EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TO0640

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 14.7.2020.
Sasol Germany GmbH ym. vastaan Euroopan kemikaalivirasto (ECHA).
Kumoamiskanne – REACH – Erityistä huolta aiheuttavat aineet – Aineita koskevan luettelon laatiminen myöhempää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV sisällyttämistä varten – Päätös, jolla yksilöidään 4-tert-butyylifenoli luetteloon sisällyttämistä koskevat kriteerit täyttäväksi aineeksi – Oikeudenkäyntiväite – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Puhtaasti täytäntöönpanoon liittyvä toimi – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen.
Asia T-640/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:336