Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0436

Asia C-436/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.6.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Liettua) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrav. ”Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen — Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 — 3 artiklan 1 kohta — Koheesiorahastosta myönnetty rahoitus — Alueellisen jätehuoltojärjestelmän rakentamista koskeva hanke — Väärinkäytökset — Monivuotisen ohjelman käsite — Monivuotisen ohjelman lopullinen päättyminen — Vanhentumisaika)

OJ C 277, 21.8.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 277/4


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.6.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Liettua) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrav. ”Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

(Asia C-436/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen - Asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 - 3 artiklan 1 kohta - Koheesiorahastosta myönnetty rahoitus - Alueellisen jätehuoltojärjestelmän rakentamista koskeva hanke - Väärinkäytökset - Monivuotisen ohjelman käsite - Monivuotisen ohjelman lopullinen päättyminen - Vanhentumisaika))

(2017/C 277/04)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Vastapuoli:”Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB

Muu osapuolet: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, ”Skirnuva” UAB, ”Parama” UAB, ”Alkesta” UAB ja ”Dzūkijos statyba” UAB

Tuomiolauselma

1)

Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen hanke, jossa rakennetaan jätehuoltojärjestelmä tietylle alueelle ja joka oli tarkoitus toteuttaa usean vuoden kuluessa ja joka rahoitetaan Euroopan unionin varoilla, kuuluu Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetun monivuotisen ohjelman käsitteen piiriin.

2)

Asetuksen N:o 2988/95 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan hankkeen kaltaisen monivuotisen ohjelman yhteydessä tehdyn väärinkäytöksen vanhentumisaika alkaa kulua asetuksen N:o 2988/95 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan kyseisen väärinkäytöksen tekopäivästä ja jatkuvan tai toistuvan väärinkäytöksen vanhentumisaika alkaa kulua asetuksen N:o 2988/95 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan siitä päivästä, jona väärinkäytös on päättynyt.

Lisäksi monivuotisen ohjelman on katsottava päättyneen lopullisesti asetuksen N:o 2988/95 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitetulla tavalla tähän ohjelmaan sovellettavissa säännöissä tälle ohjelmalle määrättynä päättymispäivänä. Erityisesti monivuotisen ohjelman, jota säännellään koheesiorahastosta 16.5.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1164/94, sellaisena kuin se on muutettuna 21.6.1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1264/1999, 21.6.1999 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1265/1999 ja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyllä asiakirjalla, on katsottava päättyneen lopullisesti mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla päivänä, joka ilmoitetaan Euroopan komission päätöksessä, jolla hyväksytään mainittu hanke, päivämääräksi töiden valmistumista ja niihin liittyvien tukikelpoisten menojen maksujen suorittamista varten, jollei mainittua päivämäärää ole mahdollisesti lykätty komission tekemällä tätä koskevalla uudella päätöksellä.


(1)  EUVL C 337, 12.10.2015.


Top