Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0439

Asia C-439/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.12.2010 (Hof van beroep te Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers ”VEBIC” VZW v. Raad voor de Mededinging ja Minister van Economie (Kilpailupolitiikka — Kansallinen menettely — Kansallisten kilpailuviranomaisten osallistuminen oikeudenkäyntimenettelyihin — Sekamuotoinen kansallinen kilpailuviranomainen, jossa on sekä tuomioistuimen että hallintoviranomaisen piirteitä — Muutoksenhaku tällaisen viranomaisen päätöksestä — Asetus (EY) N:o 1/2003)

OJ C 55, 19.2.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 55/2


Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.12.2010 (Hof van beroep te Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers ”VEBIC” VZW v. Raad voor de Mededinging ja Minister van Economie

(Asia C-439/08) (1)

(Kilpailupolitiikka - Kansallinen menettely - Kansallisten kilpailuviranomaisten osallistuminen oikeudenkäyntimenettelyihin - Sekamuotoinen kansallinen kilpailuviranomainen, jossa on sekä tuomioistuimen että hallintoviranomaisen piirteitä - Muutoksenhaku tällaisen viranomaisen päätöksestä - Asetus (EY) N:o 1/2003)

2011/C 55/03

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hof van beroep te Brussel

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VZW Vlaamse federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, Ijsbereiders en Chocoladebewerkers ”VEBIC” VZW

Vastaajat: Raad voor de Mededinging ja Minister van Economie

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Hof van Beroep te Brussel — Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, s. 1) 2 ja 5 artiklan, 15 artiklan 3 kohdan ja 35 artiklan 1 kohdan tulkinta — Kansallisten kilpailuviranomaisten mahdollisuus esittää kirjallisia huomautuksia sekä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevia perusteita niiden päätöksen osalta aloitetussa muutoksenhakumenettelyssä — Jäsenvaltion viranomaisten monimuotoisuus

Tuomiolauselma

Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 35 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa ei anneta kansalliselle kilpailuviranomaiselle mahdollisuutta osallistua vastapuolena oikeudenkäyntimenettelyyn, joka on pantu vireille kyseisen viranomaisen tekemästä päätöksestä. Kansallisten kilpailuviranomaisten asiana on punnita tällaisen osallistumisensa tarpeellisuutta ja hyödyllisyyttä unionin kilpailuoikeuden tehokkaan soveltamisen kannalta. On kuitenkin niin, että jos kansallinen kilpailuviranomainen jättää järjestelmällisesti osallistumasta tällaisiin oikeudenkäyntimenettelyihin, tämä vaarantaa SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan tehokkaan vaikutuksen.

Unionin säännöstön puuttuessa jäsenvaltiot pysyvät menettelyllistä autonomiaa koskevan periaatteen mukaisesti toimivaltaisina nimeämään elimen tai elimet, jotka kuuluvat kansalliseen kilpailuviranomaiseen ja joilla on mahdollisuus osallistua vastapuolena kansallisessa tuomioistuimessa pidettävään menettelyyn, joka on pantu vireille kyseisen viranomaisen tekemästä päätöksestä, mutta jäsenvaltioiden on samalla varmistettava perusoikeuksien kunnioittaminen ja unionin kilpailuoikeuden täysi tehokkuus.


(1)  EUVL C 313, 6.12.2008.


Top