Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0114

Asia C-114/15: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Pau (Ranska) on esittänyt 6.3.2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’Agro Chimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL ja Mounacq EARL v. GAEC Reconnu La Vinardière ja Ministère public

OJ C 171, 26.5.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 171/19


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Pau (Ranska) on esittänyt 6.3.2015 – Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’Agro Chimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL ja Mounacq EARL v. GAEC Reconnu La Vinardière ja Ministère public

(Asia C-114/15)

(2015/C 171/23)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Pau

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Association des Utilisateurs et Distributeurs de l’Agro Chimie Européenne (Audace), Phyteron 2000 SAS, Association des éleveurs solidaires, Cruzalebes EARL, Des deux rivières EARL ja Mounacq EARL

Vastapuolet: GAEC Reconnu La Vinardière ja Ministère public

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko sellainen kansallinen säännöstö, jonka mukaan eläinlääkkeiden rinnakkaistuontia voivat harjoittaa ainoastaan tukkukauppiaat, joilla on direktiivin 2001/82/EY (1) 65 artiklassa säädetty lupa, ja jossa evätään rinnakkaistuonti siis henkilöiltä, joilla on oikeus harjoittaa vähittäiskauppaa, ja kasvattajilta, yhteensoveltuva SEUT 34–SEUT 36 artiklan määräysten kanssa?

2)

Merkitsevätkö direktiivin 2001/82/EY 65 artiklan ja palveludirektiivin 2006/123/EY (2) 16 artiklan säännökset sitä, että jäsenvaltio voi perustellusti jättää tunnustamasta muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten omille kansalaisilleen myöntämät eläinlääkkeiden tukkukaupan harjoittamista koskevat luvat ja vaatia, että kyseisillä muiden jäsenvaltioiden kansalaisilla on lisäksi sen omien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten myöntämä tukkukaupan harjoittamista koskeva lupa, jotta niillä on oikeus hakea ja hyödyntää eläinlääkkeiden rinnakkaistuontilupia kyseisessä jäsenvaltiossa?

3)

Onko kansallinen säännöstö, jossa eläinlääkkeiden rinnakkaistuojat rinnastetaan sellaisen toimiluvan haltijoihin, jota koskevasta vaatimuksesta ei ole säädetty eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetussa direktiivissä 2001/82/EY, sellaisena kuin se on muutettuna, ja jonka mukaan siis kyseisille rinnakkaistuojille asetetaan velvollisuus siitä, että niillä on oltava laitos kyseessä olevan jäsenvaltion alueella, ja siitä, että niiden on toteutettava kaikki mainitun direktiivin 72–79 artiklassa säädetyt lääkevalvontaa koskevat toimet, yhteensoveltuva SEUT 34, SEUT 36 ja SEUT 56 artiklan ja palveludirektiivin 2006/123/EY 16 artiklan kanssa?


(1)  Eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6.11.2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY (EUVL L 311, s. 1).

(2)  Palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY (EUVL L 376, s. 36).


Top