EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0158

Asia C-158/14: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 4.4.2014 – A ym. v. Minister van Buitenlandse Zaken

OJ C 194, 24.6.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 194/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 4.4.2014 – A ym. v. Minister van Buitenlandse Zaken

(Asia C-158/14)

2014/C 194/19

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Raad van State

Pääasian asianosaiset

Valittajat: A, B, C ja D

Vastapuoli: Minister van Buitenlandse Zaken

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Olisiko käsillä olevan oikeudenkäyntimenettelyn valittajilla ollut epäilyksittä oikeus nostaa omissa nimissään SEUT 263 artiklan nojalla unionin yleisessä tuomioistuimessa kanne, jossa vaaditaan täytäntöönpanoasetuksen N:o 610/2010 (1) kumoamista siltä osin kuin sillä on sisällytetty LTTE [Liberation Tigers of Tamil Eelam] asetuksen N:o 2580/2001 (2) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, muun muassa Euroopan unionin perusoikeuskirjan (3) 47 artikla huomioon ottaen?

2)

a

Kun otetaan huomioon myös puitepäätöksen 2002/475/YOS (4) johdanto-osan 11 perustelukappale, voivatko kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa tarkoitetut asevoimien toimet aseellisen selkkauksen aikana olla kyseisessä puitepäätöksessä tarkoitettuja terrorismirikoksia?

b

Mikäli toisen ennakkoratkaisukysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi, voivatko kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa tarkoitetut asevoimien toimet aseellisen selkkauksen aikana olla yhteisessä kannassa 2001/931/YUTP (5) ja asetuksessa N:o 2580/2001 tarkoitettuja terroritekoja?

3)

Ovatko toimet, joilla täytäntöönpanoasetusta N:o 610/2010 perustellaan siltä osin kuin sillä on sisällytetty LTTE asetuksen N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa tarkoitettuja asevoimien toimia aseellisen selkkauksen aikana?

4)

Kun otetaan huomioon ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, toisen ennakkoratkaisukysymyksen a ja b kohtaan sekä kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen annetut vastaukset, onko täytäntöönpanoasetus N:o 610/2010 pätemätön siltä osin kuin sillä on sisällytetty LTTE asetuksen N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon?

5)

Mikäli neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi, ulottuuko tämä pätemättömyys myös aikaisempiin ja myöhempiin neuvoston päätöksiin, joilla on päivitetty asetuksen N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua luetteloa, siltä osin kuin niillä on sisällytetty LTTE kyseiseen luetteloon?


(1)  Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1285/2009 kumoamisesta 12.7.2010 annettu neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 610/2010 (EUVL L 178, s. 1).

(2)  Tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001 (EYVL L 344, s. 70).

(3)  EYVL 2000, C 364, s. 1.

(4)  Terrorismin torjumisesta 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/575/YOS (EYVL L 164, s. 3).

(5)  Erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi 27.12.2001 annettu neuvoston yhteinen kanta 2001/931/YUTP (EYVL L 344, s. 93).


Top