Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0026

Asia T-26/18: Kanne 19.1.2018 – Ranska v. komissio

OJ C 112, 26.3.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/35


Kanne 19.1.2018 – Ranska v. komissio

(Asia T-26/18)

(2018/C 112/45)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères ja S. Horrenberger)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan osittain Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle 8.11.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen C(2017) 7263 final, joka annettiin tiedoksi Ranskan hallitukselle 9.11.2017, siltä osin kuin

siihen sisältyy 2 246 700 euron suuruinen oikaisu, joka perustuu väitetysti sääntöjenvastaiseen maisemapiirteiden huomioon ottamiseen maan hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevan toimenpidevaatimuksen yhteydessä hakuvuosina 2013 ja 2014 ”viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmässä havaittujen puutteiden” osalta

siihen sisältyy hakuvuosia 2013 ja 2014 koskeva kiinteämääräinen oikaisu, joka koskee kaikkia vähintään yhden ilmaisulla ”landes et parcours” (laiduntamiskelpoinen nummi) kuvatun alan käsittäviä alueita eikä pelkästään aloja, jotka luokitellaan ”tukeen kelpaamattomiksi aloiksi (landes et parcours)”

se koskee tarkastukseen CEB/2016/047 liittyvää ”todennäköisintä virhettä – FEADER SIGC – 2014–2020” ja

siltä osin kuin siinä sovelletaan kiinteämääräistä 100 prosentin oikaisua Département Haute-Corseen (Ylä-Korsikan hallintoalue) hakuvuosien 2013 ja 2014 osalta perusteena ”vakavasti puutteellinen valvontajärjestelmä, Korsika”

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 19.1.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 6 artiklan 1 kohdan ja liitteen III rikkomiseen.

Kantajan mukaan komission rikkoi kyseisiä säännöksiä, koska se katsoi yhtäältä, että Ranskan lainsäädännön mukaiset seikat, kuten lohkareiset kalliot, lammikot ja metsäsaarekkeet, eivät kuulu hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten alaan, ja toisaalta, että kyseisissä säännöksissä edellytetään jokaisen maisemapiirteen suojelemista erikseen eikä piirteitä voida tästä syystä sisällyttää maatalousmaaksi luettavien alueiden yhteismäärään.

2)

Toinen kanneperuste perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen. Kantaja esittää sen yhteydessä, että vaikka riita-asia koskee vain aloja, jotka luokitellaan ilmaisulla ”landes et parcours” (laiduntamiskelpoinen nummi), komissio sovelsi oikaisua, joka perustuu kaikkiin aineistossa esiintyviin alueisiin, joihin kuuluu tällaisia aloja, mukaan lukien näin ollen myös ne osat näistä alueista, jotka eivät ole tällaisia aloja, ja sivuutti joka tapauksessa Ranskan viranomaisten toimittamat tiedot.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu väitteeseen, jonka mukaan komissio tukeutui tietoihin, jotka se otti huomioon edellä mainitun asetuksen N:o 73/2009 6 artiklan 1 kohdan ja liitteen III säännösten vastaisesti, ja sovelsi 13 127 243,30 euron rahoitusoikaisua maaseuturahaston ohjelmakaudella 2014–2020 (RDR 3).

4)

Neljäs kanneperuste perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin siltä osin kuin komissio sovelsi riidanalaisessa päätöksessä 100 prosentin kiinteämääräistä oikaisua Département Haute-Corseen (Ylä-Korsikan hallintoalue) hakuvuosien 2013 ja 2014 osalta perusteenaan ”vakavasti puutteellinen valvontajärjestelmä, Korsika”.


Top