Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0758

Asia T-758/15: Kanne 22.12.2015 – EDF Toruń v. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

OJ C 68, 22.2.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 68/42


Kanne 22.12.2015 – EDF Toruń v. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

(Asia T-758/15)

(2016/C 068/53)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Asianosaiset

Kantaja: EDF Toruń SA (Toruń, Puola) (edustaja: asianajaja K. Sienkiewicz)

Vastaaja: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Euroopan kemikaaliviraston 3.11.2015 tekemän päätöksen nro SME(2015)4950 ja 3.11.2015 päivätyn arvonlisäverolaskun nro 10054011, joka koskee hallinnollisen maksun määräämistä sen vuoksi, että yrityksen koko on ilmoitettu virheellisesti REACH-rekisteriin ilmoittamisen yhteydessä;

velvoittamaan vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäinen kanneperuste perustuu siihen, ettei mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä 6.5.2003 annettu komission suositus ole luonteeltaan sitova, ja tarpeeseen soveltaa asiaa koskevia kansallisia säännöksiä.

2)

Toinen kanneperuste perustuu asetuksen N:o 340/2008 (1) rikkomiseen sillä perusteella, että virastolla ei ole oikeutta määrätä rahamääräisistä seuraamuksista yhteisöille, jotka tekevät ilmoituksia REACH-rekisteriin.

3)

Kolmas kanneperuste perustuu suhteellisuusperiaatteen loukkaamiseen sen vuoksi, että on määrätty yrityksen todellisen koon määrittämisestä seuraavaan työmäärään nähden poikkeuksellisen korkea hallinnollinen maksu.

4)

Neljäs kanneperuste perustuu toimivallan ylittämiseen sen vuoksi, että maksusta on määrätty Euroopan kemikaaliviraston hallituksen päätöksen nro 14/2015 perusteella, vaikka kyseinen päätös ei ole sitova.

5)

Viides kanneperuste perustuu yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen sen vuoksi, että hallinnolliset maksut ovat erisuuruisia sen mukaan, minkä kokoiselle yhteisölle ne määrätään, vaikka tällaista ratkaisua ei millään perusteella voida pitää oikeudenmukaisena.


(1)  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1907/2006 perustuvista Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista 16.4.2008 annettu komission asetus (EY) N:o 340/2008 (EUVL L 107, s. 6).


Top