EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52024M11534

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.11534 – STONEPEAK / ORSTED / OONA ENERGY) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

PUB/2024/345

EUVL C, C/2024/2806, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2806/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2806/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

C-sarja


C/2024/2806

19.4.2024

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.11534 – STONEPEAK / ORSTED / OONA ENERGY)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(C/2024/2806)

1.   

Komissio vastaanotti 10. huhtikuuta 2024 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Stonepeak Partners LP (Stonepeak, Yhdysvallat)

Orsted Onshore North America, LLC (OONA), Yhdysvallat, välillisesti yrityksen Ørsted A/S (Orsted, Tanska) määräysvallassa

OONA Energy Partners 3, LLC (kohde, Yhdysvallat), kokonaan OONAn omistuksessa.

Stonepeak ja Orsted hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan kohteessa.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Stonepeak on globaalisti toimiva vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittynyt sijoitusyhtiö, jonka erikoisalaa ovat infrastruktuuri ja reaaliomaisuus.

Orsted toimii uusiutuvien energiamuotojen alalla.

3.   

Kohteen liiketoimintana on neljän maatuulipuiston ylläpito Yhdysvalloissa.

4.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa tiettyjen keskittymien yksinkertaistetusta käsittelystä yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

5.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.11534 – STONEPEAK / ORSTED / OONA ENERGY

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)   EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)   EUVL C 160, 5.5.2023, s. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2806/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)


Top