EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0625

Asia C-625/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 3.10.2018 – DO v. Sąd Najwyższy

OJ C 44, 4.2.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/10


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 3.10.2018 – DO v. Sąd Najwyższy

(Asia C-625/18)

(2019/C 44/15)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Valittaja: DO

Vastapuoli: Sąd Najwyższy

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklaa, luettuna yhdessä yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY (1) [– –] 9 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, että jos jäsenvaltion ylimmässä tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetaan valitus (hakemus), jossa vedotaan ikään perustuvan syrjinnän kieltoon tämän tuomioistuimen tuomarin osalta ja samalla tehdään hakemus esitetyn vaatimuksen turvaamiseksi, kyseinen tuomioistuin on – unionin oikeudesta johtuvien oikeuksien suojelemiseksi kansallisen oikeuden mukaisilla välitoimilla – velvollinen jättämään soveltamatta kansallisia säännöksiä, joiden mukaan toimivalta riita-asiassa, jossa valitus tehtiin, on kyseisen tuomioistuimen yksiköllä, joka ei pysty työskentelemään, koska asianomaisia tuomarin virkoja ei ole täytetty?

2)

Jos nimitetään tuomareita virkaan yksikköön, joka on kansallisen oikeuden perusteella toimivaltainen tutkimaan tehdyn muutoksenhaun, onko SEUT 267 artiklan kolmatta kohtaa, luettuna yhdessä SEU 19 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, tulkittava siten, että äskettäin muodostettu, uusi jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jaosto, joka on toimivaltainen käsittelemään sellaista kansallisen tuomioistuimen valituksen tehneen tuomarin asiaa ensimmäisessä ja toisessa asteessa, jossa ratkaisun antavat ainoastaan sellaisen kansallisen elimen valitsemat tuomarit, joka valvoo tuomioistuinten riippumattomuutta (kansallinen tuomarineuvosto) ja joka kokoonpanomallinsa ja toimintatapansa vuoksi ei takaa riippumattomuutta lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta, on riippumaton tuomioistuin unionin oikeudessa tarkoitetulla tavalla?

3)

Jos vastaus ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, onko SEUT 267 artiklan kolmatta kohtaa, luettuna yhdessä SEU 19 artiklan 1 kohdan ja 2 artiklan sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan kanssa, tulkittava siten, että jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen jaoston, joka ei ole toimivaltainen ja joka täyttää unionin oikeuden tuomioistuinta koskevat vaatimukset, ja johon valitus unionin oikeutta koskevassa asiassa on tehty, jätettävä huomiotta kansallisen lain säännökset, jotka sulkevat pois sen toimivallan tässä asiassa?


(1)  EYVL 2000, L 303, s. 16.


Top