EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CC0364(01)

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Léger 18 päivänä toukokuuta 1995.
Antonio Marinari vastaan Lloyds Bank plc ja Zubaidi Trading Company.
Ennakkoratkaisupyyntö: Corte suprema di Cassazione - Italia.
Brysselin yleissopimus - 5 artiklan 3 kappale - Sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui.
Asia C-364/93.

Oikeustapauskokoelma 1995 I-02719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:146

61993C0364(01)

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus armon 18 päivänä toukokuuta 1995. - Antonio Marinari vastaan Lloyds Bank plc et Zubaidi Trading Company. - Ennakkoratkaisupyyntö: Corte suprema di Cassazione - Italia. - Brysselin yleissopimus - 5 artiklan 3 kappale - Sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui. - Asia C-364/93.

Oikeustapauskokoelma 1995 sivu I-02719


Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset


1 Suullisen käsittelyn uudestaan aloittamisen vuoksi ja aikatauluista johtuvista syistä esitän jälleen, kuten asiassa C-68/93, Shevill ym. vastaan Presse Alliance, mielipiteeni asiasta, josta edeltäjäni on jo antanut ratkaisuehdotuksen.

2 Nytkin tyydyn esittämään hyvin lyhyesti huomioitani ja yhdyn julkisasiamies Darmonin 21.9.1994 antamaan ratkaisuehdotukseen. Kyse on jälleen Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaleen tulkinnasta.

3 Tosiasiat ovat seuraavat: Marinari, jonka kotipaikka on Italiassa, on nostanut vahingonkorvauskanteen Lloyd's Bankia vastaan Tribunale di Pisassa; syynä on se, että pankin virkailijoiden menettelyn takia hänet pidätettiin Englannissa ja hänen tähän pankkiin tallettamansa velkakirjat takavarikoitiin. Lloyd's Bankin kiistettyä italialaisen tuomioistuimen toimivallan sillä perusteella, että vahinko on tapahtunut Englannissa, Corte Suprema di Cassazionea on pyydetty hakemuksella ratkaisemaan ennakolta tämä toimivaltakysymys.

4 Corte Suprema di Cassazione siis pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan Brysselin yleissopimuksen 5 artiklan 3 kappaletta(1) sen suhteen, onko ilmaisu "sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä vahinko sattui" ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan ainoastaan sitä paikkakuntaa, jossa aineellinen henkilö- tai esinevahinko sattui, vai onko se ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan myös paikkakuntaa, jossa kantajan kärsimät varallisuusvahingot sattuivat.

5 Julkisasiamies Darmon ehdottaa,(2) että sen paikkakunnan, jossa sellainen varallisuusvahinko on toteutunut (tässä tapauksessa Italia), joka on vain liitännäinen vahinko toisessa sopimusvaltiossa (tässä tapauksessa Englanti) sattuneeseen alkuperäiseen vahinkoon, ei voida katsoa antavan tuomioistuimelle 5 artiklan 3 kappaleessa tarkoitettua toimivaltaa.

6 Yhdyn tähän mielipiteeseen: yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön(3) mukaan voidaan hyväksyä vain kaksi toimivaltaperustetta, jotka ovat paikkakunta, jossa vahinko ilmeni, ja paikkakunta, jossa vahingon aiheuttanut tapahtuma sattui - toimivaltaperuste ei siis ole paikkakunta, jossa alkuperäiseen vahinkoon liitännäinen vahinko ilmenee. On varmaa, ettei asiassa Shevill ym. vastaan Presse Alliance 7.3.1995 annettu tuomio,(4) joka on siis annettu julkisasiamies Darmonin ratkaisuehdotuksen jälkeen, muuta tätä käsitystä, koska siinä säilytetään nämä kaksi vaihtoehtoa ja selvennetään, että lehdistön välityksellä tapahtuneissa kunnianloukkauksissa kunkin sopimusvaltion tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään ainoastaan sitä alkuperäistä vahinkoa, joka tässä sopimusvaltiossa on aiheutunut.

7 Yhdyn siis täysin 21.9.1994 annetun ratkaisuehdotuksen ehdotusosaan.

(1) - Ks. ennakkoratkaisukysymyksen esittämisen sääntöjenmukaisuudesta julkisasiamies Darmonin ratkaisuehdotuksen 6-12 kohta.

(2) - Ks. Darmonin ratkaisuehdotuksen 27-49 kohta.

(3) - Oikeuskäytäntö yksilöity Darmonin ratkaisuehdotuksen 14-25 kohdassa.

(4) - Ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa.

Top