Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0510

Asia C-510/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 25.10.2010 — DR ja TV2 Danmark A/S v. NCB

OJ C 346, 18.12.2010, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 346/36


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 25.10.2010 — DR ja TV2 Danmark A/S v. NCB

(Asia C-510/10)

()

2010/C 346/63

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantajat: DR ja TV2 Danmark A/S

Vastaaja: NCB

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko direktiivin 2001/29/EY (1) 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ilmaisua ”omin välinein” ja direktiivin 41 perustelukappaleen ilmaisua yleisradiotoiminnan harjoittajan ”puolesta ja sen vastuulla” tulkittava kansallisen oikeuden vai unionin oikeuden mukaisesti?

2)

Onko katsottava, että direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan sanamuoto on — esimerkiksi tanskan-, englannin- ja ranskankielisestä versiosta ilmenevällä tavalla — yleisradiotoiminnan harjoittajan ”puolesta ja sen vastuulla” vai onko katsottava, että säännöksen sanamuoto on — esimerkiksi saksankielisestä versiosta ilmenevällä tavalla — yleisradiotoiminnan harjoittajan ”puolesta tai sen vastuulla”?

3)

Jos katsotaan, että ensimmäisessä kysymyksessä mainittua ilmausta on tulkittava unionin oikeuden mukaisesti: mitä edellytyksiä kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon, kun se arvioi konkreettisesti sitä, onko kolmannen osapuolen (jäljempänä tuottaja) tekemä tallenne, joka on tarkoitettu yleisradiotoiminnan harjoittajan lähetystä varten, tehty ”omin välinein” ja yleisradiotoiminnan harjoittajan ”puolesta [ja/tai] sen vastuulla” niin, että kysymys on tallenteesta, joka kuuluu 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan poikkeuksen piiriin?

Kolmannen kysymyksen osalta kansallinen tuomioistuin toivoo erityisesti vastausta seuraaviin kysymyksiin:

a)

Onko direktiivin 2001/29/EY 5 artiklan 2 kohdan d alakohdasta ilmenevää käsitettä ”omin välinein” tulkittava siten, että tuottajan tekemä tallenne, joka on tarkoitettu yleisradiotoiminnan harjoittajan lähetyksiä varten, kuuluu 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisen poikkeuksen piiriin vain, jos yleisradiotoiminnan harjoittaja vastaa kolmansia osapuolia kohtaan tuottajan tallennukseen liittyvistä toimista ja laiminlyönneistä samalla tavoin kuin jos yleisradiotoiminnan harjoittaja olisi itse tehnyt nämä toimet tai syyllistynyt näihin laiminlyönteihin?

b)

Onko edellytys siitä, että tallenne on tehty yleisradiotoiminnan harjoittajan ”puolesta [ja/tai] sen vastuulla”, täytetty silloin, kun yleisradiotoiminnan harjoittaja on pyytänyt tuottajaa tekemään tallenteen, jotta yleisradiotoiminnan harjoittaja voi lähettää kyseisen tallenteen, ja kun kyseisellä yleisradiotoiminnan harjoittajalla on oikeus lähettää tallenne?

Kansallinen tuomioistuin haluaa selvittää, onko seuraavat seikat otettava huomioon vastattaessa kolmannen kysymyksen b kohtaan tai voidaanko näin tehdä ja jos vastaus on myöntävä, millainen paino näille seikoille on annettava:

i)

Se, onko yleisradiotoiminnan harjoittajalla vai tuottajalla osapuolten välisen sopimuksen perusteella lopullinen ja ratkaiseva taiteellinen/toimituksellinen päätösvalta ohjelman sisällöstä.

ii)

Se, onko yleisradiotoiminnan harjoittaja vastuussa kolmansia osapuolia kohtaan tuottajan tallennukseen liittyvistä velvollisuuksista samalla tavoin kuin jos yleisradiotoiminnan harjoittaja olisi itse tehnyt nämä toimet tai syyllistynyt näihin laiminlyönteihin.

iii)

Se, onko tuottaja yleisradiotoiminnan harjoittajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella velvollinen toimittamaan kyseisen ohjelman yleisradiotoiminnan harjoittajalle tiettyyn hintaan, johon sen on sisällytettävä kaikki tallenteeseen liittyvät kulut.

iv)

Se, onko yleisradiotoiminnan harjoittajalla vai tuottajalla vastuu kyseisestä tallenteesta kolmansia osapuolia kohtaan.

c)

Onko edellytys siitä, että tallenne on tehty yleisradiotoiminnan harjoittajan ”puolesta [ja/tai] sen vastuulla”, täytetty silloin, kun yleisradiotoiminnan harjoittaja on pyytänyt tuottajaa tekemään tallenteen, jotta yleisradiotoiminnan harjoittaja voi lähettää kyseisen tallenteen, ja kun kyseisellä yleisradiotoiminnan harjoittajalla on oikeus lähettää tämä tallenne, kunhan tuottaja on yleisradiotoiminnan harjoittajan kanssa tallenteesta tehdyn sopimuksen perusteella ottanut taloudellisen ja oikeudellisen vastuun i) kaikista tallenteeseen liittyvistä kuluista ennalta sovitun summan maksamista vastaan, ii) oikeuksien ostamisesta ja iii) ennalta arvaamattomista seikoista — mukaan lukien tallenteen myöhästymisestä tai sopimusvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä — kuitenkin niin, ettei yleisradiotoiminnan harjoittaja ole vastuussa kolmansia osapuolia kohtaan tuottajan tallenteeseen liittyvistä velvoitteista samalla tavoin kuin jos yleisradiotoiminnan harjoittaja olisi itse tehnyt nämä toimet tai syyllistynyt näihin laiminlyönteihin?


(1)  EYVL L 167, s. 10.


Top