Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0690

Asia T-690/16: Kanne 28.9.2016 – Enrico Colombo ja Giacomo Corinti v. komissio

OJ C 22, 23.1.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 22/37


Kanne 28.9.2016 – Enrico Colombo ja Giacomo Corinti v. komissio

(Asia T-690/16)

(2017/C 022/52)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantajat: Enrico Colombo (Sesto Calende, Italia) ja Giacomo Corinti (Ispra, Italia) (edustajat: asianajajat R. Colombo ja G. Turri)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan hankintapäätöksen, jonka viitenumerot eivät ole tiedossa, joka on annettu tiedoksi 20.7.2016 päivätyllä kirjeellä, viite Ares (2016) 371182, ja jolla Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran toimipaikan hallinto päätti hankinnan YTK/IPR/2016/C.4/0002/OC, joka koski ”Isprassa sijaitsevan yhteisen tutkimuskeskuksen vesijohtojen rakentamista sekä kaukolämpö/jäähdytysjärjestelmien syöttöasemien perustamista ja ylläpitoa”, antamisesta Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C:lle

kumoamaan 20.7.2016 päivätyn kirjeen viite Ares (2016)371182, jolla Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran toimipaikan hallinto ilmoitti hankintamenettelyn päättymisestä

kumoamaan 13.5.2016 ja 28.6.2016 päivätyt pöytäkirjat

määräämään vahingonkorvauksesta ensisijaisesti luontoissuorituksena toteamalla Euroopan komission ja Carmet S.A.S di Fietta Graziella & C:n välisen 19.8.2016 tehdyn sopimuksen mitättömäksi, kumoamalla sen tai toteamalla sen tehottomaksi sekä antamalla hankinnan edellä mainitun yhtiön sijaan RTI:lle

määräämään toissijaisesti vahingonkorvauksesta 500 000 euron määrään saakka tai unionin yleisen tuomioistuimen vahvistamaan suurempaan tai pienempään määrään saakka, korkoineen sekä maksupäivään asti laskettavine rahan arvon alenemisesta aiheutuvine korvauksineen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kanneperusteina unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 105 ja 107 artiklan rikkomiseen, kyseistä tarjouskilpailua koskevan erityislain rikkomiseen ja yhdenvertaisen kohtelun ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan periaatteen loukkaamiseen sekä harkintavallan väärinkäyttöön.

Tältä osin tuodaan esiin, että valitun tarjoajan esittämä tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska kyseinen tarjoaja ei täyttänyt erityislaissa säädettyjä oikeudellisia ja teknisiä valmiuksia koskevia edellytyksiä.


Top