Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TA0015

Asia T-15/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2012 — Sina Bank v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Iraniin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen — Varojen jäädyttäminen — Kumoamiskanne — Perusteluvelvollisuus)

OJ C 26, 26.1.2013, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 26/41


Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.12.2012 — Sina Bank v. neuvosto

(Asia T-15/11) (1)

(Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka - Iraniin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on estää ydinaseiden levittäminen - Varojen jäädyttäminen - Kumoamiskanne - Perusteluvelvollisuus)

2013/C 26/79

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Sina Bank (Teheran, Iran) (edustajat: asianajajat B. Mettetal ja C. Wucher-North)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bishop ja G. Marhic)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja M. Konstantinidis)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus kumota Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 (EUVL L 281, s. 1) liite VIII, siltä osin kuin se koskee kantajaa, ja 28.10.2010 päivätty kirje, joka ”sisältää päätöksen”, jonka neuvosto oli kantajan suhteen tehnyt, ja toisaalta vaatimus todeta, ettei kantajaan sovelleta Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP (EUVL L 195, s. 39) liitettä II, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksen 2010/413 muuttamisesta 25.10.2010 annetulla neuvoston päätöksellä 2010/644/YUTP (EUVL L 281, s. 81), siltä osin kuin se koskee kantajaa, asetuksen N:o 961/2010 16 artiklan 2 kohtaa eikä päätöksen 2010/413 20 artiklan 1 kohdan b alakohtaa

Tuomiolauselma

1)

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja yhteisen kannan 2007/140/YUTP kumoamisesta 26.7.2010 annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP liite II, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksen 2010/413 muuttamisesta 25.10.2010 annetulla neuvoston päätöksellä 2010/644/YUTP, ja Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta 25.10.2010 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 961/2010 liite VIII kumotaan siltä osin kuin ne koskevat Sina Bankia.

2)

Päätöksen 2010/413 liitteen II, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2010/644, vaikutukset pidetään voimassa Sina Bankin osalta siihen asti, kunnes asetuksen N:o 961/2010 liitteen VIII kumoaminen tulee voimaan.

3)

Kanne hylätään muilta osin.

4)

Neuvosto velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmasosaa Sina Bankin oikeudenkäyntikuluista, ja se vastaa kahdesta kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

5)

Sina Bank vastaa yhdestä kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kolmasosa neuvoston oikeudenkäyntikuluista.

6)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.


(1)  EUVL C 72, 5.3.2011.


Top