EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0566

Unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 12 päivänä syyskuuta 2012.
Jutta Ertmer vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
Yhteisön tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki erkat - Aikaisemmat yhteisön ja kansalliset sanamerkit ja kuviomerkit CAT - Suhteelliset hylkäysperusteet - Sekaannusvaara - Maineelle aiheutuva vahinko - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta - Perusteluvelvollisuus.
Asia T-566/10.

Oikeustapauskokoelma 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:419

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.9.2012 – Ertmer vastaan SMHV – Caterpillar (erkat)

(asia T-566/10)

Yhteisön tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Yhteisön sanamerkki erkat – Aikaisemmat yhteisön ja kansalliset sana- ja kuviomerkit CAT – Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaara – Maineelle aiheutuva vahinko – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta – Perusteluvelvollisuus

1.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sekaannusvaaran arviointi (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 15, 19 ja 20 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Samankaltaisuus haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 18 ja 27 kohta)

3.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sanamerkki erkat – Sana- ja kuviomerkit CAT (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 40, 42–45 ja 51–55 kohta)

4.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen ja joka on tunnettu – Aikaisemman tunnetun tavaramerkin suojan laajentaminen muihin kuin samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin – Edellytykset – Tavaramerkkien välinen yhteys (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) (ks. 58 kohta)

5.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen ja joka on tunnettu – Aikaisemman tunnetun tavaramerkin suojan laajentaminen muihin kuin samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin – Näyttö, joka haltijan on esitettävä – Tuleva ei-hypoteettinen vaara perusteettomasta hyödystä tai vahingosta (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) (ks. 59 ja 60 kohta)

Aihe

Kanne, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.9.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 270/2010-1), joka liittyy Caterpillar Inc:n ja Jutta Ertmerin väliseen mitättömyysmenettelyyn

Ratkaisu

1)

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 7.7.2010 tekemä päätös (asia R 270/2010-1) kumotaan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

SMHV ja Caterpillar Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top