EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0317

Asia C-317/11: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 27.6.2011 — Rainer Reimann v. Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

OJ C 269, 10.9.2011, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 269/28


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 27.6.2011 — Rainer Reimann v. Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

(Asia C-317/11)

2011/C 269/53

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Rainer Reimann

Vastaaja: Philipp Halter GmbH & Co. Sprengunternehmen KG

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko sellainen kansallinen sääntely kuten BUrlG:n (Bundesurlaubsgesetz, Saksan liittovaltion vuosilomalaki) 13 §:n 2 momentti, jonka mukaan tietyillä toimialoilla voidaan neljän viikon vähimmäisvuosiloman kestoa alentaa työehtosopimuksella, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan ja tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun direktiivin 2003/88/EY (1) 7 artiklan 1 kohdan vastainen?

2)

Onko sellainen kansallinen työehtosopimukseen perustuva sääntely, kuten Bundesrahmentarifvertrag Bau (Saksan liittovaltion yleinen rakennusalan työehtosopimus), jonka mukaan lomaoikeutta ei ole sellaisten vuosien ajalta, jolloin työntekijä ei sairauden takia saavuta tiettyä bruttopalkkaa, Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan ja tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun direktiivin 2003/88/EY 7 artiklan 1 kohdan vastainen?

3)

Mikäli vastaus kysymyksiin 1 ja 2 on myönteinen:

Tuleeko siten BUrlG 13 §:n 2 momentin mukainen sääntely jättää soveltamatta?

4)

Mikäli vastaus kysymyksiin 1–3 on myönteinen

Päteekö BUrlG 13 §:n 2 momentin ja Bundesrahmentarifvertrag Baun määräysten tehokkuuden osalta luottamuksensuojaperiaate, kun kyseessä on ajanjakso ennen 1.12.2009 tapahtunutta Lissabonin sopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan voimaantuloa? Onko Bundesrahmentarifvertrag Baun osapuolille myönnettävä määräaika, jonka kuluessa ne voivat itse sopia toisenlaisesta sääntelystä?


(1)  Tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY (EUVL L 299, s. 9).


Top