EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0465

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 27 päivänä syyskuuta 2007.
Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Espanjan kuningaskunta.
Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 2003/98/EY - Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti.
Asia C-465/06.

European Court Reports 2007 I-00117*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:556

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 27.9.2007 – komissio vastaan Espanja

(asia C‑465/06)

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2003/98/EY – Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö – Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne – Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi siitä, onko kanne perusteltu – Huomioon otettava tilanne – Tilanne perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä (EY 226 artikla) (ks. 8 kohta)

Aihe

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY (EUVL L 345, s. 90) noudattamisen edellyttämien säännösten määräajassa tapahtuvan antamisen laiminlyönti

Ratkaisu

1)

Espanjan kuningaskunta ei ole noudattanut julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/98/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut tämän direktiivin täysimääräisen noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä.

2)

Espanjan kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Top