EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0519

Asia C-519/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 7.8.2018 – TB v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

OJ C 436, 3.12.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 436/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 7.8.2018 – TB v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Asia C-519/18)

(2018/C 436/23)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: TB

Vastaaja: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko oikeudesta perheenyhdistämiseen 22.9.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/86/EY (1) 10 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että jos jäsenvaltio kyseisen artiklan nojalla sallii sellaisen perheenjäsenen maahantulon, joka ei ole yksikään 4 artiklassa luetelluista perheenjäsenistä, tähän perheenjäseneen voidaan soveltaa ainoastaan 10 artiklan 2 kohdassa säädettyä edellytystä (hänen on oltava ”pakolaisen huollettavana”)?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, tarkoitetaanko direktiivin 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa mainitulla ”huollettavana olevan” henkilön asemalla (”dependency”) tilannetta, jossa kaikkien huollettavana olemista osoittavien tekijöiden on täytyttävä samanaikaisesti, vai onko riittävää, että jotkin näistä tekijöistä täyttyvät kunkin tapauksen olosuhteiden mukaan, jotta kyseessä voidaan katsoa olevan tällainen asema? Voidaanko 10 artiklan 2 kohdassa mainitun edellytyksen (henkilön on oltava ”pakolaisen huollettavana”) mukaisena pitää kansallista säännöstä, jossa suljetaan pois tapauskohtainen arviointi ja otetaan arvioinnissa huomioon ainoastaan yksi seikka (huollettavana olemiseen viittaava tekijä eli se, että henkilö ”ei tosiasiallisesti pysty huolehtimaan toimeentulostaan terveydentilansa vuoksi”), jonka perusteella tämän edellytyksen katsotaan täyttyvän?

3)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi ja jos jäsenvaltio voi soveltaa 10 artiklan 2 kohdassa mainitun edellytyksen (henkilön on oltava ”pakolaisen huollettavana”) lisäksi muita edellytyksiä, tarkoittaako tämä sitä, että jäsenvaltiolla on oikeus säätää mitä tahansa sopiviksi katsomiaan edellytyksiä, direktiivin 4 artiklan 2 ja 3 kohdassa muille perheenjäsenille säädetyt edellytykset mukaan luettuina, vai voiko se soveltaa pelkästään direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa mainittua edellytystä? Mihin tilanteeseen tässä tapauksessa viittaa direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa mainittu edellytys ”objectively unable to provide for their own needs on account of their state of health”? Onko tätä edellytystä tulkittava siten, ettei kyseinen perheenjäsen voi itse huolehtia ”toimeentulostaan”, siten, ettei hän ”pysty” huolehtimaan ”itsestään”, vai tarvittaessa jollakin muulla tavalla?


(1)  EUVL 2003, L 251, s. 12.


Top