EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0361

Asia C-361/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szekszárdi Járásbíróság (Unkari) on esittänyt 5.6.2018 – Ágnes Weil v. Géza Gulácsi

OJ C 311, 3.9.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 311/5


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szekszárdi Járásbíróság (Unkari) on esittänyt 5.6.2018 – Ágnes Weil v. Géza Gulácsi

(Asia C-361/18)

(2018/C 311/05)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Szekszárdi Járásbíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ágnes Weil

Vastaaja: Géza Gulácsi

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (1) 53 artiklaa tulkittava siten, että tuomion antaneen kansallisen tuomioistuimen on asianosaisen hakemuksesta automaattisesti annettava tuomiota koskeva todistus tutkimatta sitä, kuuluuko [asia] asetuksen (EU) N:o 1215/2012 soveltamisalaan?

2)

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko asetuksen (EU) N:o 1215/2012 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että avopuolisoiden (de facto -parisuhde) välinen takautumisvaatimus on katsottava sellaiseen suhteeseen perustuvaksi varallisuusoikeudeksi, jolla on avioliittoon verrattavia (oikeus)vaikutuksia?


(1)  Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).


Top