EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0373

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27.9.2012.
El Corte Inglés, SA vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Yhteisön kuviomerkkiä Emidio Tucci koskeva hakemus – Aikaisempi yhteisön kuviomerkki ja aikaisemmat kansalliset sana- ja kuviomerkit Emilio Pucci ja EMILIO PUCCI – Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen – Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä ja tunnettuudesta perusteettomasti saatu hyöty – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen N:o 207/2009 75 kohta.
Asia T-373/09.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:500

  The document is unavailable in your User interface language.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 27.9.2012 – El Corte Inglés – SMHV vastaan Pucci International (Emidio Tucci)

(asia T-373/09)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Yhteisön kuviomerkkiä Emidio Tucci koskeva hakemus – Aikaisempi yhteisön kuviomerkki ja aikaisemmat kansalliset sana- ja kuviomerkit Emilio Pucci ja EMILIO PUCCI – Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen – Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä ja tunnettuudesta perusteettomasti saatu hyöty – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen N:o 207/2009 75 kohta)

1.                     Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite – Tulkinta, kun otetaan huomioon asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan ratio legis (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) (ks. 21 kohta)

2.                     Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Valituslautakuntien ratkaisujen lainmukaisuuden valvonta – Unionin yleinen tuomioistuin ei voi ottaa huomioon oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja, joita ei aiemmin ole esitetty harmonisointiviraston eri instansseissa (Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohta; neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) (ks. 45 kohta)

3.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sekaannusvaaran arviointi (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 47 kohta)

4.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin haltija, joka on tunnettu – Aikaisemman tunnetun tavaramerkin suojan laajentaminen muihin kuin samanlaisiin tavaroihin ja palveluihin – Edellytykset – Tavaramerkin tunnettuus jäsenvaltiossa tai yhteisössä – Käsite – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) (ks. 58 kohta)

5.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin haltija, joka on tunnettu – Aikaisemman tunnetun tavaramerkin suojan laajentaminen muihin kuin samanlaisiin tavaroihin ja palveluihin – Kuviomerkki Emidio Tucci – Kuviomerkit Emilio Pucci ja sanamerkit EMILIO PUCCI (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) (ks. 59–69 kohta)

6.                     Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Ratkaisujen perusteleminen – Tarkoitus (EY 253 artikla; neuvoston asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke) (ks. 61 kohta)

7.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin haltija, joka on tunnettu – Aikaisemman tunnetun tavaramerkin suojan laajentaminen muihin kuin samanlaisiin tavaroihin ja palveluihin – Edellytykset – Tavaramerkkien välinen yhteys – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) (ks. 63 kohta)

8.                     Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin haltija, joka on tunnettu – Aikaisemman tunnetun tavaramerkin suojan laajentaminen muihin kuin samanlaisiin tavaroihin ja palveluihin – Näyttö, joka haltijan on esitettävä – Tuleva konkreettinen vaara perusteettomasta hyödystä tai vahingosta (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) (ks. 64 ja 65 kohta)

Aihe

Kumoamiskanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 18.6.2009 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 770/2008-2 ja R 826/2008-2), joka liittyy Emilio Pucci International BV:n ja El Corte Inglés, SA:n väliseen väitemenettelyyn

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

El Corte Inglés, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top