EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0256

Asia C-256/23, ECHA: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Saksa) on esittänyt 20.4.2023 – Euroopan kemikaalivirasto v. Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

EUVL C 338, 25.9.2023, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.9.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 338/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Saksa) on esittänyt 20.4.2023 – Euroopan kemikaalivirasto v. Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

(Asia C-256/23, ECHA)

(2023/C 338/07)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vastaaja: Hallertauer Hopfenveredelungsges. m.b.H.

Muu osapuoli: Niederbayernin hallitus yleisen edun edustajana

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) 94 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan viraston päätökseen voidaan hakea muutosta unionin yleisessä tuomioistuimessa, tulkittava siten, että myös viraston päätösten täytäntöönpanokelpoisuuteen voidaan hakea muutosta?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Onko SEUT 299 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että sitä sovelletaan neuvoston, komission tai Euroopan keskuspankin toimien lisäksi myös Euroopan kemikaaliviraston päätöksiin, joilla määrätään hallinnollinen maksu?

3)

Jos toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Onko SEUT 299 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että viittaus jäsenvaltion säännöksiin lainkäytöstä riita-asioissa koskee paitsi menettelysääntöjä myös toimivaltaperusteita?


(1)  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (EUVL 2006, L 396, s. 1).


Top