EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0681

Asia T-681/22: Kanne 14.11.2022 – Espanja v. komissio

EUVL C 24, 23.1.2023, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 24/48


Kanne 14.11.2022 – Espanja v. komissio

(Asia T-681/22)

(2023/C 24/63)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamiehet: A. Gavela Llopis ja M.J. Ruiz Sánchez)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan nykyisten syvänmeren kalastusalueiden määrittelemisestä ja sellaisten alueiden luettelon laatimisesta, joilla tiedetään esiintyvän tai todennäköisesti esiintyy haavoittuvia meriekosysteemejä, 15.9.2022 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1614 (1) siltä osin kuin siinä viitataan sellaisten sen 2 artiklassa ja liitteessä II tarkoitetun alueiden luettelon laatimiseen, joilla tiedetään esiintyvän tai todennäköisesti esiintyy haavoittuvia meriekosysteemejä

liitännäisesti toteamaan SEUT 277 artiklan nojalla, että asetuksen 2016/2336 (2) 9 artiklan 6 ja 9 kohta ovat pätemättömiä, ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että täytäntöönpanoasetus 2022/1614 on siltä osin kuin siinä vahvistetaan alueet, joilla tiedetään esiintyvän tai todennäköisesti esiintyy haavoittuvia meriekosysteemejä, perusasetuksen ja suhteellisuusperiaatteen vastainen

Kantaja huomauttaa tältä osin, että

1)

syvänmeren seisovia kalastusverkkoja koskevan vaikutustenarvioinnin tekemättä jättäminen on vastoin perusasetusta ja suhteellisuusperiaatetta

2)

sellaisten alueiden määritteleminen, joilla tiedetään esiintyvän tai todennäköisesti esiintyy haavoittuvia meriekosysteemejä, on vastoin perusasetusta ja suhteellisuusperiaatetta.

2.

Toinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen 2016/2336 9 artiklan 6 ja 9 kohdan lainvastaisuutta koskevaan väitteeseen

Kantaja huomauttaa tältä osin, että

1)

täytäntöönpanotoimen antaminen asetuksen 2016/2336 keskeisten osien täydentämiseksi on vastoin SEUT 291 artiklaa

2)

kalastuksen erotukseton kieltäminen seisovilla verkoilla kaikilla niillä alueilla, joilla tiedetään esiintyvän tai todennäköisesti esiintyy haavoittuvia meriekosysteemejä, on vastoin yhteisen kalastuspolitiikan vaatimuksia ja suhteellisuusperiaatetta.


(1)  Nykyisten syvänmeren kalastusalueiden määrittelemisestä ja sellaisten alueiden luettelon laatimisesta, joilla tiedetään esiintyvän tai todennäköisesti esiintyy haavoittuvia meriekosysteemejä, 16.9.2022 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/1614 (EUVL 2022, L 242, s. 1).

(2)  Koillis-Atlantin syvänmeren kantojen kalastusta koskevista erityisedellytyksistä, Koillis-Atlantin kansainvälisillä vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöksistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2347/2002 kumoamisesta 14.12.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2336 (EUVL 2016, L 354, s. 1).


Top