Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0625

Asia C-625/15 P: Valitus, jonka Schniga GmbH on tehnyt 23.11.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-91/14 ja T-92/14, Schniga v. CPVO, 10.9.2015 antamasta tuomiosta

OJ C 27, 25.1.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 27/27


Valitus, jonka Schniga GmbH on tehnyt 23.11.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-91/14 ja T-92/14, Schniga v. CPVO, 10.9.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-625/15 P)

(2016/C 027/31)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Schniga GmbH (edustajat: Rechtsanwalt G. Würtenberger ja Rechtsanwalt R. Kunze)

Muut osapuolet: Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO), Brookfield New Zealand Ltd ja Elaris SNC

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-91/14 ja T-92/14 10.9.2015 antaman tuomion

velvoittamaan CPVO:n ja väliintulijat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen soveltaessaan yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun asetuksen N:o 2100/94 (1) 7 artiklaa ja 31.5.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1239/95 (2) 22 ja 23 artiklaa.

Unionin yleinen tuomioistuin arvioi virheellisesti yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan toimivaltaa siltä osin kuin kyse oli muiden ominaispiirteiden sisällyttämisestä lajikkeen, jolle on haettu yhteisön kasvilajikkeiden suojaa, tutkintaprosessiin.

Unionin yleinen tuomioistuin arvioi virheellisesti haetun yhteisön kasvinjalostajanoikeuden teknisessä tutkimuksessa sovellettavien teknisten ohjeiden ja pääperiaatteiden oikeudellista luonnetta, mikä johti sen ajanjakson virheelliseen arviointiin, jonka aikana yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtaja saattaa päättää, että uusi ominaispiirre voidaan ottaa huomioon uuden lajikkeen erotettavuutta määritettäessä.

Unionin yleinen tuomioistuin teki virheen arvioidessaan oikeusvarmuuden periaatteen, yhteisön kasvilajikeviraston objektiivisuutta koskevan periaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen soveltamisen seurausta yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan uuden lajikkeen tutkimisen yhteydessä tekemien päätösten osalta.


(1)  Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27.7.1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, s. 1).

(2)  Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa 31.5.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 1239/95 (EYVL L 121, s. 37).


Top