihmisessä tai ihmiskehon ulkopuolella;

m)

”vakavalla vaaratilanteella”kudosten ja solujen hankintaan, testaukseen, käsittelyyn, säilytykseen tai jakeluun liittyvää mitä tahansa ei-toivottua tilannetta, joka saattaa aiheuttaa tartuntataudin välittymisen, johtaa potilaiden kuolemaan tai vaarantaa potilaiden hengen, johtaa heidän invaliditeettiinsa tai työkyvyttömyyteensä taikka aiheuttaa sairaalahoidon tai sairauden taikka sen pidentymisen;

n)

”vakavalla haittavaikutuksella”kudosten ja solujen hankinnan tai käytön luovuttajassa tai vastaanottajassa aiheuttamaa tahatonta reaktiota, tartuntatauti mukaan lukien, joka voi olla tappava tai ihmishengen vaarantava tai johtaa invaliditeettiin, työkyvyttömyyteen taikka aiheuttaa sairaalahoidon tai sairauden taikka sen pidentymisen;

o)

”kudoslaitoksella”kudospankkia, sairaalan yksikköä tai muuta laitosta, jossa suoritetaan ihmiskudosten ja -solujen käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen tai jakeluun liittyviä toimia. Kudoslaitos voi myös vastata kudosten ja solujen hankinnasta tai testaamisesta;

p)

”allogeenisellä käytöllä”solujen tai kudosten irrottamista ihmisestä ja niiden käyttöä toisessa ihmisessä;

q)

”autologisella käytöllä”solujen tai kudosten irrottamista ihmisestä ja niiden käyttöä samassa ihmisessä.

4 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten täytäntöönpanosta.

2.   Direktiivi ei estä jäsenvaltiota pitämästä voimassa tai antamasta tiukempia suojelutoimenpiteitä edellyttäen, että ne ovat perustamissopimuksen määräysten mukaisia.

Jäsenvaltio voi erityisesti kansanterveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi edellyttää, että luovutukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia sekä esimerkiksi kieltää ihmiskudosten ja -solujen tuonnin tai rajoittaa sitä edellyttäen, että perustamissopimuksen määräyksiä noudatetaan.

3.   Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden päätöksiin kieltää luovuttamasta, hankkimasta, testaamasta, käsittelemästä, säilömästä, säilyttämästä, jakelemasta tai käyttämästä tiettyjä ihmisperäisiä kudos- tai solutyyppejä tai tietystä lähteestä peräisin olevia soluja, mukaan lukien tapaukset, joissa nämä päätökset koskevat myös samantyyppisten ihmiskudosten tai -solujen tuontia.

4.   Jos siitä on hyötyä sekä komissiolle että toiminnan edunsaajille, komissio voi tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja toteuttaessaan käyttää hyväkseen teknistä ja/tai hallinnollista apua tunnistamiseen, valmisteluun, hallinnointiin, seurantaan, tarkastukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä sekä antaa tukea kuluihin.

II LUKU

JÄSENVALTIOIDEN VIRANOMAISTEN VELVOLLISUUDET

5 artikla

Ihmiskudosten ja -solujen hankinnan valvonta

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kudosten ja solujen hankinnasta ja testaamisesta vastaavilla henkilöillä on asianmukainen koulutus ja kokemus sekä että kudosten ja solujen hankinta suoritetaan olosuhteissa, jotka toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset ovat tähän tarkoitukseen akkreditoineet tai nimenneet tai joille ne ovat myöntäneet luvan tai lisenssin.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on tarvittavin toimenpitein varmistettava, että kudosten ja solujen hankinta täyttää 28 artiklan b, e ja f alakohdassa tarkoitetut vaatimukset. Luovuttajia koskevat kontrollitoimenpiteet on suoritettava pätevässä laboratoriossa, joka on toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten akkreditoima tai nimeämä tai jolle toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntänyt luvan tai lisenssin.

6 artikla

Kudoslaitosten sekä kudosten ja solujen käsittelymenetelmien akkreditointi,nimeäminen sekä lupien tai lisenssien myöntäminen niille

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki kudoslaitokset, joissa suoritetaan ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen ihmiskudosten ja -solujen testaukseen, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen tai jakeluun liittyviä toimia, ovat toimivaltaisen viranomaisen näitä toimia varten akkreditoimia tai nimeämiä tai että toimivaltainen viranomainen on myöntänyt niille näitä toimia varten luvan tai lisenssin.

2.   Kun toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet, että kudoslaitos täyttää 28 artiklan a alakohdassa tarkoitetut vaatimukset, niiden on akkreditoitava tai nimettävä kudoslaitos taikka myönnettävä sille lupa tai lisenssi sekä määriteltävä, mitä toimia se saa suorittaa ja mitä ehtoja siihen sovelletaan. Ne antavat luvan niihin kudosten ja solujen käsittelymenetelmiin, joita kudoslaitos voi käyttää 28 artiklan g alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti. Jäljempänä 24 artiklassa tarkoitettuja kudoslaitoksen ja kolmansien osapuolten välillä tehtyjä sopimuksia tarkastellaan tämän menettelyn puitteissa.

3.   Kudoslaitos ei saa merkittävällä tavalla muuttaa suorittamiaan toimia ilman toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten kirjallista ennakkosuostumusta.

4.   Toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset voivat keskeyttää tai peruuttaa kudoslaitoksen tai kudosten ja solujen käsittelymenetelmän akkreditoinnin, nimeämisen taikka luvan tai lisenssin, jos tarkastusten tai valvontatoimenpiteiden perusteella voidaan todeta, ettei laitos tai menetelmä täytä tässä direktiivissä asetettuja vaatimuksia.

5.   Joitakin erikseen mainittuja kudoksia ja soluja, jotka määritellään 28 artiklan i alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti, voidaan toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten luvalla jaella suoraan ja välitöntä kudossiirrettä varten vastaanottajalle, edellyttäen että niiden toimittaja on akkreditoitu tai nimetty tähän toimintaan tai sille on myönnetty asiaa koskeva lupa tai lisenssi.

7 artikla

Tarkastukset ja valvontatoimenpiteet

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset järjestävät tarkastuksia ja että kudoslaitokset suorittavat asianmukaisia valvontatoimenpiteitä sen varmistamiseksi, että tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia noudatetaan.

2.   Jäsenvaltioiden on lisäksi varmistettava, että ihmiskudosten ja -solujen hankintaa valvotaan asianmukaisin toimin.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä tarkastuksia ja toteutettava valvontatoimenpiteitä säännöllisesti. Kahden tarkastuskäynnin välinen aika saa olla enintään kaksi vuotta.

4.   Toimivaltaista viranomaista edustavien virkamiesten on suoritettava nämä tarkastukset ja valvontatoimenpiteet, ja heillä on oltava toimivalta

a)

tehdä tarkastuksia kudoslaitoksissa ja 24 artiklassa tarkoitetuissa kolmansien osapuolten laitoksissa;

b)

arvioida ja todentaa menettelyt ja toimet, joita kudoslaitoksissa ja kolmansien osapuolten laitoksissa suoritetaan, siltä osin kuin niihin sovelletaan tämän direktiivin vaatimuksia;

c)

tutkia tämän direktiivin vaatimuksiin liittyvät asiakirjat tai muut tallenteet.

5.   Jäljempänä 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla menettelyllä laaditaan suuntaviivat, jotka koskevat tarkastus- ja valvontatoimenpiteiden ehtoja sekä niihin osallistuvien virkamiesten koulutusta ja pätevyyttä, jotta saavutetaan yhdenmukainen pätevyys- ja suoritustaso.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on järjestettävä tarvittaessa tarkastuksia ja toteutettava valvontatoimenpiteitä vakavan haittavaikutuksen tai vaaratilanteen yhteydessä. Tällainen tarkastus on järjestettävä ja tällaisia valvontatoimenpiteitä on toteutettava myös toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten tällaisen tapauksen yhteydessä esittämästä perustellusta pyynnöstä.

7.   Jäsenvaltioiden on toisen jäsenvaltion tai komission pyynnöstä toimitettava tiedot tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi suoritettujen tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden tuloksista.

8 artikla

Jäljitettävyys

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki niiden alueella hankitut, käsitellyt, säilytetyt tai jakeluun laitetut kudokset ja solut voidaan jäljittää luovuttajalta vastaanottajalle ja päinvastoin. Jäljitettävyysvaatimus koskee myös kaikkia asiaankuuluvia tietoja tällaisten kudosten ja solujen kanssa tekemisiin joutuvista tuotteista ja aineista.

2.   Jäsenvaltion on varmistettava, että käytetään luovuttajantunnistamisjärjestelmää, jossa kullekin luovutteelle ja kullekin siihen liittyvälle tuotteelle annetaan yksilöllinen koodi.

3.   Kaikki kudokset ja solut on yksilöitävä merkinnällä, jossa on 28 artiklan f ja h alakohdassa tarkoitetut tiedot tai viittaus, jonka avulla kyseiset tiedot löydetään.

4.   Kudoslaitosten on säilytettävä tiedot, joita tarvitaan jäljitettävyyden varmistamiseksi kaikissa vaiheissa. Täydellisen jäljitettävyyden edellyttämät tiedot on säilytettävä vähintään 30 vuotta kliinisen käytön jälkeen. Tiedot voidaan tallentaa myös sähköisessä muodossa.

5.   Komissio vahvistaa kudosten ja solujen sekä kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden ja aineiden jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6.   Komissio vahvistaa 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen menettelyt jäljitettävyyden varmistamiseksi yhteisön tasolla.

9 artikla

Ihmiskudosten ja -solujen tuonti ja vienti

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kudoksia ja soluja kolmansista maista tuovat kudoslaitokset on akkreditoitu tai nimetty taikka niille on myönnetty lupa tai lisenssi näitä toimia varten, ja että tuodut kudokset ja solut voidaan jäljittää luovuttajalta vastaanottajalle ja päinvastoin 8 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen mukaisesti. Kolmansista maista tuotavia kudoksia ja soluja vastaanottavien jäsenvaltioiden ja kudoslaitosten on varmistettava, että nämä kudokset ja solut täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset, jotka vastaavat tässä direktiivissä säädettyjä.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kudoksia ja soluja kolmansiin maihin vievät kudoslaitokset on akkreditoitu tai nimetty taikka niille on myönnetty lupa tai lisenssi näitä toimia varten. Niiden jäsenvaltioiden, jotka toteuttavat tällaista vientiä kolmansiin maihin, on varmistettava, että kyseinen vienti täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

3.

a)

Toimivaltainen viranomainen tai viranomaiset voivat myöntää suoraan luvan 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen kudosten ja solujen tuontiin ja vientiin.

b)

Hätätilanteessa toimivaltainen viranomainen tai viranomaiset voivat myöntää suoraan luvan tiettyjen kudosten ja solujen tuontiin tai vientiin.

c)

Toimivaltainen viranomainen tai viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen, että a ja b alakohdassa tarkoitettujen kudosten ja solujen tuonti ja vienti täyttää tässä direktiivissä määritellyt laatu- ja turvallisuusstandardit.

4.   Komissio vahvistaa 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen menettelyt, joiden mukaan tarkistetaan, että 1 kohdassa tarkoitettuja vastaavia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

10 artikla

Kudoslaitosten rekisteri ja raportointia koskevat velvollisuudet

1.   Kudoslaitosten on 28 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti pidettävä rekisteriä toimistaan, mukaan lukien hankittujen, testattujen, säilöttyjen, käsiteltyjen, säilytettyjen ja jakeluun toimitettujen tai muulla tavoin käytettyjen kudosten ja solujen tyypit ja määrät sekä ihmisessä käytettäväksi tarkoitettujen kudosten ja solujen alkuperä ja määränpää. Niiden on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaisille viranomaisille näitä toimia koskeva vuosikertomus. Tämä kertomus on julkinen.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on perustettava julkinen kudoslaitosrekisteri, jossa on maininta toimista, joiden osalta kukin laitos on akkreditoitu, nimetty tai joiden osalta sille on myönnetty lupa tai lisenssi, sekä huolehdittava rekisterin ylläpidosta.

3.   Jäsenvaltiot ja komissio perustavat kansalliset kudoslaitosrekisterit yhdistävän verkon.

11 artikla

Ilmoittaminen vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on järjestelmä tietojen ilmoittamiseksi, tutkimiseksi, kirjaamiseksi ja toimittamiseksi sellaisista kudosten ja solujen hankintaan, testaukseen, käsittelyyn, säilytykseen ja jakeluun mahdollisesti liittyvistä vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista, jotka voivat vaikuttaa kudosten ja solujen laatuun ja turvallisuuteen, sekä kliinisen käytön aikana tai sen jälkeen havaituista vakavista haittavaikutuksista, jotka voivat liittyä kudosten ja solujen laatuun ja turvallisuuteen.

2.   Kaikkien henkilöiden tai laitosten, jotka käyttävät tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia ihmiskudoksia tai -soluja, on ilmoitettava ihmiskudosten ja -solujen luovuttamiseen, hankintaan, testaukseen, käsittelyyn, säilytykseen ja jakeluun osallistuville laitoksille kaikki asianmukaiset tiedot, jotta voidaan parantaa jäljitettävyyttä ja varmistaa laadun ja turvallisuuden valvonta.

3.   Jäljempänä 17 artiklassa tarkoitetun vastuuhenkilön on varmistettava, että toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaisille viranomaisille ilmoitetaan kaikista 1 kohdassa tarkoitetuista vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista sekä että niille toimitetaan raportti, jossa analysoidaan niiden syyt ja seuraukset.

4.   Komissio vahvistaa 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen menettelyt vakavista vaaratilanteista ja haittavaikutuksista ilmoittamista varten.

5.   Kunkin kudoslaitoksen on varmistettava, että on olemassa täsmällinen, nopea ja todennettavissa oleva menettely, jolla voidaan poistaa jakelusta mikä tahansa tuote, joka voi liittyä vaaratilanteeseen tai haittavaikutukseen.

III LUKU

LUOVUTTAJIEN VALINTA JA ARVIOINTI

12 artikla

Kudosten- ja solujenluovutuksen periaatteet

1.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä varmistamaan, että kudos- ja soluluovutukset tapahtuvat vapaaehtoisesti ja maksutta.

Luovuttajille voidaan maksaa korvaus, joka on tiukasti rajattu luovutukseen liittyvien kulujen ja haittojen korvaamiseen. Tässä tapauksessa jäsenvaltiot määrittävät korvauksen maksamisen edellytykset.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tällaisista toimenpiteistä ennen ... päivää ... kuuta ... (12) ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Näiden kertomusten perusteella komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tarvittavista lisätoimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa yhteisön tasolla.

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista edistävät ja sitä koskevaa julkisuutta edistävät toimet ovat jäsenvaltioiden vahvistamien ohjeiden tai lakien mukaisia. Tällaisten ohjeiden tai lakien on sisällettävä asianmukaiset rajoitukset tai kiellot, jotka koskevat ihmiskudosten tai -solujen tarpeesta tai saatavuudesta ilmoittamista, jos tarkoituksena on tarjota tai hankkia taloudellista hyötyä tai siihen verrattavaa etua.

Jäsenvaltioiden on pyrittävä varmistamaan, että kudosten ja solujen hankkiminen sinänsä ei perustu voiton tavoitteluun.

13 artikla

Suostumus

Ihmiskudosten tai -solujen hankinnan saa suorittaa vasta, kun kaikki kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevat suostumusta tai lupaa koskevat pakottavat vaatimukset on täytetty.

Jäsenvaltioiden on kansallista lainsäädäntöään noudattaen toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että luovuttajille tai heidän läheisilleen tai heidän puolestaan luvan antaneille henkilöille annetaan liitteessä tarkoitetut asianmukaiset tiedot.

14 artikla

Tietosuoja ja luottamuksellisuus

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki tiedot, myös geneettiset, jotka on koottu tämän direktiivin mukaisesti ja jotka ovat kolmansien osapuolten saatavissa, on muutettu nimettömiksi siten, ettei luovuttajaa eikä vastaanottajaa voi tunnistaa.

2.   Tätä varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

käytössä on tietosuojatoimet sekä turvatoimet, joilla torjutaan luvaton tietojen lisääminen luovuttajatiedostoihin tai hylkäysrekistereihin, tietojen luvaton poistaminen rekistereistä tai niiden luvaton muuttaminen sekä tietojen siirtäminen,

b)

käytössä on menettelyt tiedoissa esiintyvien ristiriitaisuuksien poistamiseksi,

c)

tietoja ei julkisteta luvattomasti, samalla kun taataan luovutusten jäljitettävyys.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei vastaanottajien henkilöllisyyttä paljasteta luovuttajalle tai tämän perheenjäsenille tai päinvastoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioissa voimassa olevan, henkilöllisyyden paljastamisen ehtoja koskevan lainsäädännön soveltamista, erityisesti sukusolujen luovuttamisen yhteydessä.

15 artikla

Valinta, arviointi ja hankinta

1.   Kudosten hankintaan liittyvät toimet on toteutettava siten, että voidaan varmistaa, että luovuttajan arviointi ja valinta tehdään 28 artiklan d ja e alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti ja että kudokset ja solut hankitaan, pakataan ja kuljetetaan 28 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Autologisten luovutusten osalta soveltuvuuskriteereiden noudattaminen on todettava 28 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

3.   Luovuttajan arvioinnista ja tutkimuksesta saadut tulokset on kirjattava ja merkittävistä poikkeavista löydöksistä on ilmoitettava liitteen mukaisesti.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki kudosten hankintaan liittyvät toimet toteutetaan 28 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

IV LUKU

KUDOSTEN JA SOLUJEN LAATUA JA TURVALLISUUTTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

16 artikla

Laadunhallinta

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kukin kudoslaitos perustaa laatujärjestelmän, joka perustuu hyvien toimintatapojen periaatteisiin, ja pitää sitä ajan tasalla.

2.   Komissio vahvistaa 28 artiklan c alakohdassa tarkoitetut yhteisön vaatimukset ja eritelmät laatujärjestelmään liittyviä toimia varten.

3.   Kudoslaitosten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että laatujärjestelmä käsittää ainakin seuraavan aineiston:

vakiotoimintamenettelyt

ohjeet

koulutusmateriaali ja lähdeteokset

ilmoituslomakkeet

luovuttajia koskevat tiedot

tiedot kudosten ja solujen lopullisesta käyttötarkoituksesta.

4.   Kudoslaitosten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että nämä asiakirjat ovat käytettävissä toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten suorittamien tarkastusten yhteydessä.

5.   Kudoslaitosten on säilytettävä jäljitettävyyden varmistamisen edellyttämät tiedot 8 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Vastuuhenkilö

1.   Kunkin kudoslaitoksen on nimettävä vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön on täytettävä seuraavat pätevyyteen ja muihin seikkoihin liittyvät vähimmäisvaatimukset:

a)

hänellä on oltava lääketieteen tai biologisten tieteiden alan tutkintotodistus, todistus tai muu muodollisen kelpoisuuden osoittava asiakirja, joka on myönnetty yliopistollisen opinto-ohjelman tai asianomaisen jäsenvaltion samanarvoiseksi tunnustaman opinto-ohjelman suorittamisesta;

b)

hänellä on oltava vähintään kahden vuoden käytännön kokemus asianomaisilta aloilta.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti nimetyn henkilön tehtävänä on:

a)

varmistaa, että siinä laitoksessa, joka on hänen vastuullaan, ihmisessä tapahtuvaan käyttöön tarkoitetut ihmiskudokset ja -solut on hankittu, testattu, käsitelty, säilytetty ja toimitettu jakeluun tämän direktiivin ja kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

b)

toimittaa tiedot toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaisille viranomaisille 6 artiklan mukaisesti;

c)

huolehtia siitä, että kudoslaitoksessa noudatetaan 7, 10, 11, 15, 16 ja 18-24 artiklassa asetettuja vaatimuksia.

3.   Kudoslaitosten on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaisille viranomaisille 1 kohdassa tarkoitetun vastuuhenkilön nimi. Jos vastuuhenkilö vaihtuu pysyvästi tai väliaikaisesti, kudoslaitoksen on välittömästi ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle uuden vastuuhenkilön nimi ja päivämäärä, josta alkaen hän toimii tehtävässään.

18 artikla

Henkilöstö

Kudosten ja solujen hankintaan, käsittelyyn, säilömiseen, säilytykseen ja jakeluun kudoslaitoksessa suoraan osallistuvalla henkilöstöllä on oltava asianmukainen pätevyys tällaisten tehtävien suorittamiseen, ja sille on annettava 28 artiklan c alakohdassa tarkoitettu koulutus.

19 artikla

Kudosten ja solujen vastaanotto

1.   Kudoslaitosten on varmistettava, että kaikki luovutetut ihmiskudokset ja -solut testataan 28 artiklan e alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti ja että kudosten ja solujen valinta ja hyväksyminen tehdään 28 artiklan f alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Kudoslaitoksen on varmistettava, että ihmiskudokset ja -solut ja niihin liittyvät tiedot täyttävät 28 artiklan f alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.

3.   Kudoslaitoksen on tarkistettava, että vastaanotettujen ihmiskudosten ja -solujen pakkaustapa täyttää 28 artiklan f alakohdassa tarkoitetut vaatimukset, ja kirjattava tämä muistiin. Kaikki kudokset ja solut, jotka eivät ole näiden säännösten mukaiset, on hylättävä.

4.   Vastaanotettujen kudosten ja solujen hyväksyntä tai hylkääminen on kirjattava.

5.   Kudoslaitosten on varmistettava, että ihmiskudokset ja -solut on aina varustettu asianmukaisella tunnisteella. Kukin kudos- tai solutoimitus taikka kudos- tai soluerä on varustettava yksilöllisellä koodilla 8 artiklan mukaisesti.

6.   Kudoksia ja soluja on säilytettävä karanteenissa, kunnes luovuttajan tutkimusta ja hänelle tarkoitettua tiedottamista koskevat vaatimukset on täytetty 15 artiklan mukaisesti.

20 artikla

Kudosten ja solujen käsittely

1.   Kudoslaitoksen on sisällytettävä vakiotoimintamenettelyihinsä kaikki menettelyt, jotka vaikuttavat laatuun ja turvallisuuteen, sekä varmistettava, että käsittely suoritetaan valvotuissa olosuhteissa. Kudoslaitoksen on varmistettava, että käytettävät laitteet ja työympäristö sekä käsittelyvaiheiden suunnittelu, validointi ja valvontaolosuhteet ovat 28 artiklan h alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaiset.

2.   Kudosten ja solujen valmistelussa käytettäviin menetelmiin tehtävien muutosten on täytettävä 1 kohdassa säädetyt vaatimukset.

3.   Kudoslaitoksen on annettava vakiotoimintamenettelyissään erityiset määräykset hylättävien kudosten ja solujen käsittelyä varten, jotta vältetään muiden kudosten tai solujen, käsittelytilojen tai henkilöstön kontaminoituminen.

21 artikla

Kudosten ja solujen säilytysolosuhteet

1.   Kudoslaitosten on varmistettava, että kaikki kudosten ja solujen säilytykseen liittyvät menettelyt kuvataan vakiotoimintamenettelyissä ja että säilytysolosuhteet täyttävät 28 artiklan h alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.

2.   Kudoslaitosten on varmistettava, että kaikki säilytykseen liittyvät toimintavaiheet suoritetaan valvotuissa olosuhteissa.

3.   Kudoslaitosten on vahvistettava menettelyt pakkaus- ja säilytystilojen valvomiseksi ja sovellettava niitä, jotta vältetään sellaisten olosuhteiden syntyminen, jotka voivat haitata kudosten tai solujen toimintakykyä tai koskemattomuutta.

4.   Käsiteltyjä kudoksia ja soluja ei saa toimittaa jakeluun ennen kuin kaikki tämän direktiivin vaatimukset on täytetty.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kudoslaitoksilla on sopimukset ja menettelyt sen varmistamiseksi, että toiminnan päättyessä mistä tahansa syystä, varastoidut kudokset ja solut siirretään, luovuttajan suostumuksen mukaisesti, muihin kudoslaitoksiin tai laitoksiin, jotka on akkreditoitu tai nimetty tai joille on myönnetty lupa tai lisenssi 6 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden lainsäädäntöä luovutettujen kudosten ja solujen hävittämisestä.

22 artikla

Merkinnät, tietoaineisto ja pakkaukset

Kudoslaitosten on varmistettava, että merkinnät, tietoaineisto ja pakkaukset täyttävät 28 artiklan f alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.

23 artikla

Jakelu

Kudoslaitosten on varmistettava kudosten ja solujen laatu niiden jakelun aikana. Jakeluolosuhteiden on oltava 28 artiklan h alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaiset.

24 artikla

Kudoslaitosten ja kolmansien osapuolten väliset yhteydet

1.   Kudoslaitoksen on tehtävä kolmannen osapuolen kanssa kirjallinen sopimus aina, kun toteutetaan laitoksen ulkopuolinen toimenpide, joka vaikuttaa yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa käsiteltyjen kudosten ja solujen laatuun ja turvallisuuteen, ja erityisesti seuraavissa tapauksissa:

a)

kudoslaitos uskoo kolmannelle osapuolelle jonkin kudosten tai solujen käsittelyn vaiheen;

b)

kolmas osapuoli tuottaa tavaroita ja palveluja, jotka vaikuttavat kudoksen tai solujen laatuun ja turvallisuuden varmistamiseen, niiden jakelu mukaan lukien;

c)

kudoslaitos tarjoaa palveluja muulle kuin hyväksytylle kudoslaitokselle;

d)

kudoslaitos suorittaa kolmansien osapuolten käsittelemien kudosten tai solujen jakelun.

2.   Kudoslaitoksen on arvioitava ja valittava kolmannet osapuolet sen perusteella, miten nämä pystyvät täyttämään tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset.

3.   Kudoslaitosten on pidettävä täydellistä luetteloa 1 kohdassa tarkoitetuista kolmansien osapuolten kanssa tekemistään sopimuksista.

4.   Kudoslaitoksen ja kolmansien osapuolten sopimuksissa on täsmennettävä kolmansien osapuolten vastuu ja noudatettavat menettelyt.

5.   Kudoslaitosten on toimitettava jäljennökset kolmansien osapuolten kanssa tekemistään sopimuksista, jos toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset sitä pyytävät.

V LUKU

TIETOJENVAIHTO, KERTOMUKSET JA SEURAAMUKSET

25 artikla

Tietojen koodaaminen

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä ihmiskudosten ja -solujen tunnistamista varten, jotta varmistetaan kaikkien ihmiskudosten ja -solujen jäljitettävyys 8 artiklan mukaisesti.

2.   Komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa yhtenäisen eurooppalaisen koodausjärjestelmän, jolla annetaan tietoja kudosten ja solujen tärkeimmistä ominaisuuksista.

26 artikla

Kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on ennen ... päivää ... kuuta ... (13) ja sen jälkeen kolmen vuoden välein toimitettava komissiolle tämän direktiivin säännösten osalta toteutettuja toimia koskeva kertomus, johon sisältyy selostus tarkastuksiin ja valvontaan liittyvistä toimenpiteistä.

2.   Komissio toimittaa jäsenvaltioiden toimittamat kertomukset direktiivin täytäntöönpanoon liittyvistä kokemuksista Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

3.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle ennen ... päivää ... kuuta ... (14) ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kertomuksen tämän direktiivin vaatimusten noudattamisesta erityisesti tarkastusten ja valvonnan osalta.

27 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden soveltamisen varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset komissiolle ... päivään ... kuuta ... (15) mennessä. Jäsenvaltioiden on myös viipymättä ilmoitettava komissiolle näihin säännöksiin mahdollisesti tehdyt muutokset.

VI LUKU

KOMITEOIDEN KUULEMINEN

28 artikla

Tekniset vaatimukset ja niiden mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

Seuraavista teknisistä vaatimuksista ja niiden mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen päätetään 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

a)

kudoslaitosten akkreditointia tai nimeämistä tai lupien tai lisenssien myöntämistä niille koskevat vaatimukset;

b)

ihmiskudosten tai -solujen hankintaan sovellettavat vaatimukset;

c)

laatujärjestelmä, koulutus mukaan luettuna;

d)

kudosten ja/tai solujen luovuttajien valintakriteerit;

e)

luovuttajille tehtävät pakolliset laboratoriotutkimukset;

f)

solujen ja/tai kudosten hankinnassa noudatettavat menettelyt ja niiden vastaanotto kudoslaitoksessa;

g)

kudosten ja solujen valmistelumenetelmiä koskevat vaatimukset;

h)

kudosten ja solujen käsittely, säilytys ja jakelu;

i)

vaatimukset, jotka koskevat tiettyjen kudosten ja solujen jakamista suoraan vastaanottajalle.

29 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

30 artikla

Tiedekomiteoiden kuuleminen

Komissio voi kuulla yhtä tai useampaa asianmukaista tiedekomiteaa määritellessään 28 artiklassa tarkoitettuja teknisiä vaatimuksia tai mukauttaessaan niitä tieteen ja tekniikan kehitykseen.

VII LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

31 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... päivänä ... kuuta ...  (16). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltiot voivat yhden vuoden ajan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa mainitusta päivästä lukien olla soveltamatta tämän direktiivin vaatimuksia kudoslaitoksiin, jotka toimivat kansallisten säännösten mukaisesti ennen tämän direktiivin voimaantuloa.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

32 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

33 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EYVL C 227 E, 24.9.2002, s. 505.

(2)  EUVL C 85, 8.4.2003, s. 44.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, annettu 10. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 22. heinäkuuta 2003 (EUVL C 240 E, 7.10.2003, s. 12), Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. joulukuuta 2003.

(4)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/63/EY (EUVL L 159, 27.6.2003, s. 46).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/70/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, neuvoston direktiivin 93/42/ETY muuttamisesta ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevia pysyviä johdannaisia sisältävien lääkinnällisten laitteiden osalta (EYVL L 313, 13.12.2000, s. 22).

(6)  Neuvoston suositus, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1998, veren ja veriplasman luovuttajien soveltuvuudesta sekä luovutetun veren seulonnasta Euroopan yhteisössä (EYVL L 203, 21.7.1998, s. 14).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten (EYVL L 33, 8.2.2003, s. 30).

(8)  EYVL L 167, 18.7.1995, s. 19.

(9)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(10)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(11)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(12)  Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(13)  Viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(14)  Neljä vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(15)  Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

(16)  24 kuukautta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

LIITE

KUDOS- JA SOLULUOVUTUSTEN YHTEYDESSÄ

ANNETTAVAT TIEDOT

A.   ELÄVÄT LUOVUTTAJAT

1.

Luovutusprosessista vastaavan henkilön on varmistettava, että luovuttajalle on asianmukaisesti tiedotettu ainakin 3 kohdassa mainituista luovutus- ja hankintaprosessiin liittyvistä seikoista. Tiedot on annettava ennen hankintaa

2.

Tietojen antajan on oltava tehtävään koulutettu henkilö, joka kykenee välittämään tiedot asianmukaisella ja selvällä tavalla käyttäen termejä, jotka luovuttaja helposti ymmärtää.

3.

Tietojen on katettava hankinnan tarkoitus ja luonne, sen seuraukset ja siihen liittyvät riskit, mahdollisesti tehtävät analyyttiset tutkimukset, luovuttajan tietojen rekisteröinti ja suojelu, lääkintäalalla noudatettava luottamuksellisuus, terapeuttinen tarkoitus ja mahdolliset edut sekä tiedot luovuttajien suojaamiseksi sovellettavista turvatoimista.

4.

Luovuttajalle on kerrottava, että hänellä on oikeus saada analyyttisten tutkimusten vahvistetut tulokset selkeästi selitettyinä.

5.

Luovuttajalle on kerrottava pakollisesta suostumuksesta, sertifioinnista ja luvasta, joita kudoksen ja/tai solujen hankinta edellyttää.

B.   KUOLLEET LUOVUTTAJAT

1.

Kaikki tiedot on annettava ja kaikki tarvittavat suostumukset ja luvat on hankittava jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

2.

Luovuttajan arvioinnin vahvistetut tulokset on ilmoitettava ja selitettävä selkeästi asiaankuuluville henkilöille jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti.

P5_TA(2003)0571

Julkiset ostotarjoukset ***I

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisista ostotarjouksista (KOM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 2002/0240(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2002) 534) (1),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 44 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0481/2002),

ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

ottaa huomioon oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietinnön sekä talous- ja rahaasioiden valiokunnan, työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan ja teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnot (A5-0469/2003),

1.

hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EUVL C 45 E, 25.2.2003, s. 1.

P5_TC1-COD(2002)0240

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/.../EY antamiseksi julkisista ostotarjouksista

EUROOPAN PARLAMENTTI ja EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

1)

Perustamissopimuksen 44 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti on tarpeen sovittaa yhteen ja saattaa yhdenmukaisiksi kaikkialla yhteisössä tiettyjä osakkaiden ja kolmansien osapuolten etujen suojaamiseen tarkoitettuja takeita, joita jäsenvaltiot vaativat sellaisilta jonkin jäsenvaltion lainsäädännön piiriin kuuluvilta yhtiöiltä, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla.

2)

On tarpeen suojata jonkin jäsenvaltion lainsäädännön piiriin kuuluvien yhtiöiden arvopapereiden haltijoiden etuja silloin, kun näistä yhtiöistä on tehty ostotarjous tai kun määräysvalta niissä on siirtymässä ja kun ainakin osa niiden arvopapereista on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.

3)

On tarpeen varmistaa yhteisön tasolla selkeys ja avoimuus ostotarjouksia koskevien oikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa ja sen estämiseksi, että johtamis- ja hallintokulttuurien väliset satunnaiset erot aiheuttaisivat vääristymiä yritysten uudelleenjärjestelyä koskevissa toimintatavoissa.

4)

Koska jäsenvaltioiden keskuspankit hoitavat yleisen edun mukaisia tehtäviä, ei näytä olevan ajateltavissa, että niistä voitaisiin esittää julkinen ostotarjous. Koska eräiden keskuspankkien arvopaperit historiallisista syistä ovat kaupankäynnin kohteena jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, on tarpeen, että ne nimenomaisesti jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

5)

Kunkin jäsenvaltion olisi nimettävä yksi tai useampi viranomainen valvomaan tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia ostotarjouksia koskevia seikkoja ja varmistamaan, että ostotarjousten osapuolet noudattavat tämän direktiivin mukaisesti annettuja sääntöjä. Kaikkien näiden viranomaisten olisi toimittava yhteistyössä keskenään.

6)

Tehokkuussyistä yritysostojen sääntelyn olisi oltava joustavaa, siinä olisi voitava puuttua uusiin tilanteisiin niiden ilmettyä ja sen olisi siten mahdollistettava poikkeusten tekeminen tai poikkeuslupien myöntäminen. Valvontaviranomaisten olisi kuitenkin sääntöjä tai säädettyjä poikkeuksia soveltaessaan tai poikkeuslupia myöntäessään noudatettava tiettyjä yleisiä periaatteita.

7)

Valvonta olisi voitava antaa itsesääntelyelinten tehtäväksi.

8)

Yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti ja erityisesti oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi olisi riippumattoman tuomioistuimen voitava tarvittaessa käsitellä uudelleen valvontaviranomaisen päätökset. Olisi kuitenkin syytä jättää jäsenvaltioiden päätettäväksi, onko säädettävä sellaisista oikeuksista, joihin voidaan vedota hallinnollisissa tai tuomioistuinmenettelyissä joko siten, että menettely pannaan vireille valvontaviranomaista vastaan tai tarjouksen osapuolten välisenä.

9)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet arvopapereiden haltijoiden ja erityisesti vähemmistöosakkaiden suojaamiseksi sen jälkeen kun määräysvalta yhtiössä on vaihtunut. Tämä suoja olisi varmistettava velvoittamalla määräysvallan hankkija tekemään kaikille arvopapereiden haltijoille koko heidän omistusosuuttaan koskeva tarjous, joka perustuu yhteisen määritelmän mukaiseen käypään hintaan. Jäsenvaltioiden olisi voitava säätää arvopapereiden haltijoiden etujen suojaamiseen tarkoitetuista muista keinoista, kuten velvollisuudesta tehdä osatarjous, jos tarjouksen tekijä ei saa määräysvaltaa yhtiössä, tai velvollisuudesta tehdä tarjous samanaikaisesti kun tarjouksen tekijä saa yhtiössä määräysvallan.

10)

Kaikille arvopapereiden haltijoille tehtävää lunastustarjousta koskevaa velvollisuutta ei olisi sovellettava niihin, joilla tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettavan lainsäädännön voimaantulopäivänä jo on määräysvaltaan oikeuttavia omistuksia.

11)

Tarjousvelvollisuutta ei olisi sovellettava sellaisten arvopapereiden hankintaan, joihin ei liity äänioikeutta varsinaisissa yhtiökokouksissa. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava säätää, että velvollisuus tehdä tarjous kaikille osakkeenomistajille koskee paitsi niitä arvopapereita, joihin liittyy äänioikeus, myös niitä arvopapereita, joihin liittyy äänioikeus ainoastaan erityistilanteissa tai joihin ei liity äänioikeutta.

12)

Sisäpiirikauppojen mahdollisuuden vähentämiseksi olisi vaadittava, että tarjouksen tekijä ilmoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätöksestään tehdä tarjous sekä ilmoittaa tarjouksesta valvontaviranomaiselle.

13)

Arvopapereiden haltijoille olisi ilmoitettava tarjouksen ehdot asianmukaisesti tarjousasiakirjalla. Yhtiön työntekijöiden edustajille, tai jollei tällaisia edustajia ole, suoraan työntekijöille olisi myös annettava tarpeelliset tiedot.

14)

On tarpeen antaa säännökset ostotarjouksen hyväksymisajasta.

15)

Jotta valvontaviranomaiset pystyisivät hoitamaan tehtävänsä tyydyttävästi, niiden olisi voitava milloin tahansa vaatia tarjouksen osapuolia toimittamaan itseään koskevat tiedot ja niiden olisi tehtävä yhteistyötä muiden pääomamarkkinoita valvovien viranomaisten kanssa sekä toimitettava näille viivyttelemättä tietoja tehokkaalla ja toimivalla tavalla.

16)

Tarjouksen toteutumisen estämiseen tähtäävien toimien välttämiseksi on rajoitettava kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen valtuuksia ryhtyä luonteeltaan poikkeuksellisiin toimiin, tämän kuitenkaan estämättä perusteettomasti kohdeyhtiötä harjoittamasta tavanomaista liiketoimintaansa.

17)

Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelintä olisi vaadittava julkistamaan asiakirja, jossa esitetään perusteluineen sen kanta ostotarjoukseen, mukaan lukien sen näkemys tarjouksen täytäntöönpanon vaikutuksista yhtiön etuihin ja erityisesti työllisyyteen.

18)

Tässä direktiivissä tarkoitettujen yhtiöiden arvopapereiden vapaata hinnanmuodostusta koskevien voimassa olevien säännösten ja äänioikeuden vapaata käyttöä sääntelevien, voimassa olevien säännösten tehokkuuden vahvistamiseksi on kyseisten yhtiöiden hyväksymien suojajärjestelyjen ja -rakenteiden oltava avoimia ja niistä on säännöllisesti oltava yhtiökokouksilleannettavissaa kertomuksissa.

19)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikille tarjouksen tekijöille annetaan mahdollisuus hankkia enemmistöosakkuus muissa yrityksissä ja harjoittaa niissä täysipainoisesti määräysvaltaa. Tämän vuoksi osakkeiden siirtoa ja äänioikeuksia koskevat rajoitukset, poikkeukselliset nimittämisoikeudet sekä moninkertaiset äänioikeudet olisi poistettava tai niitä olisi oltava soveltamatta ostotarjouksen hyväksymisaikana sekä silloin, kun yhtiökokous päättää suojatoimenpiteistä, yhtiöjärjestyksen muutoksista, hallinto- tai johtoelimen jäsenten erottamisesta ja nimittämisestä ensimmäisessä tarjouksen päättymisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Jos oikeuksien poistaminen aiheuttaa menetyksiä arvopapereiden haltijoille, heille olisi suoritettava käypä korvaus jäsenvaltioiden määrittelemien yksityiskohtaisten teknisten sääntöjen mukaisesti.

20)

Jäsenvaltioilla yhtiöissä olevia erityisoikeuksia on arvioitava pääoman vapaan liikkuvuuden ja perustamissopimuksen asianomaisten säännösten pohjalta. Jäsenvaltioilla yhtiöissä oleviin erityisoikeuksiin, joista säädetään kansallisessa yksityis- tai julkisoikeudessa, ei olisi sovellettava suojatoimenpiteiden kumoamista koskevaa sääntöä, jos erityisoikeudet ovat yhteensopivia perustamissopimuksen kanssa.

21)

Koska jäsenvaltioiden yhtiöoikeuden mekanismeissa ja rakenteissa on eroja, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus siihen, etteivät ne vaadi alueelleen sijoittuneilta yrityksiltä niiden tämän direktiivin säännösten soveltamista, jotka rajoittavat kohdeyhtiöiden hallinto- tai johtoelinten valtuuksia ostotarjouksen hyväksymisaikana, tai jotka tekevät yhtiöjärjestyksessä tai erityissopimuksissa määritellyistä esteistä tehottomia. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden olisi ainakin annettava niiden alueelle sijoittuneille yhtiöille mahdollisuus valita, että ne soveltavat näitä säännöksiä, sekä muuttaa tätä valintaa. Jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus olla vaatimatta yhtiöitä, jotka soveltavat näitä säännöksiä vapaaehtoisten järjestelyjen mukaisesti, soveltamaan niitä silloin kun ne saavat tarjouksen sellaiselta yhtiöltä, joka ei sovella samoja säännöksiä kyseisten vapaaehtoisten järjestelyjen soveltamisen johdosta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden kansainvälisten sopimusten soveltamista, joiden osapuoli Euroopan yhteisö on.

22)

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt siltä varalta, että tarjous raukeaa, säännöt tarjouksen tekijän oikeudesta tarkistaa tarjoustaan, mahdollisuudesta esittää kilpailevia tarjouksia yhtiön arvopapereista, tarjouksen tuloksen julkistamisesta, tarjouksen peruuttamattomuudesta ja sallituista ehdoista.

23)

Tarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön työntekijöiden edustajille annettavista tiedoista ja heidän kuulemisestaan on säädettävä asianomaisissa kansallisissa säännöissä, erityisesti niissä, jotka on annettu eurooppalaisen yritysneuvoston perustamisesta tai työntekijöiden tiedottamis- ja kuulemismenettelyn käyttöönottamisesta yhteisönlaajuisissa yrityksissä tai yritysryhmissä 22 päivänä syyskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/45/EY (4), työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä heinäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY (5), eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöedustuksen osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/86/EY (6) ja työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/14/EY (7) nojalla. Asianomaisten yhtiöiden työntekijöillä tai heidän edustajillaan olisi ainakin oltava mahdollisuus esittää näkemyksensä tarjouksen odotettavissa olevista vaikutuksista työllisyyteen. Jäsenvaltiot voivat aina soveltaa tai ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä, jotka koskevat tiedottamista tarjouksen tekijän työntekijöiden edustajille tai heidän kuulemistaan ennen tarjouksen tekemistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY (8) säännösten soveltamista.

24)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tarjouksen tekijä, joka on julkisen ostotarjouksen perusteella hankkinut tietyn prosenttiosuuden yhtiön pääomasta, johon liittyy äänioikeus, voisi velvoittaa jäljellä olevien arvopapereiden haltijat myymään hänelle arvopaperinsa. Vastaavasti, kun tarjouksen tekijä on julkisen ostotarjouksen perusteella hankkinut tietyn prosenttiosuuden yhtiön pääomasta, johon liittyy äänioikeus, jäljellä olevien arvopapereiden haltijoilla olisi oltava mahdollisuus velvoittaa tarjouksen tekijä ostamaan heidän arvopaperinsa. Tällaisia lunastusoikeus- ja lunastusvelvollisuusmenettelyjä sovelletaan ainoastaan tietyin, julkisiin ostotarjouksiin liittyvin edellytyksin. Näiden edellytysten puuttuessa jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa lunastusoikeus- ja lunastusvelvollisuusmenettelyihin kansallisia sääntöjä.

25)

Koska suunnitellun toiminnan tavoitteita, jotka ovat ostotarjousmenettelyä koskevien vähimmäisohjeiden määrittäminen ja arvopapereiden haltijoiden riittävän suojan varmistaminen kaikkialla yhteisössä, ei voida riittävällä tavalla toteuttaa jäsenvaltioiden toimin ottaen huomioon avoimuuden ja oikeusvarmuuden tarpeen silloin kun kyseessä on rajatylittävä yritysosto tai määräysvallan hankkiminen, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten johdosta toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden toteuttamiseksi välttämätöntä.

26)

Direktiivin antaminen on asianmukainen menettelytapa sellaisten puitteiden luomiseksi, jotka käsittävät tiettyjä yhteisiä periaatteita ja rajoitetun määrän yleisiä vaatimuksia, jotka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön antamalla yksityiskohtaisempia sääntöjä kansallisen järjestelmänsä ja käytäntöjensä mukaisesti.

27)

Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin säädettävä tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten annettujen kansallisten säännösten rikkomisen vuoksi määrättävistä seuraamuksista.

28)

Tekninen opastus ja täytäntöönpanotoimenpiteet tässä direktiivissä vahvistettujen sääntöjen osalta voivat ajoittain olla tarpeen rahoitusmarkkinoilla tapahtuvan uuden kehityksen huomioon ottamiseksi. Komissiolle olisi näin ollen eräiden säännösten osalta annettava valtuudet hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä edellyttäen, ettei niillä muuteta tämän direktiivin ja komission säädösten olennaisia osia, ja että komissio toimii tässä direktiivissä säädettyjen periaatteiden mukaisesti sen jälkeen, kun se on kuullut komission päätöksellä 2001/528/EY (9) perustettua Euroopan arvopaperikomiteaa. Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (10) mukaisesti sekä ottaen asianmukaisesti huomioon komission Euroopan parlamentissa 5 päivänä helmikuuta 2002 esittämän lausuman rahoituspalvelujen lainsäädännön täytäntöönpanosta. Muiden säännösten osalta on tärkeää antaa yhteyskomitealle tehtäväksi avustaa jäsenvaltioita ja valvontaviranomaisia tämän direktiivin täytäntöönpanossa sekä neuvoa tarvittaessa komissiota tähän direktiiviin tehtävien lisäysten tai muutosten osalta. Näin toimiessaan yhteyskomitea voi hyödyntää tietoja, joita jäsenvaltiot direktiivin perusteella toimittavat julkisista ostotarjouksista, jotka on tehty niiden säännellyillä markkinoilla.

29)

Komission olisi helpotettava pyrkimyksiä lähentää ostotarjouksia koskevia sääntöjä Euroopan unionissa oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti. Tätä varten komissiolla olisi oltava mahdollisuus tehdä ehdotuksia tämän direktiivin tarkistamiseksi sopivana ajankohtana,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla sovitetaan yhteen jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia, hallinnollisia määräyksiä, menettelyohjeita tai muita järjestelyjä, mukaan luettuina sellaisten organisaatioiden, joilla on virallinen toimivalta säännellä markkinoita, vahvistamia järjestelyjä, jäljempänä ”säännöt”, jotka koskevat jäsenvaltioiden lainsäädännön piiriin kuuluvan yhtiön arvopapereihin kohdistuvia ostotarjouksia, jos kaikki tai osa tällaisista arvopapereista on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa direktiivissä 93/22/ETY (11) tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla, jäljempänä ”säännellyt markkinat”.

2.   Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaisten yhtiöiden liikkeeseen laskemia arvopapereita koskeviin ostotarjouksiin, joiden tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen ja jotka toimivat riskin hajauttamisen periaatetta noudattaen ja joiden osuudet on haltijan vaatimuksesta ostettava takaisin tai lunastettava välittömästi tai välillisesti näiden yhtiöiden varoilla. Tällaisten yhtiöiden toiminta sen varmistamiseksi, ettei niiden osuuksien pörssiarvo poikkea merkittävästi niiden substanssiarvosta, rinnastetaan tällaiseen takaisinostoon tai lunastukseen.

3.   Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisiin ostotarjouksiin, jotka koskevat jäsenvaltioiden keskuspankkien liikkeeseen laskemia arvopapereita.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a)

”julkisella ostotarjouksella” tai ”tarjouksella” yhtiön arvopapereiden haltijoille tehtyä (muuta kuin kohdeyhtiön itsensä tekemää) julkista tarjousta hankkia kaikki tai osa tällaisista arvopapereista, riippumatta siitä, onko tarjous pakollinen vai vapaaehtoinen, mikäli tarjous on tehty kohdeyhtiön määräysvallan hankkimisen jälkeen tai sen tarkoituksena on määräysvallan hankkiminen kohdeyhtiössä kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

b)

”kohdeyhtiöllä” yhtiötä, jonka arvopaperit ovat tarjouksen kohteena;

c)

”tarjouksen tekijällä” tarjouksen tekevää luonnollista henkilöä tai julkis- tai yksityisoikeudellista oikeushenkilöä;

d)

”yhdessä toimivilla henkilöillä” luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ovat yhteistyössä tarjouksen tekijän tai kohdeyhtiön kanssa sellaisen joko nimenomaisen tai hiljaisen, suullisen tai kirjallisen sopimuksen perusteella, jonka tarkoituksena on joko hankkia määräysvalta kohdeyhtiössä tai estää tarjouksen toteutuminen;

e)

”arvopapereilla” siirtokelpoisia arvopapereita, joihin liittyy äänioikeus yhtiössä;

f)

”tarjouksen osapuolilla” tarjouksen tekijää, tarjouksen tekijän hallinto- tai johtoelimen jäseniä, jos tarjouksen tekijä on yhtiö, kohdeyhtiötä, kohdeyhtiön arvopaperien haltijoita, kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen jäseniä sekä henkilöitä, jotka toimivat yhdessä tällaisten osapuolten kanssa.

g)

”moninkertaiseen äänioikeuteen oikeuttavilla arvopapereilla” arvopapereita, jotka kuuluvat erityiseen ja erilliseen lajiin ja joihin liittyy enemmän kuin yksi ääni kuhunkin.

2.   Edellä 1 kohdan d alakohtaa sovellettaessa pidetään direktiivin 2001/34/EY (12) 87 artiklassa tarkoitettuja toisen luonnollisen tai oikeushenkilön määräysvallassa olevia luonnollisia tai oikeushenkilöitä tällaisen toisen henkilön kanssa ja keskenään yhdessä toimivina henkilöinä.

3 artikla

Yleiset periaatteet

1.   Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että seuraavia periaatteita noudatetaan:

a)

kaikkia kohdeyhtiön samanlajisten arvopapereiden haltijoita on kohdeltava tasapuolisesti; lisäksi on muita arvopapereiden haltijoita suojattava, kun henkilö hankkii määräysvallan yhtiössä;

b)

kohdeyhtiön arvopapereiden haltijoilla on oltava riittävästi aikaa ja tietoja voidakseen tehdä asianmukaisiin tietoihin perustuvan päätöksen tarjouksesta; kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on, kun se neuvoo arvopapereiden haltijoita, esitettävä näkemyksensä tarjouksen täytäntöönpanon vaikutuksista työllisyyteen, työehtoihin ja yhtiön toimipaikkojen sijaintiin;

c)

kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on toimittava koko yhtiön edun mukaisesti eikä se saa evätä arvopapereiden haltijoilta mahdollisuutta tehdä päätöstään tarjousehtojen arvioinnin perusteella;

d)

kohdeyhtiön, tarjouksen tekijäyhtiön tai muun tarjouksen vaikutuspiirissä olevan yhtiön arvopapereiden markkinoille ei saa aiheuttaa vääristymiä siten, että arvopaperikurssi nousee tai laskee keinotekoisesti ja markkinoiden tavanomainen toiminta häiriintyy;

e)

tarjouksen tekijä saa julkistaa tarjouksen vasta varmistuttuaan siitä, että se voi suorittaa täysimääräisesti kaikki mahdollisesti tarjottavat rahavastikkeet, ja toteutettuaan kaikki kohtuudella vaadittavat toimenpiteet varmistaakseen kaikkien muuntyyppisten vastikkeiden suorittamisen;

f)

kohdeyhtiön arvopapereita koskeva tarjous ei saa kohtuuttoman pitkään estää yhtiötä harjoittamasta liiketointaansa.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen periaatteiden noudattamista varten jäsenvaltiot:

a)

valvovat, että tässä direktiivissä annettuja vähimmäisvaatimuksia noudatetaan;

b)

voivat säätää tarjousten sääntelylle lisäehtoja ja määräyksiä, jotka ovat ankarampia kuin tässä direktiivissä säädetyt.

4 artikla

Valvontaviranomainen ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai useampi viranomainen, jolla on toimivalta valvoa tarjouksia siltä osin kuin niihin sovelletaan viranomaisen tämän direktiivin perusteella antamia tai käyttöön ottamia sääntöjä. Näin nimettyjen viranomaisten on oltava joko julkisia viranomaisia tai kansallisen lainsäädännön tai nimenomaisesti tätä varten kansallisessa lainsäädännössä valtuutettujen viranomaisten tunnustamia yhteisöjä tai yksityisiä elimiä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nimeämisistä ja mahdollisesta tehtävänjaosta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvontaviranomaiset hoitavat tehtävänsä puolueettomasti ja kaikista tarjouksen osapuolista riippumatta.

2.

a)

Sen jäsenvaltion viranomaisella, jossa kohdeyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka, on toimivalta valvoa tarjousta, jos yhtiön arvopaperit on kyseisessä jäsenvaltiossa hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.

b)

Jos kohdeyhtiön arvopapereita ei ole hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla siinä jäsenvaltiossa, jossa yhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka, sen jäsenvaltion viranomaisella, jonka säännellyillä markkinoilla yhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi, on toimivalta valvoa tarjousta.

Jos yhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, toimivalta valvoa tarjousta kuuluu sen jäsenvaltion viranomaiselle, jonka säännellyillä markkinoilla arvopaperit on ensimmäisen kerran hyväksytty.

c)

Jos kohdeyhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi ensimmäisen kerran useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa samanaikaisesti, kohdeyhtiön on määritettävä, mikä näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista on toimivaltainen valvomaan tarjousta ilmoittamalla asiasta kyseisille säännellyille markkinoille ja niiden valvontaviranomaisille ensimmäisenä kaupantekopäivänä.

Jos kohdeyhtiön arvopaperit on jo hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 21 artiklan kohdassa tarkoitettuna päivänä ja jos ne on hyväksytty samanaikaisesti, näiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten on neljän viikon kuluessa 21 artiklan 1 kohdassa mainitusta päivästä lukien sovittava keskenään siitä, millä näistä viranomaisista on toimivalta valvoa tarjousta. Jos valvontaviranomaiset eivät tee asiassa päätöstä, kohdeyhtiön on määritettävä, millä näistä viranomaisista on toimivalta ensimmäisessä virkkeessä mainitun ajanjakson päättymisen jälkeisenä ensimmäisenä kaupantekopäivänä.

d)

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että c alakohdassa tarkoitetut päätökset julkistetaan.

e)

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan tarjouksessa esitetyn vastikkeen ja erityisesti hinnan, tarjousmenettelyn ja erityisesti tarjouksen tekijän tarjouspäätöstä koskevien tietojen, tarjousasiakirjan sisällön ja tarjouksen julkistamisen osalta toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion sääntöjä. Kohdeyhtiön työntekijöille tiedottamisen ja yhtiöoikeuteen kuuluvien seikkojen, erityisesti määräysvallan tuottavan prosentuaalisen osuuden ja lunastusvelvollisuudesta myönnettävien poikkeusten sekä niiden edellytysten osalta, joiden vallitessa kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelin voi toteuttaa tarjouksen toteutumisen estämiseen mahdollisesti johtavia toimia, sovelletaan sen jäsenvaltion sääntöjä, jossa kohdeyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka, ja toimivalta on tämän jäsenvaltion viranomaisella.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki, jotka ovat tai ovat olleet valvontaviranomaisten palveluksessa, ovat salassapitovelvollisia. Salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa ilmaista toiselle henkilölle eikä viranomaiselle, ellei laissa toisin säädetä.

4.   Tässä direktiivissä tarkoitettujen jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ja muiden pääomamarkkinoita valvovien viranomaisten, etenkin sisäpiirikauppoja koskevien säännösten ja määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/592/ETY (13), direktiivissä 93/22/ETY ja direktiivissä 2001/34/EY tarkoitettujen viranomaisten on toimittava yhteistyössä ja annettava toisilleen tietoja aina kun se on tarpeen tämän direktiivin mukaisesti annettujen sääntöjen soveltamiseksi ja erityisesti 2 kohdan b, c ja e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Henkilöt, jotka ovat tai ovat olleet tiedot saaneiden valvontaviranomaisten palveluksessa, ovat velvollisia pitämään näin vaihdetut tiedot salassa. Yhteistyöhön sisältyy mahdollisuus toimittaa toimivaltaisten viranomaisten tarjouksien yhteydessä toteuttamien toimenpiteiden täytäntöönpanoa varten tarvittavat oikeudelliset asiakirjat sekä antaa muuta apua, jota asianomaiset valvontaviranomaiset voivat kohtuudella pyytää tutkiakseen tämän direktiivin soveltamiseksi annettujen tai käyttöön otettujen sääntöjen tosiasiallisia tai väitettyjä rikkomisia.

5.   Valvontaviranomaisilla on oltava tehtäviensä suorittamiseen tarpeellinen toimivalta, mukaan lukien mahdollisuus varmistaa, että tarjouksen osapuolet noudattavat tämän direktiivin mukaisesti annettuja tai käyttöön otettuja sääntöjä.

Edellyttäen, että 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä yleisiä periaatteita noudatetaan, jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin nojalla antamissaan tai käyttöön ottamissaan säännöissä säätää poikkeuksia näistä säännöistä:

i)

sisällyttämällä poikkeukset kansallisiin sääntöihinsä kansallisella tasolla määriteltävien olosuhteiden huomioon ottamiseksi;

ii)

antamalla valvontaviranomaisilleen, jos ne ovat asiassa toimivaltaisia, valtuudet poiketa kansallisista säännöistä i alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden huomioon ottamiseksi tai muissa erityisolosuhteissa, jolloin päätöksen on oltava perusteltu.

6.   Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan nimetä ne oikeus- tai muut viranomaiset, joiden tehtävänä on käsitellä riitoja ja antaa päätöksiä tarjousmenettelyssä tapahtuneista sääntöjenvastaisuuksista, eikä se vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan säätää siitä, onko tarjouksen osapuolilla oikeus panna vireille hallinnollinen tai tuomioistuinmenettely ja millä edellytyksin se on mahdollista tehdä. Tämä direktiivi ei muun ohessa vaikuta jäsenvaltioiden tuomioistuimilla mahdollisesti olevaan toimivaltaan jättää asia tutkimatta ja päättää siitä, vaikuttaako tällainen menettely tarjouksen lopputulokseen. Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan määrittää, mitkä oikeussäännöt koskevat valvontaviranomaisten vastuuta tai tarjouksen osapuolten välistä oikeudenkäyntiä.

5 artikla

Vähemmistöosakkaiden suoja, pakollinen tarjous ja käypä hinta

1.   Jos luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö yksin tai yhdessä tällaisen henkilön kanssa toimivat henkilöt ovat hankkineet 1 artiklan 1 kohdassa määritellyn yhtiön arvopapereita, jotka yhdessä tällaisen henkilön aikaisempien omistusten ja yhdessä hänen kanssaan toimivien henkilöiden omistusten kanssa antavat henkilölle kyseisen yhtiön äänivallasta suoraan tai välillisesti prosentuaalisen ääniosuuden, joka antaa henkilölle määräysvallan yhtiössä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisellä henkilöllä on velvollisuus tehdä tarjous, jonka avulla suojataan yhtiön vähemmistöosakkaita. Tarjous on osoitettava mahdollisimman pian kaikille asianomaisten arvopapereiden haltijoille, ja siinä on tarjouduttava ostamaan kaikki heidän arvopaperinsa 4 kohdassa määriteltyyn käypään hintaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua tarjousvelvollisuutta ei sovelleta, jos määräysvalta on saatu tekemällä kaikille arvopapereiden haltijoille vapaaehtoisuuteen perustuva tarjous, joka koskee heidän kaikkia arvopapereitaan.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määräysvallan tuottava prosentuaalinen ääniosuus ja sen laskutapa määritellään sen jäsenvaltion sääntöjen mukaisesti, jossa kohdeyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka.

4.   Käypänä hintana pidetään korkeinta hintaa, jonka tarjouksen tekijä tai yhdessä hänen kanssaan toimivat henkilöt ovat maksaneet samoista arvopapereista 1 kohdassa tarkoitettua tarjousta edeltävänä aikana, jonka jäsenvaltiot määrittelevät ja joka on vähintään kuusi ja enintään kaksitoista kuukautta. Jos tarjouksen tekijä tai yhdessä hänen kanssaan toimiva henkilö hankkii arvopapereita sen jälkeen kun tarjous on julkistettu ja ennen tarjouksen hyväksymisajan päättymistä tarjottua hintaa korkeammalla hinnalla, tarjouksen tekijän on korotettava tarjoustaan siten, että se vastaa vähintään näin hankituista arvopapereista maksettua korkeinta hintaa.

Edellyttäen, että 3 artiklan 1 kohdan yleisiä periaatteita noudatetaan, jäsenvaltiot voivat antaa valvontaviranomaisilleen luvan muuttaa ensimmäisessä alakohdassa säädettyä hintaa selkeästi määriteltyjen olosuhteiden vallitessa ja perusteiden mukaisesti. Tätä varten ne voivat laatia luettelon olosuhteista, joissa korkeinta hintaa voidaan joko korottaa tai alentaa, esimerkiksi jos korkeimmasta hinnasta on sovittu ostajan ja myyjän välisellä sopimuksella tai asianomaisten arvopapereiden markkinahintoja on manipuloitu tai jos poikkeukselliset tapahtumat ovat vaikuttaneet yleisiin tai tiettyihin markkinahintoihin, tai taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen pelastamiseksi. Jäsenvaltiot voivat myös määrittää tällaisissa tapauksissa sovellettavat perusteet, joita voivat olla esimerkiksi markkinoiden keskihinta tietyltä ajalta tai yhtiön arvo sen purkautuessa tai muut rahoitusanalyysien laadinnassa yleisesti käytetyt objektiiviset perusteet.

Käyvän hinnan muuttamista koskeva valvontaviranomaisten päätös on perusteltava ja julkaistava.

5.   Tarjouksen tekijän tarjoama vastike voi muodostua arvopapereista, rahasta tai näiden yhdistelmästä.

Jos tarjouksen tekijän tarjoama vastike ei kuitenkaan käsitä rahaksi muunnettavia arvopapereita, jotka on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vastikkeen on sisällettävä mahdollisuus rahavastikkeen suorittamiseen.

Tarjouksen tekijän on joka tapauksessa tarjottava rahavastike ainakin vaihtoehtona, jos hän tai yhdessä hänen kanssaan toimivat henkilöt ovat hankkineet rahaa vastaan kohdeyhtiön arvopapereita, joihin liittyy vähintään 5 prosenttia kohdeyhtiön äänioikeuksista, ajanjaksona, joka alkaa samaan aikaan kuin jäsenvaltion 4 kohdan mukaisesti päättämä aika ja päättyy tarjouksen hyväksymisajan päättyessä.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että rahavastike on aina tarjottava ainakin vaihtoehtona.

6.   Edellä 1 kohdassa säädetyn suojan lisäksi jäsenvaltiot voivat säätää muista keinoista, joiden tarkoituksena on suojata arvopapereiden haltijoiden etuja, edellyttäen, että nämä keinot eivät haittaa tavanomaista tarjousmenettelyä.

6 artikla

Tarjousta koskevat tiedot

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarjouksen tekemistä koskeva päätös julkistetaan viipymättä ja että tarjouksesta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valvontaviranomaiselle ilmoitetaan asiasta ennen päätöksen julkistamista. Heti kun tarjous on julkistettu, kohdeyhtiön ja tarjouksen tekijän hallinto- tai johtoelinten on ilmoitettava siitä kummankin yhtiön työntekijöiden edustajille tai, jollei tällaisia edustajia ole, suoraan työntekijöille.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarjouksen tekijällä on velvollisuus laatia ja julkistaa hyvissä ajoin tarjousasiakirja, joka sisältää tiedot, joiden nojalla kohdeyhtiön arvopapereiden haltijat voivat tehdä tarjouksesta asianmukaisiin tietoihin perustuvan päätöksen. Tarjouksen tekijän on toimitettava tarjousasiakirja valvontaviranomaiselle ennen kuin se julkistetaan. Kun tarjous on julkistettu, kohdeyhtiön ja tarjouksen tekijän hallinto- tai johtoelinten on annettava se tiedoksi kummankin yhtiön työntekijöiden edustajille tai, jollei tällaisia edustajia ole, työntekijöille.

Jos valvontaviranomaisen on ennalta hyväksyttävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tarjousasiakirja, se on hyväksymisen ja mahdollisen kääntämisen jälkeen tunnustettava kaikissa jäsenvaltioissa, joiden markkinoilla kohdeyhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi. Näiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ei kuitenkaan välttämättä tarvitse hyväksyä tarjousasiakirjaa. Ne voivat vaatia lisätietojen sisällyttämistä siihen ainoastaan, jos lisätiedot ovat sellaisia, jotka koskevat vain sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden markkinoita, joilla kohdeyhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi, ja siltä osin kuin tiedot koskevat muodollisuuksia, joita on noudatettava tarjouksen hyväksymistä ja tarjousajan päättyessä maksettavan vastikkeen vastaanottamista varten, sekä arvopapereiden haltijoille tarjottuun vastikkeeseen sovellettavaa verotusta.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetussa tarjousasiakirjassa on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot:

a)

tarjouksen ehdot;

b)

tarjouksen tekijän henkilöllisyys ja, jos tarjouksen tekijä on yhtiö, sen yhtiömuoto, nimi ja sääntömääräinen kotipaikka;

c)

arvopaperit tai tarvittaessa arvopaperilaji tai -lajit, joita tarjous koskee;

d)

kustakin arvopaperista tai arvopaperilajista tarjottu vastike ja, jos kyseessä on tarjouksentekovelvollisuus, sen määrittämisessä käytetty arviointiperuste sekä vastikkeen maksutapaa koskevat yksityiskohdat;

e)

sellaisista oikeuksista tarjottu korvaus, jotka voidaan poistaa 11 artiklan 4 kohdassa säädetyn suojatoimenpiteiden kumoamista koskevan säännön seurauksena, sekä yksityiskohtaiset tiedot korvauksen maksutavasta ja sen määrittämisessä käytetystä menetelmästä;

f)

arvopapereiden enimmäis- ja vähimmäisosuudet tai -määrät, jotka tarjouksen tekijä sitoutuu lunastamaan;

g)

yksityiskohtaiset tiedot tarjouksen tekijän ja yhdessä tarjouksen tekijän kanssa toimivien henkilöiden olemassa olevista omistuksista kohdeyhtiössä;

h)

kaikki tarjoukselle asetetut ehdot;

i)

tarjouksen tekijän aikeet, jotka koskevat paitsi kohdeyhtiön toiminnan jatkumista myös tarjouksen tekijäyhtiön toimintaa, sikäli kuin tarjous vaikuttaa siihen, sekä niiden henkilöstön ja johdon työpaikkojen säilymistä ja työehtojen merkittäviä muutoksia, sekä erityisesti tarjouksen tekijän näiden kahden yhtiön varalta tekemiä strategisia suunnitelmia ja niiden todennäköisiä vaikutuksia työllisyyteen ja yhtiön toimipaikkojen sijaintiin;

j)

tarjouksen hyväksymisaika;

k)

jos tarjouksen tekijän tarjoamaan vastikkeeseen sisältyy arvopapereita, tiedot näistä arvopapereista;

l)

tiedot tarjouksen rahoituksesta;

m)

yhdessä tarjouksen tekijän tai kohdeyhtiön kanssa toimivien henkilöiden henkilöllisyys, yhtiöiden osalta myös yhtiömuoto, nimi ja sääntömääräinen kotipaikka, sekä näiden henkilöiden suhde tarjouksen tekijään ja, jos mahdollista, kohdeyhtiöön;

n)

tieto siitä, mitä kansallista lainsäädäntöä sovelletaan tarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön arvopapereiden haltijoiden välillä tarjouksen perusteella tehtäviin sopimuksiin, sekä toimivaltaiset tuomioistuimet.

4.   Komissio hyväksyy 3 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt 18 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarjouksen osapuolten edellytetään toimittavan oman jäsenvaltionsa valvontaviranomaisille niiden pyynnöstä milloin tahansa kaikki niiden hallussa olevat tarjousta koskevat tiedot, jotka ovat valvontaviranomaiselle tehtäviensä hoitamiseksi tarpeen.

7 artikla

Tarjouksen hyväksymisaika

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tarjouksen hyväksymisajan on oltava vähintään kaksi ja enintään kymmenen viikkoa tarjousasiakirjan julkistamispäivästä. Edellyttäen, että 3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua yleistä periaatetta noudatetaan, jäsenvaltiot voivat säätää, että kymmenen viikon määräaikaa voidaan pidentää, mikäli tarjouksen tekijä ilmoittaa vähintään kaksi viikkoa etukäteen aikomuksestaan päättää tarjouksen voimassaolo.

2.   Jäsenvaltiot voivat hyväksyä sääntöjä, joiden mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa voidaan erityistapauksissa muuttaa. Jäsenvaltio voi valtuuttaa valvontaviranomaisen myöntämään poikkeuksen 1 kohdassa tarkoitetusta määräajasta, jotta kohdeyhtiö voi järjestää yhtiökokouksen tarkastelemaan tarjousta.

8 artikla

Tarjouksen julkistaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarjous julkistetaan siten, että voidaan taata markkinoiden avoimuus ja rehellisyys kohdeyhtiön, tarjouksen tekijän tai muiden tarjouksen vaikutuspiirissä olevien yhtiöiden arvopaperien osalta niin, että voidaan välttää erityisesti väärien tai harhaanjohtavien tietojen julkaiseminen tai levittäminen.

2.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikki 6 artiklassa vaaditut tiedot ja asiakirjat julkistetaan siten, että voidaan varmistaa niiden olevan helposti ja välittömästi arvopapereiden haltijoiden saatavilla ainakin niissä jäsenvaltioissa, joissa kohdeyhtiön arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä kohdeyhtiön ja tarjouksen tekijän työntekijöiden edustajien tai, jollei tällaisia edustajia ole, työntekijöiden saatavilla.

9 artikla

Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen velvollisuudet

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2-5 kohdassa vahvistettuja sääntöjä noudatetaan.

2.   Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on toisessa alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa saatava yhtiökokoukselta ennakkoon nimenomainen valtuutus ennen kuin se voi toteuttaa toimia, jotka voivat johtaa tarjouksen toteutuksen estymiseen, muiden tarjousten pyytämistä lukuun ottamatta, ja erityisesti ennen kuin se voi laskea liikkeeseen arvopapereita siten, että tarjouksen tekijää estetään pysyvästi saamasta kohdeyhtiön määräysvaltaa itselleen.

Tällainen valtuutus on pakollinen ainakin siitä lähtien, kun kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelin saa tarjouksesta 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, ja siihen asti kun tarjouksen tulos on julkistettu tai tarjous on rauennut. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että valtuutus on saatava jo aikaisemmin, esimerkiksi heti kun kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelin saa tiedon tulevasta tarjouksesta.

3.   Niiden päätösten osalta, jotka on tehty ennen 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun määräajan alkua ja joita ei ole vielä pantu kokonaan täytäntöön, yhtiökokouksen on hyväksyttävä tai vahvistettava kaikki päätökset, jotka eivät liity yhtiön normaaliin liiketoimintaan ja joiden täytäntöönpano voi johtaa tarjouksen toteutuksen estymiseen.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun ennakkovaltuutuksen tai vahvistuksen saamista varten jäsenvaltiot voivat vahvistaa säännöt, joiden perusteella yhtiökokous voidaan kutsua nopeasti koolle edellyttäen, että yhtiökokous pidetään aikaisintaan kaksi viikkoa koollekutsumisen jälkeen.

5.   Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on laadittava ja julkistettava asiakirja, jossa se esittää perustellun lausuntonsa tarjouksesta ja erityisesti sen vaikutuksista yhtiön etuihin, työllisyys mukaan luettuna, sekä tarjouksen tekijän 6 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti tarjousasiakirjassa esittämistä kohdeyhtiötä koskevista strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista työllisyyteen. Kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelimen on annettava tämä lausunto samanaikaisesti tiedoksi yhtiön työntekijöiden edustajille tai, jollei edustajia ole, suoraan työntekijöille. Jos kohdeyhtiön hallinto- tai johtoelin saa riittävän ajoissa henkilöstönsä edustajilta erillisen lausunnon tarjouksen vaikutuksista työllisyyteen, tämä lausunto liitetään edellä tarkoitettuun asiakirjaan.

6.   Edellä 2 kohdassa hallinto- tai johtoelimellä tarkoitetaan sekä yhtiön johtokuntaa että hallintoneuvostoa, mikäli yhtiössä on kaksitasoinen hallintorakenne.

10 artikla

Tiedot 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista yhtiöistä

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut yhtiöt julkistavat yksityiskohtaiset tiedot seuraavista seikoista:

a)

niiden pääomarakenne, mukaan luettuina ne arvopaperit, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi minkään jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, ja tarvittaessa tieto niiden jakautumisesta eri osakelajeihin sekä kuhunkin osakelajiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet sekä niiden muodostama prosenttiosuus yhtiön osakepääomasta;

b)

arvopapereiden siirtoa koskevat rajoitukset, kuten omistusoikeutta koskevat rajoitukset tai yhtiöltä tai muilta arvopapereiden haltijoilta vaadittava valtuutus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/34/EY 46 artiklan soveltamista;

c)

merkittävät suorat tai epäsuorat (esimerkiksi pyramidimalliin tai ristiinomistukseen perustuvat) osakeomistukset direktiivin 2001/34/EY 85 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

d)

arvopapereiden haltijat sellaisten arvopapereiden osalta, joihin liittyy erityisiä päätöksentekoa koskevia oikeuksia, ja näiden oikeuksien kuvaus;

e)

mahdollisen työntekijöiden omistusjärjestelmän mukainen äänien valvontajärjestely, jos työntekijät eivät käytä valvontaoikeuttaan suoraan;

f)

äänioikeutta koskevat rajoitukset, kuten äänioikeuden rajoittaminen tiettyyn prosenttiosuuteen tai äänimäärään, äänioikeuden käytölle asetetut määräajat tai järjestelmät, joilla arvopapereihin liittyvät taloudelliset oikeudet ja arvopaperien hallinta erotetaan toisistaan yhteistyössä yhtiön kanssa;

g)

yhtiön tiedossa olevat osakkaiden väliset sopimukset, jotka voivat rajoittaa arvopapereiden siirtoa ja/tai äänioikeuksia direktiivissä 2001/34/EY tarkoitetulla tavalla;

h)

yhtiön hallinto- tai johtoelimen jäsenten nimittämistä ja vaihtamista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat säännöt;

i)

yhtiön hallinto- tai johtoelimen jäsenten toimivalta, erityisesti arvopapereiden liikkeeseenlaskua ja takaisinostoa koskeva toimivalta;

j)

merkittävät sopimukset, joissa yhtiö on osapuolena ja jotka tulevat voimaan tai joita muutetaan tai joiden voimassaolo lakkaa, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena, ja näiden sopimusten vaikutukset, paitsi silloin kun niiden luonne on sellainen, että niiden julkistamisesta olisi vakavaa haittaa yhtiölle; tätä poikkeusta ei sovelleta silloin, kun yhtiö on erityisesti velvollinen julkistamaan tiedot muiden lakisääteisten vaatimusten nojalla;

k)

yhtiön ja sen hallinto- tai johtoelimen tai työntekijöiden väliset sopimukset, joissa määrätään korvauksista, jos he eroavat tai heidät irtisanotaan ilman hyväksyttävää syytä tai jos heidän työsuhteensa päättyy julkisen ostotarjouksen seurauksena.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on julkistettava yhtiön toimintakertomuksessa direktiivin 78/660/ETY (14) 46 artiklassa ja direktiivin 83/349/ETY (15) 36 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhtiöissä, joiden arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi jonkin jäsenvaltion säännellyillä markkinoilla, hallinto- tai johtoelin esittää vuosittaiselle yhtiökokoukselle selvityksen 1 kohdassa tarkoitetuista seikoista.

11 artikla

Suojatoimenpiteiden kumoaminen

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarjouksen julkistamisen jälkeen sovelletaan 2-7 kohdan säännöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksia ja velvollisuuksia, joista yhteisön oikeudessa säädetään 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen yhtiöiden osalta.

2.   Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarjouksen hyväksymisajan kuluessa tarjouksen tekijään ei sovelleta kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksessä säädettyjä arvopapereiden siirtoa koskevia rajoituksia.

Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tarjousajan kuluessa tarjouksen tekijään ei sovelleta arvopapereiden siirtoa koskevia rajoituksia, joista määrätään kohdeyhtiön ja sen arvopapereiden haltijoiden välisissä tai arvopapereiden haltijoiden välisissä tämän direktiivin antamisen jälkeen tehdyissä sopimuksissa.

3.   Kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksessä säädetyillä, äänioikeutta koskevilla rajoituksilla ei ole oikeusvaikutuksia yhtiökokouksessa, jossa päätetään mahdollisista suojatoimenpiteistä 9 artiklan mukaisesti.

Äänioikeutta koskevilla rajoituksilla, joista määrätään kohdeyhtiön ja sen arvopapereiden haltijoiden välisissä tai arvopapereiden haltijoiden välisissä tämän direktiivin antamisen jälkeen tehdyissä sopimuksissa, ei ole oikeusvaikutuksia yhtiökokouksessa, jossa päätetään mahdollisista suojatoimenpiteistä 9 artiklan mukaisesti.

Moninkertaiseen äänioikeuteen oikeuttaviin arvopapereihin liittyy vain yksi ääni yhtiökokouksessa, jossa päätetään suojatoimenpiteistä 9 artiklan mukaisesti.

4.   Kun tarjouksen tekijä on tarjouksen perusteella saanut haltuunsa 75 prosenttia äänioikeutetusta pääomasta, edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja arvopapereiden siirtoa ja äänioikeutta koskevia rajoituksia sekä hallinto- tai johtoelimen jäsenten nimittämistä ja erottamista koskevia osakkaiden erityisoikeuksia, joista säädetään kohdeyhtiön yhtiöjärjestyksessä, ei sovelleta, ja moninkertaiseen äänioikeuteen oikeuttaviin arvopapereihin liittyy vain yksi ääni ensimmäisessä tarjouksen päättymisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa, jonka tarjouksen tekijä kutsuu koolle yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi tai hallinto- tai johtoelimen jäsenten erottamiseksi tai nimittämiseksi.

Tätä varten tarjouksen tekijällä on oltava oikeus kutsua yhtiökokous nopeasti koolle edellyttäen, että yhtiökokous pidetään aikaisintaan kaksi viikkoa koollekutsumisen jälkeen.

5.   Jos oikeuksia poistetaan 2, 3 ja 4 kohdan ja/tai 12 artiklan perusteella, näiden oikeuksien haltijoille on maksettava käypä korvaus mahdollisesti aiheutuneesta menetyksestä. Jäsenvaltiot määrittävät korvauksen määrittämistä koskevat ehdot ja sen maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

6.   Edellä 3 ja 4 kohtaa ei sovelleta arvopapereihin, jos äänioikeuden rajoittaminen korvataan erityisillä taloudellisilla etuuksilla.

7.   Tätä artiklaa ei sovelleta, jos jäsenvaltioilla on kohdeyhtiön arvopapereita, jotka antavat jäsenvaltiolle perustamissopimuksen kanssa yhteensopivia erityisoikeuksia, eikä kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin erityisoikeuksiin, jotka ovat yhteensopivia perustamissopimuksen kanssa, eikä osuuskuntiin.

12 artikla

Vapaaehtoiset järjestelyt

1.   Jäsenvaltiot voivat varata itselleen oikeuden olla vaatimatta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yhtiöitä, joilla on sääntömääräinen kotipaikka niiden alueella, soveltamaan 9 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja/tai 11 artiklaa.

2.   Jos jäsenvaltiot käyttävät 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, niiden on kuitenkin annettava yhtiöille, joiden sääntömääräinen kotipaikka on niiden alueella, kumottavissa oleva mahdollisuus soveltaa 9 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja/tai 11 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan 7 kohdan soveltamista.

Yhtiön päätös käyttää tätä mahdollisuutta on tehtävä yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen muutoksiin sovellettavien sääntöjen ja siinä valtiossa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jossa yhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka. Päätöksestä on ilmoitettava sen jäsenvaltion valvontaviranomaisille, jossa yhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka, ja kaikkien niiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille, joissa yhtiön arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai joissa kaupankäynnin kohteeksi ottamista on pyydetty.

3.   Jäsenvaltiot voivat kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjen edellytysten nojalla vapauttaa 9 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja/tai 11 artiklaa soveltavat yhtiöt 9 artiklan 2 ja 3 kohdan ja/tai 11 artiklan soveltamisesta, jos yhtiöistä on tehnyt tarjouksen sellainen yhtiö, joka ei sovella samoja artikloita kuin ne, tai yhtiö, joka on suoraan tai välillisesti tällaisen yhtiön määräysvallassa direktiivin 83/349/ETY 1 artiklan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisiin yhtiöihin sovellettavat säännökset julkistetaan viipymättä.

5.   Edellä 3 kohdan säännöksen mukaisen toimenpiteen soveltamiselle on oltava kohdeyhtiön yhtiökokouksen antama valtuutus, joka on täytynyt saada aikaisintaan 18 kuukautta ennen tarjouksen julkistamista 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

13 artikla

Muut tarjousten käsittelyä koskevat säännöt

Jäsenvaltioiden on vahvistettava myös tarjousten käsittelyä koskevat säännöt ainakin seuraavien seikkojen osalta:

a)

tarjousten raukeaminen;

b)

tarjousten tarkistaminen;

c)

kilpailevat tarjoukset;

d)

tarjousten tulosten julkistaminen;

e)

tarjousten peruuttamattomuus ja sallitut ehdot.

14 artikla

Työntekijöiden edustajille tiedottaminen ja heidän kuulemisensa

Tämän direktiivin säännöksillä ei rajoiteta tarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön edustajille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa liittyvien sääntöjen soveltamista eikä, jos jäsenvaltiot näin päättävät, yhdessä niiden työntekijöiden kanssa tehtävien päätösten soveltamista, mistä säädetään asianomaisissa kansallisissa säännöksissä, erityisesti niissä, jotka on annettu direktiivien 94/45/EY, 98/59/EY, 2001/86/EY (16) ja 2002/14/EY nojalla.

15 artikla

Lunastusoikeus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2-5 kohdan säännöksiä sovelletaan sen jälkeen kun kaikille kohdeyhtiön arvopapereiden haltijoille on osoitettu heidän koko omistustaan koskeva tarjous.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarjouksen tekijä voi vaatia kaikkia jäljellä olevien arvopapereiden haltijoita myymään arvopaperinsa käypään hintaan. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tämä oikeus jossain seuraavista tapauksista:

a)

tarjouksen tekijän hallussa on arvopapereita, jotka vastaavat vähintään 90 prosenttia kohdeyhtiön äänioikeutetusta pääomasta ja 90 prosenttia äänioikeuksista, tai

b)

tarjouksen tekijä on tarjouksen hyväksymisen jälkeen saanut tai sitovasti sopinut hankkivansa arvopapereita, jotka vastaavat vähintään 90 prosenttia kohdeyhtiön äänioikeutetusta pääomasta ja 90 prosenttia tarjoukseen sisältyvästä äänimäärästä.

Edellä a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa jäsenvaltiot voivat vahvistaa korkeamman rajan, joka ei kuitenkaan saa olla yli 95 prosenttia äänioikeutetusta pääomasta eikä yli 95 prosenttia äänioikeuksista.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että voimassa olevien sääntöjen perusteella on mahdollista laskea, milloin osuus ylittää asetetun rajan.

Kun kohdeyhtiö on laskenut liikkeeseen useita arvopaperilajeja, jäsenvaltiot voivat säätää, että lunastusoikeutta voi käyttää vain sen arvopaperilajin osalta, jossa 2 kohdassa säädetty raja on saavutettu.

4.   Jos tarjouksen tekijä haluaa käyttää lunastusoikeutta hänen on tehtävä se kolmen kuukauden kuluessa 7 artiklassa tarkoitetun tarjouksen hyväksymisajan päättymisestä.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käypä hinta taataan. Tämän hinnan maksutavan on oltava sama kuin tarjoukseen sisältyvä vastike, tai sen on muodostuttava rahasta. Jäsenvaltiot voivat säätää, että rahavastiketta on tarjottava ainakin vaihtoehtona.

Vapaaehtoisen ostotarjouksen jälkeen pidetään kummassakin 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarjoukseen sisältyvää vastiketta käypänä hintana, jos tarjouksen tekijä on tarjouksen hyväksymisen perusteella saanut arvopapereista haltuunsa osuuden, joka vastaa vähintään 90 prosenttia tarjouksen kohteena olleesta äänioikeutetusta pääomasta.

Pakollisen ostotarjouksen jälkeen käypänä hintana pidetään tarjoukseen sisältyvää vastiketta.

16 artikla

Lunastusvelvollisuus

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 ja 3 kohdan säännöksiä sovelletaan sen jälkeen, kun kaikille kohdeyhtiön arvopapereiden haltijoille on osoitettu heidän koko omistustaan koskeva tarjous.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jäljellä olevien arvopapereiden haltijat voivat vaatia, että tarjouksen tekijä lunastaa heidän arvopaperinsa käypään hintaan 14 artiklan 2 kohdassa säädetyin edellytyksin.

3.   Edellä 14 artiklan 3-5 kohdan säännöksiä sovelletaan tarvittavin muutoksin.

17 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomisen johdosta määrättävät seuraamukset ja toteuttavat tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanoa varten. Näiden seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset tiedoksi komissiolle viimeistään 21 artiklan 1 kohdassa säädettynä päivänä ja niihin myöhemmin tehtävät muutokset viipymättä.

18 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa päätöksellä 2001/528/EY (17) perustettu Euroopan arvopaperikomitea, jäljempänä ”komitea”.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset, edellyttäen että tämän menettelyn mukaisesti hyväksytyillä täytäntöönpanotoimenpiteillä ei muuteta tämän direktiivin keskeisiä säännöksiä.

3.   Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4.   Tämän direktiivin voimaantuloa seuraavan neljän vuoden määräajan päätyttyä lakataan soveltamasta tämän direktiivin niitä säännöksiä, jotka edellyttävät teknisten sääntöjen ja päätösten hyväksymisestä 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jo hyväksyttyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden soveltamista. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission ehdotuksesta uudistaa kyseiset säännökset perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, ja tätä varten ne tarkastelevat säännöksiä uudelleen ennen edellä mainitun määräajan päättymistä.

19 artikla

Yhteyskomitea

1.   Perustetaan yhteyskomitea, jonka tehtävänä on:

a)

helpottaa tämän direktiivin yhdenmukaista soveltamista pitämällä säännöllisesti kokouksia, joissa käsitellään soveltamisen yhteydessä ilmenneitä käytännön ongelmia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 ja 227 artiklan soveltamista, ja

b)

neuvoa tarvittaessa komissiota tähän direktiiviin tehtävien lisäysten tai muutosten osalta.

2.   Yhteyskomitean tehtävänä ei ole arvioida valvontaviranomaisten yksittäisissä tapauksissa tekemien päätösten perusteita.

20 artikla

Uudelleentarkastelu

Viiden vuoden kuluttua 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivästä komissio tarkastelee tätä direktiiviä sen soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella ja ehdottaa tarvittaessa sen tarkistamista. Tarkastelun on sisällettävä katsaus, joka koskee määräysvaltarakenteita ja sellaisten julkisten ostotarjousten esteitä, joihin tätä direktiiviä ei sovelleta.

Jäsenvaltioiden on tätä varten toimitettava komissiolle vuosittain tiedot julkisista ostotarjouksista, jotka on tehty yhtiöistä, joiden arvopaperit on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi jäsenvaltioiden säännellyillä markkinoilla. Tietoihin on sisällyttävä asianomaisten yhtiöiden kansallisuus, tarjousten tulokset ja kaikki muut olennaiset tiedot, joista käy ilmi, miten ostotarjoukset toteutuvat käytännössä.

21 artikla

Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään ... päivänä ... kuuta ... (18). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

23 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty ... ssa/ssä ... päivänä ... kuuta ...

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja


(1)  EUVL C 45 E, 25.2.2003, s. 1.

(2)  EUVL C 208, 3.9.2003, s. 55.

(3)  Euroopan parlamentin kanta 16. joulukuuta 2003.

(4)  EYVL L 254, 30.9.1994, s. 64, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/74/EY (EYVL L 10, 16.1.1998, s. 22).

(5)  EYVL L 225, 12.8.1998, s. 16.

(6)  EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22.

(7)  EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.

(8)  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.

(9)  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45, päätös sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2004/8/EY (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 33).

(10)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Neuvoston direktiivi 93/22/ETY, annettu 10 päivänä toukokuuta 1993, sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla (EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/87/EY (EYVL L 35, 11.2.2003, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/34/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, arvopaperien ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (EYVL L 184, 6.7.2001, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/71/EY (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64).

(13)  EYVL L 334, 18.11.1989, s. 30.

(14)  Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 16).

(15)  Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/51/EY.

(16)  Neuvoston direktiivi 2001/86/EY, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöedustuksen osalta (EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22).

(17)  EYVL L 191, 13.07.2001, s. 45.

(18)  Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

P5_TA(2003)0572

Vapaita ammatteja koskevat markkina- ja kilpailusäännökset

Euroopan parlamentin päätöslauselma vapaiden ammattien harjoittajien markkinasäännöksistä ja kilpailusäännöistä

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 6, 43, 45, 49, 81 ja 82 artiklan,

ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2001 antamansa päätöslauselman tiettyjen vapaiden ammattien harjoittajien, erityisesti lakimiesten, pakollisista taksoista ja vapaiden ammattien harjoittajien erityisestä tehtävästä ja asemasta nyky-yhteiskunnassa (1),

ottaa huomioon työjärjestyksen 42 artiklan 5 kohdan,

A.

ottaa huomioon, että vapaat ammatit ovat yksi yhteiskunnan moniarvoisuuden ja riippumattomuuden tukipylväistä ja että niiden tehtävä on yleisen edun mukainen,

B.

katsoo, että toisaalta on tarpeen, että vapaisiin ammatteihin liittyvä toiminta avataan mahdollisimman laajasti vapaalle kilpailulle sekä yksittäisissä jäsenmaissa että unionin sisärajat ylittävästi, jotta siitä hyötyvät kuluttajat, palveluiden laatu ja yhteisön talous kokonaisuudessaan,

C.

katsoo, että ammattietiikan, asiakaskunnan luottamuksen ja korkeatasoisen ammattitaidon merkityksen takia on perustettava sellaisia itsesääntelyjärjestelmiä kuin nykyään on käytössä ammattikunnissa ja ammatillisissa järjestöissä,

D.

ottaa huomioon, että komission on otettava huomioon talouden eri alojen erilainen luonne, sosiaaliset näkökohdat ja yleisen edun turvaamiseen liittyvät näkökohdat,

1.

toteaa toistamiseen, että vapaat ammatit ovat lakiin perustuvan demokraattisen perusjärjestyksen ilmaus ja että ne ovat erityisesti olennainen osa eurooppalaisia yhteiskuntia;

2.

korostaa kuhunkin ammattiin erikseen liittyviä tärkeitä sääntöjä, jotka ovat tarpeen, jotta varmistetaan kyseisessä ammatissa toimivien henkilöiden puolueettomuus, pätevyys, rehellisyys ja vastuu ja jotta taataan asiakkaita ja yhteiskuntaa yleensä hyödyttävien palveluiden laatu sekä yleinen etu;

3.

huomauttaa, että tietyn ammattijärjestön jokaista toimintaa on tarkasteltava erikseen, jotta kilpailusääntöjä sovelletaan kyseiseen järjestöön vain silloin, kun sen toimii yksinomaan jäsentensä etujen mukaisesti;

4.

huomauttaa, että ammattikuntaa edustava elin ei ole EY:n perustamissopimuksen 82 artiklassa tarkoitettu yritys tai useamman yrityksen ryhmä;

5.

panee merkille vapaisiin ammatteihin vaadittavat korkeat pätevyysvaatimukset ja tarpeen suojella näitä vaatimuksia, sillä ne ovat tunnusomaisia vapaille ammateille ja palvelevat Euroopan unionin kansalaisten etuja, sekä tarpeen vakiinnuttaa erityinen luottamukseen perustuva suhde vapaiden ammattien harjoittajien ja heidän asiakkaidensa välille;

6.

huomauttaa, että terveydenhuoltoalan vapaissa ammateissa olisi sovellettava erityisehtoja, jotta varmistetaan, että EY:n perustamissopimuksen 152 artiklassa mainittuja periaatteita noudatetaan;

7.

katsoo, että jäsenvaltioiden eri ammattiryhmien kulttuurisiin, oikeushistoriallisiin, sosiologisiin ja etnologisiin seikkoihin perustuvia eroja on rajoitettava yhteisen eurooppalaisen yhteiskunnan vaatimusten täyttämistä koskevien tarpeiden mukaisesti;

8.

tähdentää, että vapaiden ammattien tarpeiden ja etujen kannalta on tarpeellista ja hyödyllistä edistää kilpailua ja palvelujen tarjoamisen vapautta jäsenvaltioissa ja kaikkialla Euroopan unionissa;

9.

katsoo kuitenkin, että ammattien sisäisen kilpailun edistämistä koskeva tavoite on kussakin yksittäisessä tapauksessa sovitettava tavoitteeseen säilyttää kullekin ammatille ominaiset eettiset säännöt ja kunnioitettava yleisen edun mukaista tehtävää, joka on uskottu vapaille ammateille;

10.

tähdentää, että ammatillisten palvelujen markkinoiden erityispiirteet vaativat asianmukaista sääntelyä;

11.

katsoo lopuksi, että yleisesti ottaen säännöt ovat tarpeen kunkin ammatin yhteydessä, etenkin sellaiset säännöt, jotka koskevat kyseisen ammatin harjoittajan organisaatiota, ammattitaitoa, ammattietiikkaa, valvontaa, vastuuta, puolueettomuutta ja pätevyyttä tai joilla estetään eturistiriidat ja harhaanjohtava mainonta, edellyttäen, että

a)

lopulliset kuluttajat voivat varmistua, että heille annetaan tarvittavat takeet rehellisyydestä ja kokemuksesta ja

b)

ne eivät muodosta kilpailurajoituksia;

12.

pyytää komissiota käsittelemään huolellisesti tässä päätöslauselmassa esitettyjä periaatteita ja ongelmanasetteluja analysoidessaan sääntöjä, jotka koskevat erityyppisten vapaiden ammattien harjoittamista jäsenvaltioissa;

13.

pyytää puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.


(1)  EYVL C 21 E, 24.1.2002, s. 364.


Top