Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CN0306

Asia C-306/08: Kanne 9.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

OJ C 223, 30.8.2008, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/36


Kanne 9.7.2008 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Espanjan kuningaskunta

(Asia C-306/08)

(2008/C 223/58)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: A. Alcover San Pedro ja D. Kukovec)

Vastaaja: Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

yhteisöjen tuomioistuimen on todettava, että Espanjan kuningaskunta

ei ole noudattanut julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 14.6.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/37/ETY (1) ja erityisesti sen 1 artiklan, 6 artiklan 6 kohdan sekä 11 ja 12 artiklan ja IV luvun II osaston säännösten (24–29 artikla) mukaisia velvoitteitaan myöntäessään integroidut toimintaohjelmat Valencian autonomisen alueen kaupunkisuunnittelusta 15.11.1994 annetun lain 6/1994 mukaisesti

ei ole noudattanut julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EYH (2) 2, 6, 24 ja 30 artiklan sekä 31 artiklan 4 kohdan a alakohdan, 48 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan mukaisia velvoitteitaan myöntäessään integroidut toimintaohjelmat Valencian kaupunkisuunnittelusta annetun lain 16/2005 mukaisesti, joka pantiin täytäntöön Valencian autonomisen alueen 12.5.2006 antamalla asetuksella 67/2006, jolla hyväksyttiin alue- ja kaupunkisuunnittelun järjestämistä ja hallinnointia koskeva säännöstö

Espanjan kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio toteaa, että integroitujen toimintaohjelmien, jotka ovat Valencian autonomisen alueen kaupunkisuunnittelusta 15.11.1994 annetulla lailla 6/1994 ja sen seuraajalla Valencian kaupunkisuunnittelusta annetulla lailla 16/2005 luotuja kaupunkisuunnittelun kehittämiskeinoja, myöntäminen liittyy julkisiin hankintoihin, jotka on myönnettävä direktiivin 93/37/EY ja direktiivin 2004/18/EY säännösten mukaisesti. Toisin sanottuna komissio väittää, että integroidut toimintaohjelmat ovat alueellisten yksiköiden tekemiä julkisia hankintoja koskevia sopimuksia, jotka merkitsevät sitä, että aluehallinnon valitsemat kaupunkisuunnitteluun liittyviä rakennustöitä suorittavat toimijat toteuttavat julkisia infrastruktuurihankkeita.

Komissio katsoo, että Valencian kaupunkisuunnittelusta annetulla lailla rikotaan julkisia hankintoja koskevia yhteisön direktiivejä muun muassa seuraavia seikkoja koskevilta osin; ensitarjoajan erityisasema, tarjoajien kokemus samankaltaisista sopimuksista, avoin ehdotus vaihtoehtoehdoksi ensimmäiselle tarjoukselle, eroavaisuuksien muuttaminen, integroitujen toimintaohjelmien myöntämisperusteet, mahdollisuus sopimuksen muuttamiseen sen myöntämisen jälkeen (esim. mahdollisuus korottaa rakennuskustannuksia) ja niiden tilanteiden käsittely, joissa tarjouksen saanut toimija täyttää sopimusvelvoitteensa puutteellisesti. Eräät näistä rikkomisista koskevat sekä Valencian autonomisen alueen kaupunkisuunnittelusta annettua lakia että Valencian kaupunkisuunnittelusta annettua lakia ja eräät ainoastaan viimeksi mainittua lakia.


(1)  EYVL L 199, s. 4.

(2)  EUVL L 134, s. 114.


Top