EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CO0249

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 18 päivänä marraskuuta 1999.
Pescados Congelados Jogamar SL vastaan Euroopan yhteisöjen komissio.
Muutoksenhaku - Laiminlyöntikanne - Tutkimatta jättäminen todettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
Asia C-249/99 P.

Oikeustapauskokoelma 1999 I-08333

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:571

61999O0249

Yhteisöjen tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 18 päivänä marraskuuta 1999. - Pescados Congelados Jogamar SL vastaan Euroopan yhteisöjen komissio. - Muutoksenhaku - Laiminlyöntikanne - Tutkimatta jättäminen todettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. - Asia C-249/99 P.

Oikeustapauskokoelma 1999 sivu I-08333


Tiivistelmä

Avainsanat


Laiminlyöntikanne - Toimielimelle osoitettu vaatimus ryhtyä toimenpiteisiin - Edellytykset - Nimenomainen ja täsmällinen vaatimus

(EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan toinen kohta (josta on tullut EY 232 artiklan toinen kohta))

Tiivistelmä


$$Laiminlyöntikanne otetaan tutkittavaksi ainoastaan, jos kantaja on asianmukaisesti noudattanut oikeudenkäyntiä edeltävää menettelyä ja kehottanut komissiota tekemään ratkaisun perustamissopimuksen 175 artiklan toisessa kohdassa (josta on tullut EY 232 artiklan toinen kohta) tarkoitetulla tavalla. Tällaisen kehotuksen on oltava riittävän nimenomainen ja täsmällinen, jotta toimielimen on mahdollista tietää konkreettisesti sen päätöksen sisältö, jonka toimielimen vaaditaan tekevän, ja kehotuksesta on myös ilmettävä, että sen tarkoituksena on velvoittaa toimielin ottamaan kantaa asiaan. Kantajan komissiolle osoittama telekopio ei ole tällainen, sillä siinä ei ollut mitään tähän viittaavaa mainintaa, eikä siitä lainkaan käy ilmi, että se olisi pitänyt katsoa oikeudenkäyntiä edeltävään menettelyyn liittyväksi valmistelevaksi toimenpiteeksi, vaan päinvastoin komissiolta pyydettiin siinä ainoastaan tiettyjä tietoja, kuten sellaisten asiaa hoitavien virkamiesten ja järjestöjen puhelin- ja telekopionumeroita, joihin kantaja kertomansa mukaan halusi itse ottaa yhteyttä.

Top