EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CO0278

Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 12.7.2012.
Densmore Ronald Dover vastaan Euroopan parlamentti.
Muutoksenhaku – Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt – Korvausten käytön valvonta – Parlamentin jäsenten avustajakorvaukset – Kulujen perusteleminen – Perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperintä.
Asia C-278/11 P.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:457

Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 12.7.2012 – Dover vastaan parlamentti

(asia C-278/11 P)

Muutoksenhaku – Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt – Korvausten käytön valvonta – Parlamentin jäsenten avustajakorvaukset – Kulujen perusteleminen – Perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperintä

1.                     Muutoksenhaku – Valitusperusteet – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden ja perustelujen pelkkä toistaminen – Oikeudellisen virheen määrittämättä jättäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen (SEUT 256 artikla; Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäinen kohta; unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan c alakohta) (ks. 23–28, 48 ja 56 kohta)

2.                     Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Perustelut – Perusteluvelvollisuuden laajuus – Valitusperuste, joka koskee perustelujen puutteellisuutta tai riittämättömyyttä – Valitusperuste, joka koskee perustelujen virheellisyyttä – Eroavaisuudet (SEUT 296 artikla) (ks. 36 kohta)

Aihe

Valitus unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-149/09, Dover vastaan parlamentti, 24.3.2011 antamasta tuomiosta, jolla unionin yleinen tuomioistuin kumosi osittain Euroopan parlamentin pääsihteerin 29.1.2009 tekemän päätöksen, jolla tietyt valittajalle kulukorvauksina perusteettomasti maksetut määrät päätettiin periä takaisin

Ratkaisu

1)

Valitus hylätään.

2)

Densmore Ronald Dover velvoitaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top