EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024CN0134

Asia C-134/24, Tomann: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 20.2.2024 – UR, joka toimii selvittäjänä V GmbH:n maksukyvyttömyysmenettelyssä v. DF

EUVL C, C/2024/2734, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2734/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2734/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

C-sarja


C/2024/2734

29.4.2024

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 20.2.2024 – UR, joka toimii selvittäjänä V GmbH:n maksukyvyttömyysmenettelyssä v. DF

(Asia C-134/24, Tomann  (1) )

(C/2024/2734)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Vastaaja, muutoksenhakumenettelyn valittaja ja Revision-menettelyn valittaja: UR, joka toimii selvittäjänä V GmbH:n maksukyvyttömyysmenettelyssä

Kantaja, muutoksenhakumenettelyn vastapuoli ja Revision-menettelyn vastapuoli: DF

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annetun neuvoston direktiivin 98/59/EY (2) 4 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että joukkovähentämisen, josta on tehtävä ilmoitus, yhteydessä tehtävä irtisanominen voi päättää kyseisen työntekijän työsuhteen vasta, kun irtisanomista koskeva voimaantulorajoitus on päättynyt?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

2)

Edellyttääkö irtisanomista koskevan voimaantulorajoituksen päättyminen paitsi joukkovähentämistä koskevaa ilmoitusta myös sitä, että ilmoitus on direktiivin 98/59 3 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan mukainen?

3)

Voiko työnantaja, joka on kertonut irtisanomisista, joista on tehtävä ilmoitus, tekemättä (sääntöjenmukaista) joukkovähentämistä koskevaa ilmoitusta, tehdä tällaisen ilmoituksen jälkikäteen sillä seurauksella, että irtisanomista koskevan voimaantulorajoituksen päättymisen jälkeen kyseisten työntekijöiden työsuhteet voidaan päättää jo aiemmin ilmoitetuilla irtisanomisilla?

Jos ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

4)

Onko direktiivin 98/59 6 artiklan kanssa yhteensopivaa, että kansallisessa lainsäädännössä annetaan toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi määrittää tavalla, jota työnantaja ei voi riitauttaa ja joka sitoo työtuomioistuimia, milloin irtisanomista koskeva voimaantulorajoitus päättyy yksittäistapauksessa, vai onko työnantajalla oltava mahdollisuus tuomioistuinmenettelyyn, jossa tutkitaan viranomaisen toteamuksen oikeellisuus?


(1)  Tämän asian nimi on kuvitteellinen nimi. Se ei vastaa oikeudenkäynnin minkään asianosaisen todellista nimeä.

(2)  Työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.7.1998 annettu neuvoston direktiivi 98/59/EY (EYVL 1998, L 225, s. 16).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2734/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)


Top