Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0696

Asia C-696/17 P: Valitus, jonka Alex SCI on tehnyt 8.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-841/16, Alex v. komissio, 10.10.2017 antamasta määräyksestä

OJ C 72, 26.2.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 72/28


Valitus, jonka Alex SCI on tehnyt 8.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-841/16, Alex v. komissio, 10.10.2017 antamasta määräyksestä

(Asia C-696/17 P)

(2018/C 072/37)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Alex SCI (edustaja: J. Fouchet, avocat)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 10.10.2017 antama määräys on kumottava kaikilta muilta paitsi siltä osin kuin määräyksessä tunnustetaan komission 21.9.2016 päivätyn päätöksen kannekelpoisuus

Asia on ratkaistava uudelleen seuraavasti:

Euroopan komission 21.9.2016 päivätty päätös kumotaan

Tuet, jotka Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Ranskan valtio, Conseil régional d’Aquitaine ja Conseil général des Pyrénées Atlantiques ovat maksaneet Communauté d’agglomération Côte-Basque – Adourille (CABAB), todetaan sääntöjenvastaisiksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomiksi

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan, mukaan lukien 5 000 euron asianajokulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

A.   Tutkittavaksi ottaminen

Valittaja vaatii, että unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu päätöksen kannekelpoisuudesta vahvistetaan. Kirje, joka on päivätty 21.9.2016, on SEUT 263 artiklan ensimmäisen kohdan määräyksissä tarkoitettu kannekelpoinen toimi.

Alex SCI:n asiavaltuuden ja oikeussuojan tarpeen osalta valittaja vaatii, että unionin yleisen tuomioistuimen määräystä muutetaan. Asia koskee valittajan kaupallista tilannetta SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetulla tavalla.

B.   Asiakysymys

Ensimmäinen valitusperuste perustuu ulkoiseen lainvastaisuuteen perustelujen puutteellisuuden vuoksi. Päätöksessä, joka on päivätty 21.9.2016, ei mainita mitään säädöksiin tai oikeuskäytäntöön perustuvaa oikeusperustaa, joten Alex SCI, jota edustaa sen liikkeenjohtaja, ei ymmärrä tätä päätöstä pelkästään sen sanamuodon perusteella. Päätös on ulkoisesti lainvastainen, koska sen perustelut ovat sekä oikeusseikkojen että tosiseikkojen osalta täysin riittämättömät.

Toinen valitusperuste perustuu ulkoiseen lainvastaisuuteen (valtiontuen olemassaolo ja ilmoittamatta jättäminen). Communauté d’Agglomération Côte-basque – Adour (CABAB) halusi talousstrategiansa osana rakentaa Bayonneen Technocité-alueen perustaakseen ilmailualaan erikoistuneen keskuksen. Tätä varten se pyysi rahoitusta EAKR:ltä, Ranskan valtiolta, Conseil régional d’Aquitainelta ja Conseil général des Pyrénées Atlantiquesilta, jotta nämä osallistuisivat sen hankkeen yhteisrahoitukseen maksamalla kukin 1 000 000 euroa.

Koska yhtäältä valtiontuen tunnusmerkistötekijät täyttyvät, nämä maksut ovat SEUT 108 artiklan vastaisia ilmoittamattomia valtiontukia.

Toisaalta nämä maksut ovat yhteismarkkinoille soveltumattomia. Technocité-hanke on nimittäin teollisuus- ja palvelualoilla toimiva keskus, joka on erikoistunut ilmailualan, avaruusalan ja ilma-aluksissa olevien järjestelmien edistyneimpien tekniikkojen kehitykseen. Tämä ala on erityisen avoin kilpailulle. Nämä tuet ovat siten SEUT 107 artiklan vastaisia.

Tukien maksamista koskevien sopimusten täyttämättä jättämisestä on todettava, että kyseisten sopimusten tarkoituksena on Pôle aéronautique Technocité –hankkeen rahoittaminen perustamalla kyseessä oleva keskus ja tekemällä siitä ”ilmailualan, avaruusalan ja ilma-aluksissa olevien järjestelmien edistyneimpien tekniikkojen tutkimukseen ja kehitykseen erikoistunut keskus”. Technocité-alueella on kaikenlaisia toimintoja, joita harjoittavat sellaiset erilliset yhtiöt kuin Fidal, Avantis, Decra, Sepa, Trescal, KPMG, Capgemini ym. eli yhtiöt, joiden harjoittama toiminta ei liity ilmailualaan.

Valtiontuet on peruutettava ja maksetut rahamäärät palautettava (ks. erityisesti asetus N:o 734/2013 (1) ja N:o 2988/95 (2), 4 artiklan 1 ja 2 kohta; Ranskan Conseil d’État (CE), 2.6.1992, Rec., s. 165; CE, 6.11.1998, Rec., s. 397; EU:n tuomioistuin 11.7.1996, SFEI, asia C-39/94].


(1)  Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 659/1999 muuttamisesta 22.7.2013 annettu neuvoston asetus (EU) N:oo734/2013 (EUVL L 204, s. 15).

(2)  Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 (EYVL L 312, s. 1).


Top