EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CN0639

Asia C-639/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 19.10.2021– PB v. Geos SAS, Geos International Consulting Limited

OJ C 2, 3.1.2022, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 2/24


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 19.10.2021– PB v. Geos SAS, Geos International Consulting Limited

(Asia C-639/21)

(2022/C 2/30)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation (Ranska)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: PB

Vastapuolet: Geos SAS, Geos International Consulting Limited

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (1) 4 artiklan 1 kohtaa ja 20 artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, että tilanteessa, jossa sellaisen yhtiön osalta, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa ja jota vastaan työntekijä on nostanut kanteen tämän jäsenvaltion tuomioistuimissa, väitetään, että asianomainen yhtiö on yhdessä kyseisen työntekijän palvelukseen ottaneen toisen yhtiön kanssa työntekijän työnantaja, kyseisellä tuomioistuimella ei ole velvoitetta arvioida ennalta, ovatko molemmat yhtiöt todella yhdessä työntekijän työnantajia, ratkaistakseen, onko sillä toimivaltaa käsitellä näitä kahta yhtiötä vastaan esitettyjä vaatimuksia?

2)

Onko näitä artikloja tulkittava niin, että tällaisessa tapauksessa erityisten toimivaltasääntöjen itsenäisyys työsopimuksia koskevissa asioissa ei estä soveltamasta asetuksen N:o 1215/2012 4 artiklan 1 kohdassa säädettyä yleistä toimivaltasääntöä, jonka mukaan toimivaltaisia ovat sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jossa vastaajalla on kotipaikka?


(1)  EUVL 2012, L 351, s. 1.


Top