Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0341

Asia C-341/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 14.7.2014 – J. Harmsen v. Burgemeester van Amsterdam

OJ C 339, 29.9.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 339/9


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 14.7.2014 – J. Harmsen v. Burgemeester van Amsterdam

(Asia C-341/14)

2014/C 339/10

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittaja: J. Harmsen

Vastapuoli: Burgemeester van Amsterdam

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Sovelletaanko palveluista sisämarkkinoilla 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/123/EY (EUVL L 376, s. 36) III lukua täysin valtionsisäisiin tilanteisiin vai onko kyseisen luvun soveltamista koskevan kysymyksen ratkaisemisessa sovellettava perustamissopimuksen määräyksistä, joilla säännellään sijoittautumisoikeutta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, annettua unionin tuomioistuimen täysin valtionsisäisiä tilanteita koskevaa oikeuskäytäntöä?

2)

Mikäli kysymykseen 1 vastataan siten, että perustamissopimuksen määräyksistä, joilla säännellään sijoittautumisoikeutta ja palvelujen vapaata liikkuvuutta, annettua unionin tuomioistuimen täysin valtionsisäisiä tilanteita koskevaa oikeuskäytäntöä on sovellettava ratkaistaessa sitä, sovelletaanko [– –] direktiivin 2006/123/EY [– –] III lukua:

a)

Onko kansallisen tuomioistuimen [– –] direktiivin 2006/123/EY [– –] III luvun säännöksiä käsiteltävänä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa palveluntarjoaja ei ole sijoittautunut rajat ylittävällä tavalla eikä tarjoa rajat ylittäviä palveluja mutta vetoaa silti kyseisiin säännöksiin?

b)

Onko a kohdan kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, että toiminnanharjoittaja tarjoaa palveluja etupäässä muiden jäsenvaltioiden kuin Alankomaiden itsenäisinä ammatinharjoittajina työskenteleville prostituoiduille?

c)

Onko a kohdan kysymykseen annettavan vastauksen kannalta vahvistettava, ovatko muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneet yritykset tosiasiallisesti ilmaisseet kiinnostuksensa tai ilmaisevatko ne kiinnostusta ikkunaprostituutioyrityksen toiminnan harjoittamiseen Amsterdamissa?

3)

Sikäli kuin palveluntarjoajalla on oikeus vedota [– –] direktiivin 2006/123/EY [– –] III luvun säännöksiin onko tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohta esteenä nyt käsiteltävän kaltaiselle toimenpiteelle, jonka mukaan ikkunaprostituutioyrityksen toiminnanharjoittajan on sallittua vuokrata huoneita osapäiväisesti vain sellaisille prostituoiduille, jotka kykenevät kommunikoimaan ymmärrettävästi toiminnanharjoittajan kanssa tämän ymmärtämällä kielellä?


Top