EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023AP0371

P9_TA(2023)0371 – Schengen-alue: viisumitarra-asetuksen muuttaminen – Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. lokakuuta 2023 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi (COM(2022)0658 – C9-0307/2023 – 2022/0132B(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

EUVL C, C/2024/2668, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2668/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2668/oj

European flag

Euroopan unionin
virallinen lehti

FI

C-sarja


C/2024/2668

29.4.2024

P9_TA(2023)0371

Schengen-alue: viisumitarra-asetuksen muuttaminen

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 18. lokakuuta 2023 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta viisumimenettelyn digitalisoimiseksi (COM(2022)0658 – C9-0307/2023 – 2022/0132B(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

(C/2024/2668)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2022)0658),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0307/2023),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. lokakuuta 2022 antaman lausunnon (1),

ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 21. kesäkuuta 2023 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 6. heinäkuuta 2023 tekemän päätöksen, jolla kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle myönnettiin lupa jakaa edellä mainittu komission ehdotus ja laatia siitä kaksi erillistä lainsäädäntömietintöä,

ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0268/2023),

1.

vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.

pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)   EUVL C 75, 28.2.2023, s. 150.


P9_TC1-COD(2022)0132B

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. lokakuuta 2023, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2023/… antamiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse viisumimenettelyn digitalisoinnista

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2023/2685.)


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2668/oj

ISSN 1977-1053 (electronic edition)


Top