EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0336

Asia C-336/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Grondwettelijk Hof – Belgia) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. v. Vlaamse Regering (Ennakkoratkaisupyyntö – Eläinten suojelu lopetuksen yhteydessä – Asetus (EY) N:o 1099/2009 – 4 artiklan 1 kohta – Velvollisuus tainnuttaa eläimet ennen lopettamista – 4 artiklan 4 kohta – Rituaaliteurastusta koskeva poikkeus – 26 artiklan 2 kohta – Jäsenvaltioiden mahdollisuus antaa kansallisia sääntöjä, joiden tarkoituksena on antaa eläimille suurempi suoja rituaaliteurastuksen osalta – Tulkinta – Kansallinen säännöstö, jossa säädetään rituaaliteurastuksen osalta peruutettavissa olevasta tainnutuksesta, joka ei johda eläimen kuolemaan – SEUT 13 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 10 artikla – Uskonnonvapaus – Vapaus tunnustaa uskontoa – Rajoittaminen – Oikeasuhteisuus – Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole yksimielisiä asiasta – Jäsenvaltioiden harkintavalta – Toissijaisuusperiaate – Pätevyys – Rituaaliteurastuksen erilainen kohtelu kuin eläinten lopettamisen, kun on kyse metsästyksestä tai kalastuksesta sekä kulttuuri- tai urheilutapahtumista – Syrjintää ei ole todettu – Perusoikeuskirjan 20, 21 ja 22 artikla)

OJ C 53, 15.2.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 53/7


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Grondwettelijk Hof – Belgia) – Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym. v. Vlaamse Regering

(Asia C-336/19) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Eläinten suojelu lopetuksen yhteydessä - Asetus (EY) N:o 1099/2009 - 4 artiklan 1 kohta - Velvollisuus tainnuttaa eläimet ennen lopettamista - 4 artiklan 4 kohta - Rituaaliteurastusta koskeva poikkeus - 26 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltioiden mahdollisuus antaa kansallisia sääntöjä, joiden tarkoituksena on antaa eläimille suurempi suoja rituaaliteurastuksen osalta - Tulkinta - Kansallinen säännöstö, jossa säädetään rituaaliteurastuksen osalta peruutettavissa olevasta tainnutuksesta, joka ei johda eläimen kuolemaan - SEUT 13 artikla - Euroopan unionin perusoikeuskirja - 10 artikla - Uskonnonvapaus - Vapaus tunnustaa uskontoa - Rajoittaminen - Oikeasuhteisuus - Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole yksimielisiä asiasta - Jäsenvaltioiden harkintavalta - Toissijaisuusperiaate - Pätevyys - Rituaaliteurastuksen erilainen kohtelu kuin eläinten lopettamisen, kun on kyse metsästyksestä tai kalastuksesta sekä kulttuuri- tai urheilutapahtumista - Syrjintää ei ole todettu - Perusoikeuskirjan 20, 21 ja 22 artikla)

(2021/C 53/07)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Grondwettelijk Hof

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Centraal Israëlitisch Consistorie van België ym., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België ym., Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW ym.

Vastaaja: Vlaamse Regering

LI:n, Waalse Regeringin, Kosher Poultry BVBA ym:iden ja Global Action in the Interest of Animals VZW:n (GAIA) osallistuessa asian käsittelyyn,

Tuomiolauselma

1)

Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä 24.9.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 26 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohtaa, luettuna yhdessä SEUT 13 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 10 artiklan 1 kohdan kanssa, on tulkittava siten, ettei se ole esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jossa edellytetään rituaaliteurastuksen yhteydessä edeltävää peruutettavissa olevaa tainnutusta, joka ei aiheuta eläimen kuolemaa.

2)

Kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen tutkinnassa ei ole tullut esille mitään sellaisia seikkoja, jotka vaikuttaisivat asetuksen N:o 1099/2009 26 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan pätevyyteen.


(1)  EUVL C 270, 12.8.2019.


Top