EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022M10764

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia: M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV) Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2022/C 243/08

PUB/2022/698

OJ C 243, 27.6.2022, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 243/55


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia: M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2022/C 243/08)

1.   

Komissio vastaanotti 16. kesäkuuta 2022 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Sagard SAS (”Sagard”, Ranska)

Bpifrance Investissement (”Bpifrance”, Ranska),

Groupe ADIT (Ranska).

Sagard ja Bpifrance hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan yrityksessä ADIT.

Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Sagard : sijoitusrahastojen hallinnointiyhtiö, joka toimii pääasiassa Ranskassa. Sen on Kanadassa sijaitsevan yrityksen Power Corporation Group määräysvallassa. Kyseinen yritys on Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimintaa harjoittava kansainvälinen rahasto- ja holdingyhtiö.

Bpifrance : Ranskassa toimiva sijoitusrahastojen hallinnointiyhtiö. Bpifrance on viime kädessä sekä Ranskan valtion että pääomasijoitusrahastoja hallinnoivan julkisen elimen Caisse des Dépôts et des Consignations yhteisessä määräysvallassa.

Groupe Adit toimii strategisen neuvonnan ja yritysturvallisuuden aloilla pääasiassa Euroopan unionissa.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (2) nojalla.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

F. +32 22964301

Postiosoite:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).

(2)  EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.


Top