Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0339

Asia C-339/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Luc Vanderborght (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Suu- ja hammashoitojen tarjoaminen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa kielletään ehdottomasti suu- ja hammashoitopalvelujen mainonta — Rajatylittävän tekijän olemassaolo — Kansanterveyden suojelu — Oikeasuhteisuus — Direktiivi 2000/31/EY — Tietoyhteiskunnan palvelu — Mainonta internetsivustolla — Säännellyn ammatin harjoittaja — Ammatilliset säännöt — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Terveyttä koskevat kansalliset säännökset — Kansalliset säännökset, joilla säännellään säänneltyjä ammatteja)

OJ C 213, 3.7.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 213/8


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Luc Vanderborght

(Asia C-339/15) (1)

((Ennakkoratkaisupyyntö - SEUT 56 artikla - Palvelujen tarjoamisen vapaus - Suu- ja hammashoitojen tarjoaminen - Kansallinen lainsäädäntö, jossa kielletään ehdottomasti suu- ja hammashoitopalvelujen mainonta - Rajatylittävän tekijän olemassaolo - Kansanterveyden suojelu - Oikeasuhteisuus - Direktiivi 2000/31/EY - Tietoyhteiskunnan palvelu - Mainonta internetsivustolla - Säännellyn ammatin harjoittaja - Ammatilliset säännöt - Direktiivi 2005/29/EY - Sopimattomat kaupalliset menettelyt - Terveyttä koskevat kansalliset säännökset - Kansalliset säännökset, joilla säännellään säänneltyjä ammatteja))

(2017/C 213/07)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Luc Vanderborght

Tuomiolauselma

1)

Sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) on tulkittava siten, ettei se ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jolla suojellaan kansanterveyttä ja hammaslääkärin ammatin arvokkuutta yhtäältä kieltämällä yleisesti ja ehdottomasti suu- ja hammashoitopalvelujen kaikenlainen mainonta ja toisaalta vahvistamalla tietyt pidättyvyysvaatimukset hammaslääkärin vastaanottojen liikekilville.

2)

Tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8.6.2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/31/EY (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jolla kielletään yleisesti ja ehdottomasti suu- ja hammashoitopalvelujen kaikenlainen mainonta siltä osin kuin siinä kielletään kaikki verkossa tapahtuvan kaupallisen viestinnän muodot, mukaan lukien hammaslääkärin perustama internetsivusto.

3)

SEUT 56 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle lainsäädännölle, jossa kielletään yleisesti ja ehdottomasti suu- ja hammashoitopalvelujen kaikenlainen mainonta.


(1)  EUVL C 311, 21.9.2015.


Top