EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CA0494

Asia C-494/09: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.2.2011 (Commissione Tributaria Provinciale di Alessandrian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bolton Alimentari SpA v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria (Ennakkoratkaisupyyntö — Tutkittavaksi ottaminen — Tullit — Tariffikiintiö — Tullikoodeksi — 239 artikla — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — 308 a, 308 b ja 905 artikla — Asetus (EY) N:o 975/2003 — Tonnikala — Kiintiön loppuun käyttäminen — Avaamispäivä — Sunnuntai)

OJ C 103, 2.4.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/6


Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.2.2011 (Commissione Tributaria Provinciale di Alessandrian (Italia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bolton Alimentari SpA v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Asia C-494/09) (1)

(Ennakkoratkaisupyyntö - Tutkittavaksi ottaminen - Tullit - Tariffikiintiö - Tullikoodeksi - 239 artikla - Asetus (ETY) N:o 2454/93 - 308 a, 308 b ja 905 artikla - Asetus (EY) N:o 975/2003 - Tonnikala - Kiintiön loppuun käyttäminen - Avaamispäivä - Sunnuntai)

2011/C 103/09

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Bolton Alimentari SpA

Vastaaja: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (EYVL L 302, s. 1) 239 artiklan tulkinta — Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (EYVL L 253, s. 1) 308 a–308 c artiklan, 899 artiklan toisen kohdan ja 905 artiklan 1 kohdan tulkinta — Tuontitullin palauttaminen tai peruuttaminen — Jäsenvaltion mahdollisuus päättää palauttamista koskevasta vaatimuksesta — Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 239 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun erityistilanteen käsite — Tariffikiintiön, jonka avaamispäivä on sunnuntai, ulkopuolelle jäsenvaltion tulliviranomaisten toimipaikkojen sunnuntaisen kiinniolon vuoksi jätetty yhteisön alueella toimiva tuoja

Tuomiolauselma

1)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2.7.1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on muutettuna 28.2.2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 214/2007, 308 a–308 c artiklaa on tulkittava niin, ettei niiden kanssa ole ristiriidassa se, että Euroopan komissio voi tehdä päätöksen, jolla suljetaan talouden toimija tariffikiintiön ulkopuolelle siksi, että kyseinen kiintiö on käytetty loppuun jo sen avaamispäivänä, joka osuu sunnuntaille, jolloin tullitoimipaikat ovat suljettuina siinä jäsenvaltiossa, johon kyseessä oleva talouden toimija on sijoittautunut.

2)

Asetuksen N:o 2454/93, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 214/2007, 308 a–308 c artiklaa on tulkittava niin, ettei niissä velvoiteta jäsenvaltiota pyytämään Euroopan komissiolta tariffikiintiön lykkäystä tuojien oikeudenmukaisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi, jos kyseisen tariffikiintiön avaaminen osuu sunnuntaille, jolloin kyseisen jäsenvaltion tullitoimipaikat ovat suljettuina, ja jos kyseessä oleva kiintiö todennäköisesti käytetään loppuun jo sen avaamispäivänä, koska muiden jäsenvaltioiden tullitoimipaikat ovat avoinna sunnuntaisin.

3)

Muissa kuin asetuksen N:o 2454/93, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 214/2007, 899 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltion tulliviranomainen on toimivaltainen ratkaisemaan itse yhteisön tullikoodeksista 12.10.1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna 20.11.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006, 239 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun palautushakemuksen, jos se katsoo, ettei Euroopan komission syyksi voida lukea minkäänlaista säännönvastaisuutta eikä kyseinen hakemus kuulu mihinkään asetuksen N:o 2454/93 905 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista muista tapauksista.

4)

Asetuksen N:o 2913/92, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1791/2006, 239 artiklaa on tulkittava niin, että siinä voidaan tarkoittaa Euroopan unionin tuojan sulkemista sellaisen tariffikiintiön ulkopuolelle, jonka avaamispäivä osuu sunnuntaille, sen vuoksi, että tullitoimipaikat ovat sunnuntaisin suljettuina siinä jäsenvaltiossa, johon kyseinen tuoja on sijoittautunut.


(1)  EUVL C 24, 30.1.2010.


Top