Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CN0032

Asia C-32/10: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven Kasatsionen sad (Bulgaria) on esittänyt 20.1.2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev v. Del-Pi-Krasimira Mancheva

OJ C 100, 17.4.2010, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 100/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven Kasatsionen sad (Bulgaria) on esittänyt 20.1.2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev v. Del-Pi-Krasimira Mancheva

(Asia C-32/10)

2010/C 100/28

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Varhoven Kasatsionen sad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Toni Georgiev Semerdzhiev

Vastaajat: ET Del-Pi-Krasimira Mancheva, ZAD Bulstrad

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Voidaanko matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13.6.1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY (1) säännöksiä soveltaa nyt esillä olevassa asiassa?

2)

Miten direktiivin 90/314 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevaa käsitettä ”muu matkailupalvelu” on tulkittava, ja kuuluuko matkanjärjestäjän velvollisuus vakuuttaa kuluttaja tämän käsitteen alaan?

Mitä vakuutustapahtumia matkanjärjestäjän ja vakuutusyhtiön kuluttajan hyväksi tekemän vakuutussopimuksen on katettava?

Minkälainen matkanjärjestäjän ja vakuutusyhtiön kuluttajan hyväksi tekemän vakuutussopimuksen mukaisen vakuutuksen on oltava, onko sen oltava kaikille pakettiloman osanottajille otettu ryhmävakuutus vai kullekin pakettiloman osanottajalle otettu yksittäinen vakuutus?

3)

Onko direktiivin 90/314 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan iv alakohdassa säädettyä matkanjärjestäjän velvollisuutta antaa kuluttajalle ennen matkan alkamista tiedot mahdollisuudesta ottaa vapaaehtoinen vakuutus tapaturmasta aiheutuvien kotiuttamiskustannusten korvaamiseksi tulkittava siten, että matkanjärjestäjällä on velvollisuus tehdä kuluttajan kanssa tätä koskeva vakuutussopimus, joka koskee tapaturmasta aiheutuvien kotiuttamiskustannusten korvaamista?

4)

Onko matkanjärjestäjällä direktiivin 90/314 säännösten nojalla velvollisuus ennen matkan alkamista antaa alkuperäinen vakuutuskirja kuluttajalle?

5)

Miten direktiivin 90/314 5 artiklan 2 kohdassa olevaa käsitettä ”sopimuksen puutteellisesta tai virheellisestä täyttämisestä aiheutuva vahinko” on tulkittava?

6)

Kattaako direktiivin 90/314 5 artiklan 2 kohdassa oleva käsite ”sopimuksen puutteellisesta tai virheellisestä täyttämisestä aiheutuva vahinko” myös vastuun kuluttajalle aiheutetun aineettoman vahingon korvaamisesta?

7)

Miten direktiivin 90/314 5 artiklan 2 kohdan kolmatta ja neljättä kohtaa on tulkittava silloin, kun matkapakettiin sisältyvien palvelujen saamatta jäämisestä tai niiden virheellisestä suorittamisesta aiheutuneesta henkilövahingosta seuranneen aineettoman vahingon korvaamista vaaditaan tilanteessa, jossa kuluttajalle ei ole annettu alkuperäistä vakuutuskirjaa, ja kun tuolla sopimuksella ei rajoiteta korvausvelvollisuutta?


(1)  Matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13.6.1990 annettu neuvoston direktiivi 90/314/ETY (EYVL L 158, s. 59).


Top