EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TN0314

Asia T-314/22: Kanne 25.5.2022 – Puola v. komissio

OJ C 276, 18.7.2022, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 276/19


Kanne 25.5.2022 – Puola v. komissio

(Asia T-314/22)

(2022/C 276/27)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan 16.5.2022 saapuneeseen kirjeeseen sisältyvän Euroopan komission päätöksen, joka koskee niiden rahamäärien laskemista, jotka Puolan tasavallan on maksettava ajanjakson 18.1.2022–3.2.2022 osalta sille asetettuina päivittäisinä uhkasakkoina 20.9.2021 annetun unionin tuomioistuimen presidentin määräyksen (Tšekin tasavalta v. Puolan tasavalta, C-121/21 R, EU:C:2021:752), perusteella

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste: Komission puuttuva toimivalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) 101 ja 102 artiklan, luettuna tämän asetuksen 98 artiklan kanssa, rikkominen, kun on sovellettu menettelyä, jossa palautettavat määrät peritään kuittaamalla, vaikka näitä määriä ei enää ole. Kantaja väittää, ettei komissiolla ole oikeudellista perustaa riidanalaisen päätöksen antamiseen, koska Puolan ja Tšekin välillä tehdyn sovintoratkaisun, molempien osapuolten luopumisen kaikista vaatimuksista ja asian C-121/21 (2) poistamisen unionin tuomioistuimen rekisteristä johdosta 20.9.2021 annetun päätöksen vaikutuksen ovat takautuvasti lakanneet.

2)

Toinen kanneperuste: SEUT 296 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja 47 artiklan rikkominen, koska riidanalaisia päätöksiä ei ole perusteltu riittävällä tavalla. Kantaja väittää, ettei komissio ole, kun se antoi riidanalaisen päätöksen, esittänyt tällä päätöksellä toteutetun menettelyn, jossa palautettavat määrät peritään kuittaamalla, oikeusperustan osalta perusteluja perussopimuksessa ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetyllä tavalla.


(1)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18.7.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046 (EUVL 2018, L 193, s. 1).

(2)  Päätös 4.2.2022, Tšekin tasavalta v. Puola (Turówin avokaivos), C-121/21, ei julkaistu, EU:C:2022:82.


Top