EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 92003E002957(01)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2957/03 esittäjä(t): Mogens Camre (UEN) komissiolle. Direktiivin 94/35/EY muuttamista koskeva komission ehdotus.

OJ C 88E , 8.4.2004, p. 630–631 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

8.4.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 88/630


(2004/C 88 E/0648)

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2957/03

esittäjä(t): Mogens Camre (UEN) komissiolle

(8. lokakuuta 2003)

Aihe:   Direktiivin 94/35/EY muuttamista koskeva komission ehdotus

Toukokuussa 2003 ilmestyneen ”Headache”-nimisen tieteellisen julkaisun sivulla 555 todetaan, että päänsärkyyn taipuvaiset henkilöt voivat saada migreenikohtauksen nautittuaan sukraloosia.

Komissio valmistelee tämän makeutusaineen sisällyttämistä uutena lisäaineena EU:n hyväksymien lisäaineiden luetteloon. Sitä tarkoitusta varten komissio on 16. toukokuuta 2003 julkaistussa asiakirjassa esittänyt elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista 30. kesäkuuta 2003 annettua direktiiviä 94/35/EY (1) koskevan tarkistetun muutosehdotuksen. Muutosehdotuksessa esitetään, että aktiivinen aine ”Spenda” (sukraloosi) hyväksytään käytettäväksi EU:ssa aineena E995.

Muutosehdotus sisältää myös aineen E962 (aspartaamin ja asesulfaamin suola). Aspartaami on tunnettu migreeniä aiheuttava aine, mutta aspartaamin ja asesulfaamin suolasta ei ole tehty tutkimuksia.

Aikooko komissio ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, että mainittujen aineiden (sekä muiden elintarvikkeiden lisäaineiden) mahdolliset migreeniä aiheuttavat vaikutukset tutkitaan perusteellisesti ennen aineiden sisällyttämistä hyväksyttyjen lisäaineiden luetteloon?

David Byrnen komission puolesta antama täydentävä vastaus

(11. marraskuuta 2003)

Komissio haluaa vakuuttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että elintarvikealan tiedekomitea on tutkinut kaikkien lisäaineiden ja myös makeutusaineiden turvallisuuden ennen niiden käytön hyväksymistä. Nykyään näistä tutkimuksista vastaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen.

Elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 94/35/EY (2) koskevassa uudessa muutosehdotuksessa todellakin ehdotetaan kahden uuden makeutusaineen eli sukraloosin sekä aspartaamin ja asesulfaamin suolan käytön hyväksymistä. Elintarvikealan tiedekomitea tutki molempien makeutusaineiden turvallisuuden ennen kuin komissio ehdotti niitä hyväksyttäviksi.

Elintarvikealan tiedekomitea antoi sukraloosia koskevan lausuntonsa syyskuussa 2000. Komitea totesi lausunnossaan, että sukraloosi voidaan hyväksyä yleisesti elintarvikkeissa käytettäväksi makeutusaineeksi, ja asetti sen hyväksyttäväksi päiväsaanniksi (ADI-arvoksi) 0—15 milligrammaa painokiloa (mg/kg) kohti.

Elintarvikealan tiedekomitea tutki aspartaamin ja asesulfaamin suolan maaliskuussa 2000. Komitea päätteli, ettei suolan takia ole syytä tarkastella uusia turvallisuuskysymyksiä, sillä se on ainoastaan vaihtoehtoinen aspartaamin ja asesulfaamin lähde. Aspartaami ja asesulfaami on molemmat jo hyväksytty makeutus-aineiksi direktiivissä 94/35/EY.

Komission pyynnöstä elintarvikealan tiedekomitea antoi yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan elintarviketurvallisuusvirastojen kanssa uuden arvionsa aspartaamista. Tässä yhteydessä tutkijat kävivät läpi kaikki tieteelliset julkaisut, jotka olivat ilmestyneet edellisen aspartaamia koskevan lausunnon antamisen jälkeen, eli noin 150 artikkelia. Tutkijat antoivat joulukuussa 2002 lausunnon, jossa he vahvistivat aspartaamin olevan kaikin puolin turvallinen ja kyseisen makeutusaineen saannin olevan selvästi alle hyväksyttävän päiväsaannin myös aspartaamia paljon käyttävillä kuluttajilla, joihin kuuluu aikuisia, lapsia ja kaikenikäisiä diabeetikkoja. Komitean tutkimat päänsärkyjä koskevat tiedot olivat laadultaan vaihtelevia, mutta eräs hyvin kontrolloitu vaihtovuoroinen kaksoissokkotutkimus osoitti, että aspartaami ei ollut plaseboa todennäköisemmin yhteydessä päänsärkyihin.

Direktiivin 94/35/EY muutosehdotuksen toisessa käsittelyssä komissio sitoutui lisäksi esittämään kahden vuoden kuluessa muutoksen voimaantulosta elintarvikkeiden lisäaineiden uudelleenarviointia koskevan välikertomuksen, jossa käsitellään erityisesti kahta uutta hyväksynnän saanutta makeutusainetta.

Edellä esitetyistä syistä komissio ei katso, että näistä makeutusaineista olisi tarpeen tehdä lisäarvioita.


(1)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3.

(2)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3.


Top