Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0396

Asia C-396/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Constanța (Romania) on esittänyt 27.7.2011 — rikosoikeudenkäynti Ciprian Vasile Radua vastaan

OJ C 282, 24.9.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 282/15


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Constanța (Romania) on esittänyt 27.7.2011 — rikosoikeudenkäynti Ciprian Vasile Radua vastaan

(Asia C-396/11)

2011/C 282/29

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Constanța

Pääasian asianosainen

Ciprian Vasile Radu

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Ovatko ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappale ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artikla, kun tämä luetaan yhdessä perusoikeuskirjan 48 ja 52 artiklan kanssa ja kun huomioon otetaan myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 3 ja 4 kappale ja 6 artiklan 2 ja 3 kappale, perustamissopimuksiin sisältyviä yhteisön primaarioikeuden määräyksiä?

2)

Onko eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön panevan valtion toimivaltaisen oikeusviranomaisen toiminta, joka muodostuu vapaudenriistosta ja pakkokeinona toteutettavasta luovuttamisesta ilman sen henkilön suostumusta, jota eurooppalainen pidätysmääräys koskee (kiinni otettavaksi ja luovutettavaksi pyydetty henkilö), pidätysmääräyksen täytäntöön panevan valtion puuttumista kiinni otettavaksi ja luovutettavaksi pyydetyn henkilön henkilökohtaista vapautta koskevaan oikeuteen, joka taataan unionin oikeudessa SEU 6 artiklalla, kun tämä luetaan yhdessä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen kanssa, ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklalla, kun tämä luetaan yhdessä perusoikeuskirjan 48 ja 52 artiklan kanssa ja kun huomioon otetaan myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 3 ja 4 kappale ja 6 artiklan 2 ja 3 kappale?

3)

Onko eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön panevan valtion puuttumisen, joka kohdistuu oikeuksiin ja takeisiin, joista määrätään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklassa, kun tämä luetaan yhdessä perusoikeuskirjan 48 ja 52 artiklan kanssa ja kun huomioon otetaan myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 3 ja 4 kappale ja 6 artiklan 2 ja 3 kappale, täytettävä edellytys, että se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa, ja edellytys, että se on oikeassa suhteessa konkreettisesti tavoiteltuun päämäärään?

4)

Voiko eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön panevan valtion toimivaltainen oikeusviranomainen perustamissopimuksissa ja muissa yhteisön oikeuden oikeussäännöissä asetettuja velvollisuuksia loukkaamatta hylätä luovuttamispyynnön siksi, että kaikki ne välttämättömät edellytykset eivät täyty, jotka perustuvat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleeseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklaan, kun tämä luetaan yhdessä perusoikeuskirjan 48 ja 52 artiklan kanssa ja kun huomioon otetaan myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 5 artiklan 3 ja 4 kappale ja 6 artiklan 2 ja 3 kappale?

5)

Voiko eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön panevan valtion toimivaltainen oikeusviranomainen perustamissopimuksissa ja muissa yhteisön oikeuden oikeussäännöissä asetettuja velvollisuuksia loukkaamatta hylätä luovuttamispyynnön sen vuoksi, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen antanut valtio ei ole pannut Euroopan unionin neuvoston puitepäätöstä 2002/584/YOS (1) täytäntöön tai se on pannut sen täytäntöön puutteellisesti tai virheellisesti (vastavuoroisuusedellytystä noudattamatta)?

6)

Onko Euroopan unionin jäsenvaltion — eli Romanian — kansallinen oikeus ja erityisesti lain nro 302/2004 III osasto ristiriidassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan yleissopimuksen 5 artiklan 1 kappaleen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artiklan, kun tämä luetaan yhdessä perusoikeuskirjan 48 ja 52 artiklan kanssa ja kun huomioon otetaan myös ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen, johon SEU 6 artiklassa viitataan, 5 artiklan 3 ja 4 kappale ja 6 artiklan 2 ja 3 kappale, kanssa ja onko Euroopan unionin neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS pantu asianmukaisesti täytäntöön näillä oikeussäännöillä?


(1)  Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös (EYVL L 190, s. 1).


Top