Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0054

Asia C-54/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.7.2008 (Arbeidshof te Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV (Direktiivi 2000/43/EY — Syrjivät henkilöstön valintakriteerit — Todistustaakka — Seuraamukset)

OJ C 223, 30.8.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 223/11


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.7.2008 (Arbeidshof te Brusselin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma Feryn NV

(Asia C-54/07) (1)

(Direktiivi 2000/43/EY - Syrjivät henkilöstön valintakriteerit - Todistustaakka - Seuraamukset)

(2008/C 223/17)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Arbeidshof te Brussel

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Vastaaja: Firma Feryn NV

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö — Arbeidshof te Brussel — Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY (EYVL L 180, s. 22) 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 8 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan tulkinta — Rodun tai etnisen alkuperän perusteella välittömästi syrjivät valintaperusteet — Todistustaakka — Arviointi ja toteaminen kansallisen tuomioistuimen toimesta — Kansallisen tuomioistuimen velvollisuus antaa syrjinnän harjoittamista koskeva kieltomääräys

Tuomiolauselma

1)

Työnantajan julkinen ilmoitus siitä, ettei hän ota palvelukseensa tiettyä etnistä alkuperää tai rotua olevia työntekijöitä, on rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29.6.2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua välitöntä syrjintää työhönotossa, koska tällaiset lausunnot ovat omiaan heikentämään merkittävästi tiettyjen hakijoiden halukkuutta hakea työpaikkaa ja täten omiaan estämään heidän pääsynsä työmarkkinoille.

2)

Työnantajan julkiset lausumat, joilla hän tekee tiettäväksi, ettei hän ota työhönottopolitiikkansa puitteissa palvelukseensa tiettyä etnistä alkuperää tai rotua olevia työntekijöitä, riittävät luomaan direktiivin 2000/43 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun olettaman välittömästi syrjivästä työhönottopolitiikasta. Tämän työnantajan on siis esitettävä näyttö siitä, ettei asiassa ole loukattu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Hän voi tehdä tämän osoittamalla, että yrityksen todellinen työhönottokäytäntö ei vastaa näitä lausumia. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on varmistua siitä, että tosiseikat, joista kyseistä työnantajaa moititaan, on näytetty toteen, ja arvioida niiden seikkojen riittävyyttä, joilla työnantaja tukee väitteitään, joiden mukaan hän ei ole loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

3)

Direktiivin 2000/43 15 artiklassa edellytetään, että tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia myös niissä tilanteissa, joissa ei ole olemassa yksilöitävissä olevaa uhria.


(1)  EUVL C 82, 14.4.2007.


Top