EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M8480

Lausunto, jonka keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi kokouksessaan 6. elokuuta 2018 päätösluonnoksesta asiassa M.8480 – Praxair/Linde – Esittelijä: Unkari (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)

C/2018/5534

OJ C 196, 12.6.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 196/4


Lausunto, jonka keskittymiä käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi kokouksessaan 6. elokuuta 2018 päätösluonnoksesta asiassa M.8480 – Praxair/Linde

Esittelijä: Unkari

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 196/05)

Lainkäyttövalta

1.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että ilmoitettu liiketoimi muodostaa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004, jäljempänä ’sulautuma-asetus’, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun keskittymän (1).

2.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että ilmoitetulla liiketoimella on sulautuma-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan mukainen unionin laajuinen ulottuvuus.

Markkinoiden määritelmä

3.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission päätösluonnoksessa tekemiin päätelmiin merkityksellisten maantieteellisten ja tuotemarkkinoiden määritelmästä, joka koskee seuraavia osa-alueita:

a.

teollisuuskaasujen toimitukset

b.

lääkkeellisten kaasujen toimitukset

c.

erikoiskaasujen toimitukset

d.

heliumin toimitukset

e.

tuotantolaitosten ja niiden osien rakennuspalvelut

f.

kotisairaanhoitona annettavat hengityshoitopalvelut

g.

pinnoituspalvelut.

Kilpailuvaikutusten arviointi

4.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että ilmoitettu liiketoimi johtaa sellaisiin monialaisiin yhteensovittamattomiin vaikutuksiin, jotka estäisivät olennaisesti tehokasta kilpailua markkinoilla, jotka liittyvät

a.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin teollisuuskaasujen toimituksiin

b.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin lääkkeellisten kaasujen toimituksiin

c.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin jalokaasujen ja jalokaasuseosten toimituksiin

d.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin sähköä johtavien kaasujen toimituksiin

e.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin kemiallisten kaasujen toimituksiin

f.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuihin kalibrointi- ja muiden kaasujen toimituksiin

g.

heliumin tukkumyyntiin

h.

päätösluonnoksen 8.14 kohdassa tarkoitettuun heliumin vähittäismyyntiin

i.

kotisairaanhoitona annettavien hengityshoitopalvelujen toimituksiin Portugalissa ja Espanjassa.

5.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että ilmoitettu liiketoimi ei estä olennaisesti tehokasta kilpailua siten, että se aiheuttaisi alakohtaisia yhteensovittamattomia vaikutuksia heliumin maailmanlaajuisten alkupään tukkumyyntimarkkinoiden ja heliumin loppupään vähittäismyyntimarkkinoiden välisiin vertikaalisiin yhteyksiin.

6.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) yhtyy komission arvioon siitä, että ilmoitettu liiketoimi ei todennäköisesti estä tehokasta kilpailua seuraavien vaikutusten vuoksi:

a.

monialaiset yhteensovitetut vaikutukset muihin kuin kohdassa 4 tarkoitettuihin markkinoihin

b.

monialaiset yhteensovitetut vaikutukset

c.

muut kuin heliumin maailmanlaajuisten alkupään tukkumyyntimarkkinoiden ja heliumin loppupään vähittäismyyntimarkkinoiden välisiin vertikaalisiin yhteyksiin liittyvät alakohtaiset yhteensovittamattomat vaikutukset.

Sitoumukset

7.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että ilmoituksen tekijöiden 10. heinäkuuta 2018 esittämät lopulliset sitoumukset poistavat päätösluonnoksessa tarkoitetut tehokkaan kilpailun olennaiset esteet.

8.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että jos ilmoituksen tekijät noudattavat kaikilta osin 10. heinäkuuta 2018 antamiaan lopullisia sitoumuksia, ilmoitettu liiketoimi ei todennäköisesti olennaisesti estä tehokasta kilpailua sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla.

Soveltuvuus sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan

9.

Neuvoa-antava komitea (8 jäsenvaltiota) on komission kanssa samaa mieltä siitä, että ilmoitettu liiketoimi olisi näin ollen julistettava sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan sekä ETA-sopimuksen 57 artiklan mukaisesti.

(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.


Top