Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0537

Asia C-537/09: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upper Tribunal (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 21.12.2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos ja Jason Michael Taylor v. Secretary of State for Work and Pensions

OJ C 63, 13.3.2010, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.3.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 63/29


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Upper Tribunal (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 21.12.2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos ja Jason Michael Taylor v. Secretary of State for Work and Pensions

(Asia C-537/09)

2010/C 63/48

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Upper Tribunal

Pääasian asianosaiset

Valittajat: Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos ja Jason Michael Taylor

Vastapuoli: Secretary of State for Work and Pensions

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

a)

Voidaanko niiden ajanjaksojen osalta, joihin sovelletaan 14.6.1971 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1408/71 (1), sellaisena kuin se oli voimassa välittömästi ennen 5.5.2005, vuoden 1992 sosiaaliturvamaksuista ja -etuuksista annetun lain 71–76 §:ssä tarkoitettu vammaisen elämisavustuksen liikkumiskykyyn perustuva osa luokitella eri tavalla vammaisen elämisavustus kokonaisuutena joko asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi sosiaaliturvaetuudeksi tai 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuksi maksuihin perustumattomaksi erityisetuudeksi tai jollakin muulla tavalla?

b)

Jos kysymykseen a vastataan myöntävästi, mikä on asianmukainen luokka?

c)

Jos kysymykseen a vastataan kieltävästi, mikä on asianmukainen luokka vammaisen elämisavustukselle?

d)

Jos b tai c kohtaan annettavan vastauksen mukaan vammaisen elämisavustuksen liikkumiskykyyn perustuva osa on luokiteltava sosiaaliturvaetuudeksi, onko kyseessä oleva etuus 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sairausetuus vai 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu työkyvyttömyysetuus?

e)

Vaikuttaako asiassa C-299/05, Euroopan yhteisöjen komissio v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, 18.10.2007 annetun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion (Kok., s. I-8695) tuomiolauselman 2 kohtaan sisältyvä ajallinen rajoitus mihinkään edellä esitetyistä kysymyksistä?

2)

a)

Voidaanko niiden ajanjaksojen osalta, joihin sovelletaan 14.6.1971 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se oli voimassa 5.5.2005 alkaen 13.4.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 647/2005 (2) muutettuna, vuoden 1992 sosiaaliturvamaksuista ja -etuuksista annetun lain 71–76 §:ssä tarkoitettu vammaisen elämisavustuksen liikkumiskykyyn perustuva osa luokitella eri tavalla kuin vammaisen elämisavustus kokonaisuutena joko asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi sosiaaliturvaetuudeksi tai 4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetuksi maksuihin perustumattomaksi erityisetuudeksi tai jollakin muulla tavalla?

b)

Jos kysymykseen a vastataan myöntävästi, mikä on asianmukainen luokka?

c)

Jos kysymykseen a vastataan kieltävästi, mikä on asianmukainen luokka vammaisen elämisavustukselle?

d)

Jos b tai c kohtaan annettavan vastauksen mukaan vammaisen elämisavustuksen liikkumiskykyyn perustuva osa on luokiteltava sosiaaliturvaetuudeksi, onko kyseessä oleva etuus 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu sairausetuus vai 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu työkyvyttömyysetuus?

3)

Jos edellisiin kysymyksiin annettavien vastausten lopputulos on se, että on asianmukaista luokitella liikkumiskykyyn perustuva osa maksuihin perustumattomaksi erityisetuudeksi, onko jokin muu yhteisön oikeuden sääntö tai periaate merkityksellinen sen kysymyksen kannalta, onko Yhdistyneellä kuningaskunnalla oikeus vedota mihin tahansa vuoden 1991 sosiaaliturvasta (vammaisen elämisavustus) annetun lain 2 §:n 1 momentin a kohdassa säädettyyn asuinpaikkaa ja paikalla oloa koskevaan edellytykseen nyt esillä olevan asian olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa?


(1)  Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2).

(2)  Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta 13.4.2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 647/2005 (EUVL L 117, s. 1).


Top