EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62003TJ0418

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 27 päivänä syyskuuta 2007.
La Mer Technology, Inc. vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin LA MER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen sanamerkki LABORATOIRE DE LA MER - Suhteellinen hylkäysperuste - Tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen - Asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 1 ja 2 kohta - Sekaannusvaaran puuttuminen - Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta.
Asia T-418/03.

European Court Reports 2007 II-00125*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:299

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27.9.2007 – La Mer Technology vastaan SMHV – Laboratoires Goëmar (LA MER)

(asia T-418/03)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin LA MER rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen sanamerkki LABORATOIRE DE LA MER – Suhteellinen hylkäysperuste – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen – Asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 1 ja 2 kohta – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) (ks. 114, 127, 129 ja 130 kohta)

Aihe

Kanne SMHV:n toisen valituslautakunnan 23.10.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 814/2000-2), joka koskee Laboratoires Goëmar -yhtiön ja La Mer Technology, Inc:n välistä väitemenettelyä

Asian tiedot

Yhteisön tavaramerkin hakija:

La Mer Technology, Inc.

Haettu yhteisön tavaramerkki:

Sanamerkki LA MER luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten

Sen tavaramerkin tai merkin haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu:

Laboratoires Goëmar

Tavaramerkki tai merkki, johon väitemenettelyssä on vedottu:

Kansalliset ja kansainväliset sanamerkit LABORATOIRE DE LA MER luokkiin 3, 5, 29 ja 31 kuuluvia tavaroita varten

Väiteosaston ratkaisu:

Väitteen hyväksyminen ja rekisteröintihakemuksen hylkääminen kokonaisuudessaan

Valituslautakunnan ratkaisu:

Valituksen hylkääminen


Ratkaisu

1)

Kanne hylätään.

2)

La Mer Technology, Inc. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sekä Laboratoires Goëmarin oikeudenkäyntikulut.

Top