EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0430(01)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 7 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukainen tiedonanto sitovia tietoja koskevista jäsenvaltioiden tulliviranomaisten päätöksistä, jotka on tehty tavaroiden luokittelusta tullinimikkeistöön 2020/C 142/01

PUB/2020/339

OJ C 142, 30.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 142/1


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 34 artiklan 7 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukainen tiedonanto sitovia tietoja koskevista jäsenvaltioiden tulliviranomaisten päätöksistä, jotka on tehty tavaroiden luokittelusta tullinimikkeistöön

(2020/C 142/01)

Tulliviranomaisten on kumottava sitovia tietoja koskevat päätökset tästä päivästä alkaen, jos ne eivät enää vastaa seuraavien kansainvälisten tariffitoimenpiteiden mukaista tullinimikkeistön tulkintaa:

Tulliyhteistyöneuvoston hyväksymät luokittelupäätökset, luokittelusuositukset ja muutokset harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän nimikkeistön selityksiin (asiakirja CCC nro NC2692, harmonoidun järjestelmän komitean 64. kokouksen raportti):

HARMONOITUA JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAN YLEISSOPIMUKSEN 8 ARTIKLASSA TARKOITETUN MENETTELYN MUKAISESTI TEHDYT MUUTOKSET NIMIKKEISTÖN SELITYKSIIN SEKÄ LUOKITTELUSUOSITUKSET JA –PÄÄTÖKSET, JOTKA MAAILMAN TULLIJÄRJESTÖN (WCO) ALAINEN HARMONOIDUN JÄRJESTELMÄN KOMITEA ON LAATNUT

(HARMONOIDUN JÄRJESTELMÄN KOMITEAN 64. KOKOUS – Syyskuu 2019)

ASIAKIRJA NRO NC2692

Muutokset, jotka on tehty harmonoitua järjestelmää koskevan yleissopimuksen liitteenä olevan nimikkeistön selityksiin

21.06

P/10

29 ryhmä – liite – 48

P/1

30.03

P/10

30.04

P/10

39.23

P/11

39.24

P/11

39.26

P/11

72.04

P/7

73.23

P/11

73.26

P/11

87.16

P/11

Harmonoidun järjestelmän komitean hyväksymät luokittelusuositukset

2106.90/38

 

P/2

2309.90/8

 

P/2

2936.23/1

 

P/2

2936.28/2-3

 

P/2

2936.29/3

 

P/2

3003.20/1-2

 

P/3

3822.00/2

 

P/4

3921.90/4

 

P/5

3924.90/7

 

P/6

7323.99/1

 

P/6

9022.90/1

 

P/8

9403.90/1

 

P/9

Näiden toimenpiteiden sisältöä koskevia tietoja voi saada Euroopan yhteisöjen komission verotuksen ja tulliliiton pääosastosta (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium) sekä tämän pääosaston internetsivulta:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/harmonized-system-general-information_en


Top