Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0559

Asia C-559/08 P: Valitus, jonka Deepak Rajani (Dear!Net Online) on tehnyt 9.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online) v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 26.11.2008 antamasta tuomiosta

OJ C 82, 4.4.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 82/10


Valitus, jonka Deepak Rajani (Dear!Net Online) on tehnyt 9.2.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-100/06, Deepak Rajani (Dear!Net Online) v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), 26.11.2008 antamasta tuomiosta

(Asia C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (edustaja: Rectsanwalt A. Kockläuner)

Muu osapuoli: Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), Artoz-Papier AG

Vaatimukset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-100/06 26.11.2008 antama tuomio on kumottava kaikilta osin

SMHV on velvoitettava korvaamaan yhteisöjen tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vaatii, että riidanalainen tuomio on kumottava seuraavin perustein:

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 3 kohtaa, luettuna yhdessä Madridin sopimuksen 4 artiklan 4 kohdan 1 alakohtaa

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (konsolidoitu versio) 6 artiklaa sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaiseen yleissopimuksen (EIOS) 6 ja 14 artiklaa hylätessään ensimmäisen kanneperusteen

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti direktiivin 89/104/EY (1) 10 artiklaa ja direktiivin 89/104/EY 1 artiklaa hylätessään ensimmäisen kanneperusteen

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi toisen kanneperusteen hylätessään virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 79 artiklaa, kun se ei ottanut huomioon sitä seikkaa, että väitteen tekijä toimi vilpillisessä mielessä

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi toisen kanneperusteen hylätessään virheellisesti, että oli olemassa sekaannusvaara sen vuoksi, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia, ja sovelsi siten virheellisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa hylätessään toisen kanneperusteen, kun se ei ottanut huomioon sille toimitetun kannekirjelmän liitteitä

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (konsolidoitu versio) 49 artiklaa ja 50 artiklaa, luettuna yhdessä sen 220 artiklan kanssa, hylätessään toisen kanneperusteen

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ottanut toisen kanneperusteen hylätessään huomioon sitä seikkaa, että SMHV käytti väärin harkintavaltaansa.


(1)  Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1989 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1).


Top