Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0521

Asia T-521/14: Kanne 4.7.2014 – Ruotsi v. komissio

OJ C 431, 1.12.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 431/28


Kanne 4.7.2014 – Ruotsi v. komissio

(Asia T-521/14)

(2014/C 431/50)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Asianosaiset

Kantaja: Ruotsin kuningaskunta (asiamiehet: A. Falk ja K. Sparrman)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

toteamaan, että Euroopan komissio on rikkonut biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22.5.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 5 artiklan 3 kohtaa, koska komissio on jättänyt hyväksymättä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Biosidiasetuksen (1) 5 artiklan 3 kohdan mukaan komission on 13.12.2013 mennessä hyväksyttävä delegoituja säädöksiä, joilla täsmennetään tieteellisiä kriteerejä hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi. Kantaja vetoaa siihen, että komissio on tällaiset delegoidut säädökset hyväksymättä jättäessään laiminlyönyt ryhtyä toimenpiteisiin, joiden toteuttamiseen sillä on oikeudellinen velvollisuus. Kantaja on kehottanut komissiota hyväksymään delegoituja säädöksiä biosidiasetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, mutta komission vastaukseen ei kantajan mukaan sisältynyt SEUT 265 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua kannanottoa tähän kehotukseen. Kantaja huomauttaa, ettei komissio ole myöskään kannekirjelmän jättämisajankohtaan mennessä ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla kanteessa tarkoitettu laiminlyönti olisi päättynyt. Kantajan mukaan komissiolla on perusteet ilmoittaa tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi ja näiden kriteerien soveltamistapa, joita biosidiasetuksen 5 artiklan 3 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan mukaisesti noudatetaan, kunnes komissio on hyväksynyt delegoituja säädöksiä kriteereistä aineiden määrittämiselle hormonitoimintaa häiritseviksi.


(1)  Biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22.5.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 (EUVL L 167, s. 1).


Top