EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0082

Unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) tuomio 23 päivänä marraskuuta 2011.
Gert-Jan Dennekamp vastaan Euroopan parlamentti.
Oikeus tutustua asiakirjoihin - Asetus (EY) N:o 1049/2001 - Asiakirjat, jotka koskevat tiettyjen Euroopan parlamentin jäsenten kuulumista lisäeläkejärjestelmään - Kieltäytyminen asiakirjojen luovuttamisesta - Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus - Asetuksen (EY) N:o 45/2001 8 artiklan b alakohta - Henkilötietojen siirtäminen.
Asia T-82/09.

European Court Reports 2011 II-00418*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:688

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 23.11.2011 – Dennekamp vastaan parlamentti

(asia T-82/09)

Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Asiakirjat, jotka koskevat tiettyjen Euroopan parlamentin jäsenten kuulumista lisäeläkejärjestelmään – Kieltäytyminen asiakirjojen luovuttamisesta – Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus – Asetuksen (EY) N:o 45/2001 8 artiklan b alakohta – Henkilötietojen siirtäminen

1.                     Euroopan unioni – Toimielimet – Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus N:o 1049/2001 – Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskevan poikkeuksen laajuus – Velvollisuus suorittaa arviointi henkilötietojen suojaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti – Asetuksen N:o 45/2001 säännösten täysimääräinen soveltaminen kaikkiin pyyntöihin saada tutustua henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 45/2001 8 artikla; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 21–26 ja 38–40 kohta)

2.                     Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä – Unionin toimielimet ja elimet käsittelevät tällaisia tietoja – Pyyntö saada tutustua asiakirjoihin, joissa mainitaan lisäeläkejärjestelmään kuuluvien parlamentin jäsenten nimet – Henkilötiedot – Pyyntö saada tutustua mainittuihin asiakirjoihin asetuksen N:o 1049/2001 nojalla – Velvollisuus osoittaa mainittujen tietojen toimittamisen tarve (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 45/2001 2 artiklan a alakohta, 5 artiklan b alakohta ja 8 artiklan b alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 27–30 kohta)

Aihe

Vaatimus Euroopan parlamentin 17.12.2008 tekemän päätöksen A (2008) 22050, jolla kantajalta evättiin oikeus tutustua tiettyihin asiakirjoihin, jotka koskevat tiettyjen Euroopan parlamentin jäsenten kuulumista lisäeläkejärjestelmään, kumoamiseksi

Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

Gert-Jan Dennekamp vastaa omista ja Euroopan parlamentin oikeudenkäyntikuluista.

3)

Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta ja Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Top