EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0550

Asia C-550/18: Kanne 27.8.2018 – Euroopan komissio v. Irlanti

OJ C 436, 3.12.2018, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 436/21


Kanne 27.8.2018 – Euroopan komissio v. Irlanti

(Asia C-550/18)

(2018/C 436/28)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: L. Flynn, T. Scharf ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Irlanti

Vaatimukset

todettava, että Irlanti ei ole noudattanut rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20.5.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 (EUVL 2015, L 141, s. 73) 67 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole 26.6.2017 mennessä antanut säännöksiä kyseisen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä tai se ei ole ainakaan toimittanut tällaisia säännöksiä komissiolle

Irlanti on velvoitettava suorittamaan unionin tuomioistuimen tuomion antamisen jälkeen SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla 17 190,60 euron uhkasakko, koska se on jättänyt täyttämättä velvollisuutensa ilmoittaa toimenpiteistä, joilla direktiivi (EU) 2015/849 saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä

Irlanti on velvoitettava suorittamaan SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla 4 701,20 euron kiinteämääräinen hyvitys kultakin päivältä, jona jäsenyysvelvoitteiden täyttämättä jättäminen jatkuu, kuitenkin vähintään 1 685 000 euron kiinteämääräinen hyvitys

Irlanti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Direktiivin (EU) 2015/849 67 artiklan 1 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on ollut saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 26.6.2017 ja viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle. Koska direktiiviä ei ole vieläkään pantu täytäntöön, komissio on päättänyt nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa.


Top