EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0212

Asia C-212/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Puola) on esittänyt 12.5.2020 – M.P. ja B.P. v. A, joka toimii A. S.A:n välityksellä

OJ C 304, 14.9.2020, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 304/6


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Puola) on esittänyt 12.5.2020 – M.P. ja B.P. v. A, joka toimii A. S.A:n välityksellä

(Asia C-212/20)

(2020/C 304/08)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: M.P. ja B.P.

Vastaaja: A, joka toimii A. S.A:n välityksellä

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Kun otetaan huomioon kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY (1) 3 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 5 artikla sekä sen johdanto-osan perustelukappaleet, joiden mukaan sopimukset on laadittava selkeästi ja ymmärrettävästi ja epäselvyyksiä on tulkittava kuluttajan eduksi, onko sopimusehto, jolla määritetään valuutan osto- ja myyntikurssi valuuttaan indeksoidussa lainasopimuksessa, muotoiltava yksiselitteisesti eli siten, että lainanottaja/kuluttaja voi itse määrittää kyseisen kurssin minä hetkenä tahansa, vai onko – kun otetaan huomioon direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimuksen kohde, sopimuksen pitkäaikainen luonne (useita vuosikymmeniä) ja se, että valuuttamäärä muuttuu jatkuvasti (voi muuttua milloin tahansa) – mahdollista muotoilla sopimusehto yleisemmin, nimittäin viittaamalla valuutan markkina-arvoon sillä tavalla, joka estää direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun huomattavan epätasapainon osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välillä kuluttajan vahingoksi?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko – kun otetaan huomioon kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY 5 artikla ja direktiivin johdanto-osan perustelukappaleet – sopimusehtoa, jonka mukaan lainanantaja (pankki) määrittää valuutan osto- ja myyntikurssin, tulkita sillä tavoin, että sillä ratkaistaan epäselvyydet kuluttajan eduksi, ja olettaa, ettei sopimuksessa määritetä valuutan osto- ja myyntikurssia mielivaltaisesti vaan vapaiden markkinoiden ehdoilla, erityisesti jos molemmat osapuolet ymmärsivät samalla tavoin sopimusehdot, joissa määritetään valuutan osto- ja myyntikurssi, tai lainanottaja/kuluttaja ei ollut kiinnostunut riidanalaisesta sopimusehdosta sopimuksen tekoajankohtana tai sen täytäntöönpanon aikana eikä hän myöskään lukenut sopimusta sen tekoajankohtana tai sen voimassaolon aikana?


(1)  EYVL 1993, L 95, s. 29.


Top