Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0312

Asia C-312/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ráckevei Járásbíróság (Unkari) on esittänyt 1.7.2014 – Banif Plus Bank Zrt. v. Márton Lantos ja Mártonné Lantos

OJ C 303, 8.9.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 303/27


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ráckevei Járásbíróság (Unkari) on esittänyt 1.7.2014 – Banif Plus Bank Zrt. v. Márton Lantos ja Mártonné Lantos

(Asia C-312/14)

2014/C 303/34

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Ráckevei Járásbíróság

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Banif Plus Bank Zrt.

Vastaajat: Márton Lantos ja Mártonné Lantos

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 2004/39/EY (1) 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan (sijoituspalvelut ja -toiminta) ja 17 alakohdan (rahoitusväline) sekä liitteessä I olevan C osan 4 kohdan (futuurit, jotka liittyvät valuuttaan, muut johdannaissopimukset) perusteella rahoitusvälineenä pidettävä menettelyä, jossa asiakkaalle valuuttamääräisen luottosopimuksen muodossa tarjotaan liiketointa, joka luoton myöntämisajankohtana pidetään myyntisopimuksena ja luoton takaisinmaksuajankohtana futuurina, joka pannaan täytäntöön muuntamalla forinteiksi tietty määrä rekisteröityä valuuttaa ja joka altistaa asiakkaan saaman luoton pääomamarkkinoista aiheutuville vaikutuksille ja riskeille (valuuttakurssiriski)?

2)

Onko direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan (kaupankäynti omaan lukuun) ja liitteessä I olevan A osan 3 kohdan (kaupankäynti omaan lukuun) nojalla katsottava, että ensimmäisessä kysymyksessä kuvattu omaan lukuun toteutettu liiketoiminta on rahoitusvälineellä toteutettua sijoituspalvelua tai sijoitustoimintaa?

3)

Onko rahoituslaitoksella velvollisuus varmistaa, että sen toiminnassa noudatetaan kyseisen direktiivin 19 artiklan 4 ja 5 kohdan säännöksiä, kun otetaan huomioon, että futuuriliiketoimi, joka liittyy valuuttaan, on johdannaisiin rahoitusvälineisiin liittyvä sijoituspalvelu, jota tarjotaan toisen rahoitustuotteen (luottosopimuksen) osana? Onko katsottava, ettei 19 artiklan 9 kohtaa voida soveltaa, koska kyseisen noudattamisen arviointi siltä osin kuin liiketoimeen sisältyy johdannainen väline, on välttämätöntä sen vuoksi, että asiakkaalle luotosta ja rahoitusvälineestä aiheutuvat riskit eroavat toisistaan perustavanlaatuisella tavalla?

4)

Aiheutuuko kyseisen direktiivin 19 artiklan 4 ja 5 kohdan noudattamatta jättämisestä se, että pankin ja asiakkaan välillä tehty luottosopimus on katsottava pätemättömäksi?


(1)  Rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (EYVL L 145, s. 1).


Top